สินค้าผู้สูงอายุ BEN อุปกรณ์ขึ้นลงเตียงคนไข้ ผลงานนวัตกรรม ช่วยผู้ป่วยและผู้สูงอายุในการเคลื่อนไหว
สินค้าผู้สูงอายุ BEN อุปกรณ์ขึ้นลงเตียงคนไข้ ผลงานนวัตกรรม ช่วยผู้ป่วยและผู้สูงอายุในการเคลื่อนไหว

สินค้าผู้สูงอายุ BEN อุปกรณ์ขึ้นลงเตียง นวัตกรรมช่วยผู้ป่วยและผู้สูงอายุในการเคลื่อนไหว

สินค้าผู้สูงอายุ BEN อุปกรณ์ขึ้นลงเตียงคนไข้ ผลงานนวัตกรรม ช่วยผู้ป่วยและผู้สูงอายุในการเคลื่อนไหว

สินค้าผู้สูงอายุ BEN อุปกรณ์ขึ้นลงเตียง
นวัตกรรมช่วยผู้ป่วยและผู้สูงอายุในการเคลื่อนไหว

สินค้าผู้สูงอายุ อาจเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ที่เหมาะสม เนื่องจากสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต ทำให้สินค้าผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นความต้องการ นำมาสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืน โดยสินค้าผู้สูงอายุครั้งนี้ทางเราก็มาพร้อมกับผลงานนวัตกรรมถูกคิดค้นขึ้นโดยทีมวิจัย นำมาซึ่งสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด สามารถนำไปต่อยอดได้อย่างเหมาะสม

สินค้าผู้สูงอายุ ชิ้นนี้ที่ทางเรานำมาเสนอเป็นสินค้าที่ช่วยในการขึ้นและลงจากเตียงคนไข้ เนื่องจากเตียงคนไข้ค่อนข้างสูงทำให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุขึ้นลงลำบาก และไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในหลายๆ ครั้ง ผลลัพธ์ข้างเคียงยังพบว่าการช่วยตัวเองไม่ได้นั้นยังกลายเป็นข้อจำกัดที่ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ช้าอีกด้วย เป็นที่มาของงานวิจัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ “ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ” และ “ดร.สิทธา สุขกลี” ที่ได้คิดค้น อุปกรณ์ขึ้นลงเตียงขึ้นมาภายใต้ชื่อว่า “BEN” ซึ่งเป็นแนวคิดที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นสินค้าผู้สูงอายุที่น่าสนใจในอนาคต

สินค้าผู้สูงอายุ BEN อุปกรณ์ขึ้นลงเตียงคนไข้ ผลงานนวัตกรรม ช่วยผู้ป่วยและผู้สูงอายุในการเคลื่อนไหว

ที่มาของแนวคิดสินค้าผู้สูงอายุชิ้นนี้ เกิดจากการได้รับโจทย์จากทางโรงพยาบาลและพยาบาลที่มีความต้องการอุปกรณ์สำหรับขึ้นลงเตียงคนไข้รองรับการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้ป่วยและผู้สูงอายุ โดยได้มีการระบุความต้องการเกี่ยวกับสินค้าผู้สูงอายุชิ้นนี้ว่าต้องการอุปกรณ์ที่จัดเก็บง่ายและสะดวก ลงตัวสำหรับพื้นที่ที่มีจำกัดภายในโรงพยาบาล จุดประสงค์หลักคือต้องการให้ผู้ป่วยรู้สึกมั่นใจที่จะขยับหรือเคลื่อนไหวตัวเองได้เองโดยไม่ต้องพึ่งญาติหรือพยาบาล และเมื่อผู้ป่วยมีความมั่นใจก็จะสามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้นด้วย ซึ่งเป็นผลดีต่อการรักษา

ลักษณะของอุปกรณ์ BEN คือตัวช่วยในเรื่องของการขึ้น- ลงเตียงคนไข้ ผลิตจากไม้สนและมีรูปร่างเป็นกล่องสี่เหลี่ยมติดล้อ สามารถเลื่อนออกได้คล้ายลิ้นชักแปลงเป็นขั้นบันไดได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุเดินขึ้นเตียงได้หรือลงจากเตียงได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องให้ใครช่วย เมื่อต้องการเก็บหลังใช้งานเสร็จก็เพียงแค่เลื่อนตัวกล่องเก็บเข้าที่กลายเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเหมือนเดิม ภายใต้กล่องยังมีการติดตั้งล้อเอาไว้รองรับการเคลื่อนย้ายที่สะดวก พร้อมการติดตั้งตัวราวจับรองรับการลากกล่องเคลื่อนย้ายไปยังที่ต่างๆ หรือให้ผู้ป่วยใช้ในการช่วยพยุงร่างตนเองขณะขึ้นลงจากเตียงคนไข้ได้ด้วย

สินค้าผู้สูงอายุ BEN อุปกรณ์ขึ้นลงเตียงคนไข้ ผลงานนวัตกรรม ช่วยผู้ป่วยและผู้สูงอายุในการเคลื่อนไหว

ไม่เพียงเท่านั้นกล่องใบนี้ยังสามารถนำไปใช้เป้าเก้าอี้นั่งได้ รองรับญาติผู้ป่วยหรือพยาบาลที่ต้องการใช้งานเพื่อนั่งเฝ้าไข้ข้างเตียง โดยในลักษณะของเก้าอี้เฝ้าไข้จะใช้งานในรูปของกล่องไม้สี่เหลี่ยม (เลื่อนตัวลิ้นชักเก็บเข้าที่) และมีราวเหล็กสำหรับลากเป็นตัวพนักพิงหลัง

ขณะนี้ตัวกล่องอุปกรณ์ช่วยผู้ป่วยสำหรับขึ้นและลงจากเตียงคนไข้ กำลังอยู่ในช่วงทดลองใช้งานในโรงพยาบาล สำรวจความพึงพอใจจากกลุ่มพยาบาลพบว่าการตอบรับเป็นไปในทิศทางที่ดี ทางเจ้าของผลงานวิจัยจึงพร้อมสำหรับการถ่ายทอดในเชิงพาณิชย์หรือผลิตให้เป็นสินค้าผู้สูงอายุที่ตอบโจทย์ในตลาดผู้สูงอายุ โดยยังคงอยู่ในช่วงของการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่เหมาะสมอยู่ เนื่องจากต้องการให้สินค้าผลิตออกมาและวางจำหน่ายในราคาที่ถูกที่สุด

นอกจากอุปกรณ์นี้แล้วทางหน่วยงาน MTEC ยังมีชิ้นงานวิจัยที่รองรับกลุ่มผู้สูงอายุอีกประมาณ 5-6 ชิ้น เพราะสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงมีการพัฒนาสินค้าออกมาตอบโจทย์อย่างต่อเนื่อง รองรับการเติบโตของตลาดผู้สูงอายุทั้งในและต่างประเทศ สำหรับสินค้า BEN ภาพรวมถือว่าตอบโจทย์การใช้งานที่ลงตัวและมีผลตอบรับที่ดีจากกลุ่มพยาบาล คาดว่าในอนาคตอันใกล้คงจะมีผู้ประกอบการนำแนวคิดนี้ไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพื่อรองรับความต้องการได้อย่างเหมาะสม

สินค้าผู้สูงอายุ BEN อุปกรณ์ขึ้นลงเตียงคนไข้ ผลงานนวัตกรรม ช่วยผู้ป่วยและผู้สูงอายุในการเคลื่อนไหว

ข้อมูลติดต่อ
โทรศัพท์ : 02-564-4500 ต่อ 4350
Facebook : @prmtec

หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น
ขอขอบคุณรูปภาพจาก : MTEC

แสดงความคิดเห็น