บูม! สินค้าฮาลาล ตั้งเป้า5ปี ติดท็อป5
รูปภาพจาก :www.halalchoices.com

บูม! สินค้าฮาลาล ตั้งเป้า5ปี ติดท็อป5

บูม! สินค้าฮาลาล ตั้งเป้า5ปี ติดท็อป5
รูปภาพจาก : www.eat-halal.com

บูม! สินค้าฮาลาล ตั้งเป้า5ปี ติดท็อป5

พาณิชย์เดินหน้ายุทธศาสตร์ขยายตลาดฮาลาล ตั้งเป้าส่งออกโต 5 เท่า หรือมูลค่า 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี”6 นางสาว ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการเปิดงานโครงการสร้างความเข้าใจเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็น 1 ใน 5 ผู้ส่งออกสินค้าฮาลาลโลกในปี 2563 (Thailand : World Halal Best Choice) ว่า จากนโยบายรัฐบาลได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจและ สินค้าฮาลาลแห่งชาติ (2559-2563) 4 ด้าน เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าฮาลาลติด 1 ใน 5 ของโลก ภายในปี 2563 ซึ่งจะสามารถเพิ่มมูลค่าการส่งออกได้เป็น 5 เท่า จากปัจจุบัน 5,000 ล้านเหรียญ เป็น 30,000 ล้านเหรียญ

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ประกอบด้วย

1) การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนามาตรฐานและการตรวจรับรองฮาลาล

2) การเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการฮาลาล 3) การพัฒนาศักยภาพการตลาดฮาลาลสู่สากล และ 4) การพัฒนาศักยภาพการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ฮาลาล โดยมีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลัก

นางสาวชุติมากล่าวว่า ในปี 2557 ไทยส่งออกสินค้าฮาลาลมีมูลค่าประมาณ 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวถึง 12.5% เมื่อเทียบกับปี 2556 หากมองภาพรวมการส่งออกนั้น ไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าเป็นอันดับที่ 13 ของโลก โดยมีสินค้าสำคัญหลักคือ ข้าว น้ำตาล อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และผลไม้กระป๋องและแปรรูป ตลาดส่งออกหลักคือ กลุ่มประเทศ OIC เช่น อียิปต์ โอมาน บาห์เรน ไนจีเรีย เบนินแคเมอรูน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ซูดาน จอร์แดน ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น

“แนวโน้มความต้องการสินค้าและ บริการฮาลาล การขยายตัวทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศมุสลิม คาดว่าเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรมุสลิม ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน มีจำนวน 1,700 ล้านคน คาดว่าจะเพิ่มเป็น 2,050 ล้านคนในปี 2563 แนวโน้มสินค้าส่งออกสำคัญยังเป็นกลุ่มอาหาร เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับ เครื่องสำอางและบริการสปา
บูม! สินค้าฮาลาล ตั้งเป้า5ปี ติดท็อป5
รูปภาพจาก :www.halalchoices.com