อะไร คือสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจากเนื้อหาดิจิตอล (Digital Content)

อะไร? คือสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจากเนื้อหาดิจิตอล (Digital Content)

อะไร คือสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจากเนื้อหาดิจิตอล (Digital Content)

อะไร? คือสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจากเนื้อหาดิจิตอล (Digital Content)

Content คือตัวการที่ทรงพลังอำนาจมากบนโลกอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา ให้ข้อมูลข่าวสาร หรือแม้กระทั่งการสร้างแรงจูงใจ แต่อย่างไรก็ตามทัศนคติและรสนิยมในการเสพสื่อของชาวอินเตอร์เน็ตก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เช่นนี้แล้วนักการตลาดที่ดีจะต้องทันต่อรสนิยมและทัศนคติที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคและป้อนเนื้อหาในรูปที่พวกเขาสนใจ

จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของ Adobe เกี่ยวกับการรับรู้เนื้อหาจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่ต่างกัน และเทคนิควิธีในการสร้างความรับรู้ พบว่า 9 ใน 10 ของจำนวนผู้ที่เข้าร่วมสำรวจ 2,800 ราย ใช้มัลติสกรีน Multi-screen หรือใช้งานมากกว่า 2 จอในเวลาเดียวกัน คิดเป็น 88 เปอร์เซ็นต์ หรือมีค่าเฉลี่ยแต่ละอุปกรณ์อยู่ที่ 2.42 เปอร์เซ็นต์

อะไร คือสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจากเนื้อหาดิจิตอล (Digital Content)
image credit : adweek.com

เรามาดูความสามารถในการรับรู้เมื่อใช้งานหลายจอในเวลาเดียวกัน เปรียบเทียบให้เห็นเป็นร้อยละ

ร้อยละ 40 ของผู้ที่ใช้งานหลายจอ Multi-screen พบว่าจะมีความรู้สึกฟุ้งซ่าน ไม่มีสมาธิเมื่อต้องใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Device) พร้อมกันหลายๆจอ โดยในกลุ่มนี้แบ่งย่อยเป็นเปอร์เซ็นออกมาได้ดังนี้ กลุ่ม Millennials 48%, Gen X 33% และ Baby Bommers 36%

ร้อยละ 60 ของผู้ที่ใช้งานหลายจอ Multiscreen พบว่ามีสมาธิ มีความรู้สึกที่เป็นปรกติ สามาใช้งานและโฟกัสจุดต่างๆได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ร้อยละ 73 ของผู้บริโภคกล่าวว่า “เนื้อหาต้องแสดงได้ดีในทุกๆอุปกรณ์” ปัจจัยอื่นๆที่ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจในเนื้อหา content อาทิเช่น

– โหลดภาพไม่ได้
– เนื้อหาใช้เวลานานเกินไปในการโหลด
– ไฟล์มีขนาดใหญ่เกินไป
– ขาดความสวยงาม

อะไร คือสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจากเนื้อหาดิจิตอล (Digital Content)
image credit : adweek.com

การสร้างเนื้อหาที่มีความรู้และความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างแน่นอน แต่มีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้งานร่วมกัน โดยเฉลี่ยร้อยละ 25 ของผู้บริโภคจะแบ่งปัน (share) เนื้อหาที่เกี่ยวกับความบันเทิงมากว่าสิ่งที่เป็นเชิงให้ความรู้(วิชาการ) ซึ่งร้อยละ 35 ของกลุ่ม Millennials เชื่อว่าความบันเทิงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเขา

อย่างไรก็ตามผู้บริโภคโดยรวมก็ยังคงต้องการเนื้อหาที่มีความถูกต้อง โดยร้อยละ 61 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีอคติที่อาจเกิดจากเนื้อหาข่าว, ร้อยละ 60 จากภาพหรือโฆษณาที่มีการตัดต่อ, และน่าแลปกใจที่ร้อยละ 57 เชื่อถือภาพถ่ายและวิดีโอจากคนรอบข้าง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.adweek.com

แสดงความคิดเห็น