PR
โอกาสส่งออกน้ำผลไม้ไทยไปจีน
โอกาสส่งออกน้ำผลไม้ไทยไปจีน

ชี้ช่องไทยส่งออกน้ำผลไม้ 100% เจาะตลาดคนรุ่นใหม่จีน

“ทูตพาณิชย์ชิงต่าว” เผยน้ำผลไม้ 100% กำลังเติบโตสูงในตลาดจีน หลังผู้บริโภครุ่นใหม่นิยม ชี้เป็นโอกาสของไทยที่จะใช้ผลไม้ตามฤดูกาลมาผลิตและส่งออก แต่ต้องเน้นบรรจุภัณฑ์ทันสมัย รสชาติแปลกใหม่ สร้างเรื่องราว ส่วนการเข้าสู่ตลาด ควรใช้สื่อโชเซียลมีเดีย และจับมือ KOC ช่วยโปรโมต

น.ส.ชนิดา อินปา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว สาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดเผยว่า สำนักงานฯ ได้ทำการสำรวจโอกาสทางการค้าให้กับผู้ส่งออกไทยตามนโยบายนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยพบว่า ผู้บริโภคชาวจีนเริ่มให้ความนิยมหันมาดื่มน้ำผลไม้ 100% ที่แท้จริง โดยวิธีการ NFC (Not From Concentrate) หรือน้ำผลไม้คั้นสด ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการระเหยแล้วนำมาเจือจางภายหลัง เพราะมีคุณค่าทางโภชนาการและความสดใหม่มากที่สุด ทำให้มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สถิติจาก Euromonitor พบว่า ตั้งแต่ปี 2014–2019 เครื่องดื่มน้ำผลไม้และเครื่องดื่มที่ผสมเนื้อผลไม้เริ่มหดตัว ในขณะที่ยอดขายของน้ำผลไม้ NFC 100% มีการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อปีถึง 28% และคาดว่าในปี 2023 ตลาดจะมีมูลค่าถึง 4,830 ล้านหยวน หรือประมาณ 24,150 ล้านบาท โดยน้ำผลไม้แบบ NFC นับวันยิ่งเป็นที่นิยมย่างมาก และพบว่าแบรนด์เครื่องดื่มของจีนจำนวนมากได้เริ่มมีผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้แบบ NFC มากขึ้น ทำให้เกิดการแข่งขันสูงขึ้นในตลาดจีน

ขณะเดียวกัน เครื่องดื่มที่ปราศน้ำตาลหรือน้ำตาลน้อยกว่าปริมาณที่องค์การอนามัยโลกแนะนำต่อวัน ก็เริ่มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ทำให้ตลาดเครื่องดื่มปราศจากน้ำตาลขยายตัวมากขึ้นเช่นเดียวกัน

สำหรับช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้บรรจุขวด พบว่า ร้านสะดวกซื้อ หรือร้านค้าแฟรนไชส์ ถือเป็นช่องทางการจำหน่ายออฟไลน์ที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ โดยจากสถิติในปี 2019 การค้าปลีกของอุตสาหกรรมน้ำผลไม้ในร้านสะดวกซื้อคิดเป็น 14.9% รองจากซูเปอร์มาเก็ต แต่ปัจจุบันมีการเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆ และยังมีความร่วมมือระหว่างเจ้าของแบรนด์เครื่องดื่มต่างๆ กับ KOL ในการประชาสัมพันธ์สินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคคนหนุ่มสาวมากยิ่งขึ้นด้วย

น.ส.ชนิดากล่าวว่า สำหรับโอกาสของผู้ประกอบการน้ำผลไม้ของไทย สามารถพิจารณานำผลไม้ตามฤดูกาลที่มีผลผลิตจำนวนมากมาผลิตเป็นน้ำผลไม้พรีเมียมในบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย มีลูกเล่น มีรสชาติแปลกใหม่ และสร้างแบรนด์ให้มีเรื่องราว เพื่อดึงดูดผู้บริโภควัยหนุ่มสาว รวมถึงการร่วมมือกับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในจีน หรือการ Co-Branding และการร่วมมือกับผู้มีชื่อเสียงในท้องถิ่นในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักบนสื่อโซเชียลมีเดียชื่อดังของจีน รวมทั้งอาจเน้นไปที่การบอกต่อ หรือการร่วมมือกับ KOC หรือคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์จริง ๆ ก็จะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคหนุ่มสาวได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ผู้ส่งออกจะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ที่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกับการทำการตลาดที่เหมาะสม เพื่อให้การแข่งขันในตลาดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดเครื่องดื่มน้ำผลไม้ในตลาดจีนได้เพิ่มขึ้น

แสดงความคิดเห็น