อบรมหลักสูตรแต่งผมสตรี 200 ชั่วโมง
อบรมหลักสูตรแต่งผมสตรี 200 ชั่วโมง

อบรมหลักสูตรแต่งผมสตรี 200 ชั่วโมง

อบรมหลักสูตรแต่งผมสตรี 200 ชั่วโมง

อบรมหลักสูตรแต่งผมสตรี 200 ชั่วโมง

หัวข้อวิชา/เนื้อหาสาระ

1. สระผมและการจัดแต่งทรงผม
– การป้องกันโรคเกี่ยวกับเส้นผมและหนังศีรษะ
– การเลือกใช้แชมพู
– การสระผมและการนวดศีรษะ
– การจัดแต่งทรงผม

2. การเกล้าผมพื้นฐาน
– การเกล้าผมทรงมิดี้จุก
– การเกล้าผมทรงมวยสูง
– การเกล้าผมทรงกล้วยหอม
– การเกล้าผมทรงมวยต่ำ

3. การม้วนผม
– การม้วนโรล
– การม้วนแกน
– การม้วนก้นหอย

อบรมหลักสูตรแต่งผมสตรี 200 ชั่วโมง

อบรมหลักสูตรแต่งผมสตรี 200 ชั่วโมง

ข้อมูลติดต่ออบรมอาชีพ
ครูผู้สอน นางวันเพ็ญ เขียวแจ่ม, นายเกรียงไกร กลิ่นเกสร
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง2)
เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400
โทร.02-2465769,02-2451401
Facebook: https://www.facebook.com/dindang2school
เว็ปไซต์ : http://www.dindang2.com

แสดงความคิดเห็น