อบรมหลักสูตร ขนมอบ คุกกี้ เค้ก พาย โดนัท !!
อบรมหลักสูตร ขนมอบ คุกกี้ เค้ก พาย โดนัท !!

อบรมหลักสูตร “ขนมอบ” คุกกี้ เค้ก พาย โดนัท !!

อบรมหลักสูตร ขนมอบ คุกกี้ เค้ก พาย โดนัท !!

อบรมหลักสูตร “ขนมอบ” 

หัวข้อวิชา/เนื้อหาสาระ

1. คุกกี้และเค้ก
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำคุกกี้และเค้ก
– หลักและวิธีการทำคุกกี้
– การทำคุกกี้
– หลักและวิธีการทำเค้ก
– การทำเค้ก

2. ขนมปัง พาย และโดนัท
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำขนมปัง พาย และโดนัท
– หลักและวิธีการทำขนมปัง
– การทำขนมปัง
– การทำโดนัท
– หลักและวิธีการทำพาย
– การทำพาย

อบรมหลักสูตร ขนมอบ คุกกี้ เค้ก พาย โดนัท !!

ข้อมูลติดต่ออบรมหลักสูตร
ครูผู้สอน น.ส.จงกล คุณเจริญ
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง2)
เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400
โทร.02-2465769,02-2451401
Facebook: https://www.facebook.com/dindang2school
เว็ปไซต์ : http://www.dindang2.com

แสดงความคิดเห็น