อบรมหลักสูตร ขนมเค้ก เพื่ออาชีพ
อบรมหลักสูตร ขนมเค้ก เพื่ออาชีพ

อบรมหลักสูตร ขนมเค้ก เพื่ออาชีพ

อบรมหลักสูตร ขนมเค้ก เพื่ออาชีพ

อบรมหลักสูตร ขนมเค้ก เพื่ออาชีพ

อาจารย์ผู้สอน : อ.โชคชัย โรจนาพันธุ์พัฒน์, อ.เสาวลักษณ์ โรจนาพันธุ์พัฒน์,อ.เพ็ญลักษณ์ บุญความดี
รวมเงินทั้งสิ้น : 4,330 บาท
จำนวนที่รับสมัคร : 16 – 30 คน
คุณวุฒิและอายุ : อายุ 15 ปีขึ้นไป (อ่าน ออกเขียนได้)
วันเวลาอบรม : รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ วันที่ 16 – 17, 23 – 24 พฤษภาคม 2558 (เสาร์-อาทิตย์) เวลา 09.30 – 16.30 น.
สถานที่อบรม : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร 1 (สถานีวิทยุ ม.ก.) ห้องปฏิบัติการอาหาร ชั้น 1
แนววิชาโดยสังเขป : คุณสมบัติของแป้งสาลีที่ใช้ในการทำขนมเค้ก การเลือกซื้อวัตถุดิบ หลักในการทำและฝึกปฏิบัติการทำขนมเค้กชนิดต่างๆ การบรรจุหีบห่อ การคิดราคาเพื่อการจำหน่าย

แผนการสอน

วันที่/เวลา/เนื้อหาวิชา
วันแรก 09.30-16.30 แนะนำอุปกรณ์ต่างๆ คุณสมบัติของแป้งสาลีที่ใช้ทำขนมเค้ก
ฝึกปฏิบัติ เค้กบัตเตอร์ เค้กแยมโรล เค้กชิฟฟ่อนเนยแข็ง
วันที่สอง 09.30-16.30 เค้กกาแฟ เค้กลูกพรุน เค้กแบล็กฟลอเรส
วันที่สาม 09.30-16.30 เค้กกล้วยหอม ช็อกโกแลตเค้ก เค้กใบเตยคัสตาร์ด
วันที่สี่ 09.30-16.30 ฟรุตเจลลี่เค้ก คาราเมลคัสตาร์ดเค้ก บัตเตอร์ครีม

รวมบรรยาย – ชั่วโมง : รวมปฏิบัติการ 24 ชั่วโมง

วัสดุที่จัดเตรียมให้ : เอกสารประกอบการอบรม วัตถุดิบในการทำขนมเค้ก ซีดีประกอบการอบรม วัสดุที่ใช้ร่วมกัน
วัสดุที่ควรนํามา : ผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ดมือ ปากกา ภาชนะใส่ขนมกลับบ้าน
**หมายเหตุ : ผู้เรียนควรเป็นท่านเดียวกันตั้งแต่วันแรก

อบรมหลักสูตร ขนมเค้ก เพื่ออาชีพ

ข้อมูลติดต่ออบรมหลักสูตร : http://train.eto.ku.ac.th

หมายเหตุ : รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น