อบรมหลักสูตร อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเด็ก 200 ชม.
อบรมหลักสูตร อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเด็ก 200 ชม.

อบรมหลักสูตร อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเด็ก 200 ชม.

อบรมหลักสูตร อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเด็ก 200 ชม.

อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเด็ก 

หลักสูตร อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเด็ก 200 ชม. รอบบ่าย

หัวข้อวิชา/เนื้อหาสาระ
1. พื้นฐานการเย็บระบบอุตสาหกรรม (Introduction to Industrial Sewing Process)
– ความรู้พื้นฐานการเย็บระบบอุตสาหกรรม
– การฝึกเย็บผ้าขั้นพื้นฐานโดยใช้จักรอุตสาหกรรม
– การฝึกเย็บผ้าโดยใช้อุปกรณ์ช่วยประกอบกับจักรอุตสาหกรรม

2. การตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก (Child Cloth Industrial)
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเสื้อผ้าเด็ก
– การทำแบบตัดเสื้อผ้าเด็ก
– การวางแบบตัดผ้า
-การเย็บเสื้อเด็กก่อนวัยเรียน
– การเย็บกระโปรงเด็กก่อนวัยเรียน
– การเย็บกางเกงเด็กก่อนวัยเรียน
– การเย็บชุดติดกันเด็กก่อนวัยเรียน
– การเย็บกระโปรงเด็กวัยเรียน
– การเย็บกางเกงเด็กวัยเรียน
– การเย็บชุดติดกันเด็กวัยเรียน
– การตรวจสอบคุณภาพ

อบรมหลักสูตร อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเด็ก 200 ชม.

อบรมหลักสูตร อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเด็ก 200 ชม.

ข้อมูลติดต่อ
ครูผู้สอน นางนิตยา  ถาวโร
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง2)
เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400
โทร.02-2465769,02-2451401
Facebook: https://www.facebook.com/dindang2school
เว็ปไซต์ : http://www.dindang2.com

แสดงความคิดเห็น