อบรมอาชีพ “สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” สถาบันภาครัฐ ส่งเสริมให้คนมีอาชีพ
อบรมอาชีพ “สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” สถาบันภาครัฐ ส่งเสริมให้คนมีอาชีพ

อบรมอาชีพ “สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”ส่งเสริมอาชีพ

อบรมอาชีพ “สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” สถาบันภาครัฐ ส่งเสริมให้คนมีอาชีพ

อบรมอาชีพ “สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
ส่งเสริมอาชีพ

“อบรมอาชีพ” คืออีกหนึ่งหนทางเพื่อเก็บเกี่ยวความรู้จากสถาบันอบรมอาชีพที่เตรียมเนื้อหาไว้ในหลักสูตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บางสถาบันอาจมีเนื้อหาวิชาเพียงสายอาชีพเดียวที่ถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์ตรง อาจเป็นผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพนั้นๆ มาก่อน ซึ่งก็ถือว่ามีความน่าสนใจไม่น้อย ขณะเดียวกันก็ยังมีสถาบันอบรมอาชีพที่ประกอบไปด้วยวิชาชีพหลากหลายสาย ถ่ายทอดผ่านผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อาจเป็นอาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบอื่นๆ ความแตกต่างระหว่างสถาบันอบรมอาชีพภาครัฐและสถาบันอบรมอาชีพภาคเอกชน มักเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ภาครัฐมักมีค่าเรียนที่ถูกกว่าภาคเอกชัน เช่นเดียวกันกับสถาบันอบรมอาชีพที่เรานำมาฝากในบทความนี้

อบรมอาชีพจากสถาบันภาครัฐ ถือเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการมีอาชีพในทุกระดับฐานะ ที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจเป็นหนึ่งในต้นทุน หากสถาบันใดคิดค่าเรียนที่ไม่แพงนัก ก็จะช่วยลดต้นทุนในการสร้างอาชีพของบุคคลนั้นๆ ด้วย เช่นเดียวกันกับ “สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” หนึ่งสถาบันสร้างอาชีพภาครัฐที่จะช่วยให้ทุกคนมีอาชีพในค่าเรียนย่อมเยาว์

อบรมอาชีพ “สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” สถาบันภาครัฐ ส่งเสริมให้คนมีอาชีพ

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอบรมอาชีพที่ประกอบไปด้วยวิชาชีพหลากหลายสาย ถ่ายทอดผ่านอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสายวิชาชีพนั้นๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้วิชาความรู้ที่มีศักยภาพสูง สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง ดำเนินการมาอย่างยาวนานท่ามกลางกระแสตอบรับที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เมื่อตลอดการจัดอบรมก็มีผู้สนใจเข้าร่วมทุกปีในจำนวนมาก

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบไปด้วยวิชาชีพหลากหลายหมวด ได้แก่ หมวดเกษตร, หมวดอาหาร, หมวดศิลปะ, หมวดสุขภาพและกีฬา, หมวดภาษา, หมวดคอมพิวเตอร์, หมวดวิทยาศาสตร์, หมวดเบ็ดเตล็ด โดยแต่ละหมวดก็จะประกอบไปด้วยหลักสูตรหลากหลายด้วยกัน

อบรมอาชีพ “สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” สถาบันภาครัฐ ส่งเสริมให้คนมีอาชีพ

เริ่มต้นที่หมวดแรก “หมวดเกษตร” ประกอบไปด้วยหลักสูตรการปลูกผักเพื่อบริโภค (แนวเกษตรธรรมชาติ), หลักสูตรการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน เพื่อการค้า, หลักสูตรการเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น, หลักสูตรเทคนิคการเพาะถั่วงอกอนามัย, หลักสูตรเทคนิคการเปิดดอกเห็ดและการตลาดเห็ด (ตระกูลนางฟ้า-นางรม), หลักสูตรการทำเกษตรอินทรีย์ แบบวิถีพอเพียง

สำหรับหมวดอาหาร ประกอบไปด้วยหลักสูตรที่มีความหลากหลายอย่างมาก มีทั้งหมด 66 หลักสูตร ทั้งอาหารไทยและอาหารต่างชาติ เช่น ขนมเค้ก, คุกกี้, ขนมไหว้พระจันทร์, ปั้นขลิบ, เยลลี่, ปุยฝ้าย, เกี๊ยวซ่า, ไก่จ๊อ, ขนมดอกลำดวน, ลูกชิ้น, ขนมเปี๊ยะ, ข้าวแช่, ซาลาเปา ฯลฯ ค่าเรียนเริ่มต้นที่ 720 บาท ในหลักสูตรขนมกุยช่ายตลาดพลู (สูตรดั้งเดิม) ส่วนค่าเรียนสูงสุดอยู่ที่ 3,900 บาท ในหลักสูตรอาหารอีสาน พร้อมเปิดร้านอย่างมืออาชีพในยุคอาเซียน

อบรมอาชีพ “สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” สถาบันภาครัฐ ส่งเสริมให้คนมีอาชีพ

สำหรับหมวดศิลปะ ประกอบไปด้วยหลักสูตรทั้งหมด 44 หลักสูตร เช่น หลักสูตรเทียนหอมแฟนซี, หลักสูตรวาดภาพสีพาสเทล, หลักสูตรการทำมุ้งลวดหน้าต่าง (เพื่ออาชีพและซ่อมแซมเอง), หลักสูตรเพ้นท์เสื้อยืด- ยีนส์, หลักสูตรวาดภาพหน้าพระพุทธรูป, หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า, หลักสูตรระบายสีน้ำ, หลักสูตรศิลปะการต่อผ้า เป็นต้น ค่าเรียนเริ่มต้นสำหรับหลักสูตรหมวดนี้อยู่ที่ 750 บาทในหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าสุนัขขั้นประยุกต์ : แพทเทิร์นเสื้อผ้าสุนัขแบบต่างๆ และหลักสูตรศิลปะการพับกระดาษ Origami ขั้นพื้นฐาน : ตกแต่งบอร์ดนิทรรศการ และการใช้เศษวัสดุทำของเล่นและค่าเรียนสูงสุดอยู่ที่ 3,150 บาท ในหลักสูตรการทำบาติกชั้นสูง

อบรมอาชีพ “สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” สถาบันภาครัฐ ส่งเสริมให้คนมีอาชีพ

ต่อด้วยหมวดสุขภาพและกีฬา หมวดนี้มีหลักสูตรเดียวคือ นวด-กดจุด สะท้อนเท้าเพื่อสุขภาพ ค่าเรียน 1,500 บาท และหมวดวิทยาศาสตร์ที่มีเพียงหลักสูตรเดียวเช่นกันคือสบู่บำรุงผิว : สบู่น้ำผึ้ง สบู่มะขาม สบู่ใยบวบ สบู่นมแพะ ค่าเรียน 2,000 บาท หมวดเบ็ดเตล็ดอีกหนึ่งหลักสูตรคือ การผลิตไบโอดีเซล โดยใช้เบสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ค่าเรียน 1,050 บาท ส่วนอีกสองหมวดที่เหลือ ได้แก่ หมวดภาษาและหมวดคอมพิวเตอร์นั้นยังไม่มีเนื้อหาหลักสูตรในการสอน

อบรมอาชีพ “สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” สถาบันภาครัฐ ส่งเสริมให้คนมีอาชีพ

ข้อมูลติดต่อสถาบันอบรมอาชีพ ม.เกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ : 02-942-8822 ต่อ 204-205
Fax : 02-942-8708
Email :vocation_erto@hotmail.com

หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น