อบรมอาชีพ “Pattern IT” สอนตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อการค้า หลักสูตรสร้างมืออาชีพ
อบรมอาชีพ “Pattern IT” สอนตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อการค้า หลักสูตรสร้างมืออาชีพ

อบรมอาชีพ “Pattern IT” สอนตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อการค้า หลักสูตรสร้างมืออาชีพ

อบรมอาชีพ “Pattern IT” สอนตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อการค้า หลักสูตรสร้างมืออาชีพ

อบรมอาชีพ “Pattern IT” สอนตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อการค้า หลักสูตรสร้างมืออาชีพ

“อบรมอาชีพ” อีกหนึ่งช่องทางในการสร้างธุรกิจ ให้ผู้ที่สนใจสายงานต่างๆ ที่ต้องใช้เทคนิคเฉพาะตัวได้เข้าอบรมและเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาที่ถ่ายทอดด้วยประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ เนื่องด้วยในการอบรมอาชีพส่วนใหญ่นั้นมักเป็นวิธีการที่ได้ผล สามารถสร้างอาชีพให้กับผู้ที่สนใจได้จริง ก็ทำให้สถาบันอบรมอาชีพส่วนมากได้รับความสนใจจากผู้ที่มีความต้องการจะเรียนรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพโดยตรง เช่นเดียวกันกับสายอาชีพ “ตัดเย็บ” ที่ต้องผ่านการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทำให้ต้องพึ่งพาสถาบันอบรมอาชีพเป็นช่องทางสำคัญที่เราได้นำมาเสนอแล้วในที่นี้

อบรมอาชีพเพื่อการตัดเย็บมาพร้อมกับสถาบันที่มีชื่อว่า “Pattern IT” (แพทเทิร์น ไอที) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม และการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงลึกเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการและเทคนิคของการตัดเย็บในภาคอุตสาหกรรม ผ่านการรับรองเนื้อหาในหลักสูตรด้วยกระทรวงศึกษาธิการ หลังจากที่ผู้เรียนเรียนจนจบคอร์สจะได้รับใบประกาศนียบัตรเป็นการรับรองเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

อบรมอาชีพ “Pattern IT” สอนตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อการค้า หลักสูตรสร้างมืออาชีพ

การอบรมอาชีพของ Pattern IT จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงในแง่ของธุรกิจ มีเนื้อหาที่แตกต่างจากโรงเรียนสอนตัดเย็บหรือโรงเรียนสอนออกแบบเสื้อผ้าทั่วไป โดยที่นี่จะเน้นองค์ความรู้เชิงลึกสำหรับ “อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป” โดยเฉพาะ ผู้เรียนจะได้ความรู้โดยละเอียดเพื่อทำการค้าโดยตรง เป็นสถาบันอบรมอาชีพเกี่ยวกับการตัดเย็บที่ครบวงจร ภายในการควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับหลักสูตรในสถาบันก็มีให้เลือกหลากหลาย ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความเหมาะสม หรือความต้องการที่จะนำไปปรับใช้ในการสร้างธุรกิจของตัวเอง

ปัจจุบันสถาบันอบรมอาชีพ Pattern IT เป็นที่กล่าวขานถึงอย่างกว้างขวาง ได้รับการยอมรับจากผู้คนทั่วไปค่อนข้างมาก ในหมู่ของคนที่ต้องการทำธุรกิจเกี่ยวกับการตัดเย็บหรืออุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปทั้งหลาย โดย Pattern IT ถือเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่ช่วยผลักดันสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปให้ก้าวหน้า กระทั่งสามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาแล้วหลายรายซึ่งผ่านการอบรมอาชีพจาก Pattern ITจนจบหลักสูตร

อบรมอาชีพ “Pattern IT” สอนตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อการค้า หลักสูตรสร้างมืออาชีพ

ความเป็นมาของสถาบันอบรมอาชีพ Pattern IT เริ่มต้นก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1999 โดย “อาจารย์กนกลักษณ์  ดูการณ์” (ครูน้ำตาล) ในรูปแบบของออฟฟิศขนาดเล็ก ที่รับทั้งงานสอนและอาจารย์พิเศษวิทยากร ทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงงานการ์เม้นท์ จากนั้นองค์กรก็ค่อยๆ ขยับขยายโดยการย้ายไปเปิดที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค บางแค เนื่องด้วยผู้เรียนที่มีมาอย่างต่อเนื่องจนพื้นที่ที่มีอยู่เดิมให้บริการได้ไม่เพียงพอ กระทั่งในปัจจุบันที่ชื่อเสียงของสถาบันอบรมอาชีพ Pattern IT เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างสำหรับคนส่วนใหญ่ ก็ทำให้ต้องขยับขยายพื้นที่อีกครั้งจาก 360 ตารางเมตรเป็น 500 ตารางเมตร และได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ ห้าง Maxvaluบางบอน ชั้น2ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งในปัจจุบันที่ประกอบไปด้วยห้องบรรยาย ห้องสอน และโซนหนังสือนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งใช้เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลแฟชั่น

อบรมอาชีพ “Pattern IT” สอนตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อการค้า หลักสูตรสร้างมืออาชีพ (7)

ด้วยจุดประสงค์ที่มุ่งเน้นในเรื่องของการเรียนการสอนอย่างจริงจัง Pattern IT ก็ได้ใส่ใจทั้งในเรื่องของสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ อย่างละเอียด มีการจัดเตรียมไว้อย่างมีมาตรฐาน รวมถึงเทคนิคในเนื้อหา ก็เป็นเทคนิคที่แตกต่างจากการเรียนการสอนในโรงเรียนตัดเย็บและโรงเรียนสอนออกแบบทั่วไป ทำให้ผู้เข้าเรียนสามารถนำไปใช้ในการตัดเย็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดระยะเวลาในการทำงานและลดต้นทุนในธุรกิจ

ผู้เรียนจะกลายเป็นมืออาชีพที่มีความชำนาญอย่างลึกซึ้งในเรื่องของการตัดเย็บ โดยผู้เรียนจะสามารถสร้างแบบตัด เพื่อตัดเย็บเสื้อผ้าจำหน่ายได้อย่างเชี่ยวชาญ สามารถแก้ไขและตรวจสอบPattern ได้เหมาะสมกับเนื้อผ้าและการตัดเย็บ สามารถกำหนด Size Spec มาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับการสวมใส่ตามหลักสรีระศาสตร์ รวมไปถึงกระบวนการอื่นๆ ในธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ผู้เรียนจะได้ทำความเข้าใจ

อบรมอาชีพ “Pattern IT” สอนตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อการค้า หลักสูตรสร้างมืออาชีพ

หลักสูตรที่เปิดสอน

Private Course (เลือกเรียนได้ตามวันและเวลาที่สะดวก)
 1. หลักสูตรแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม และการผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น/ผู้ใหญ่
 • หลักสูตรฯ เสื้อแฟชั่น (ผ้ายืด)
 • หลักสูตรฯ เสื้อเชิ้ตแฟชั่น (ผ้าธรรมดา)
 • หลักสูตรฯ เสื้อแฟชั่นต่อเนื่อง (ผ้ายืด+ผ้าธรรมดา)
 • หลักสูตรฯ ชุดแส็กแฟชั่น (ผ้ายืด+ผ้าธรรมดา)
 • หลักสูตรฯ กระโปรง/กางเกงแฟชั่น
 • หลักสูตรฯ ชุดหมี- เอี้ยมแฟชั่น (ผ้ายืด+ผ้าธรรมดา)
 • หลักสูตรฯ เสื้อแจ๊คเก็ต-สูทแฟชั่น
 1. หลักสูตรแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม และการผลิตเสื้อผ้าชุดเด็ก
 • หลักสูตรฯ เสื้อ- กระโปรง (ชุดเด็ก)
 • หลักสูตรฯ เอี้ยม– บอดี้สูทกางเกงเด็ก
 1. หลักสูตรแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม และการผลิตเสื้อผ้าชุดยีนส์
 • หลักสูตรฯ เสื้อแจ็คเก็ต แฟชั่นผ้ายีนส์
 • หลักสูตรฯ กระโปรง/กางเกงยีนส์
 1. หลักสูตรการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูปและการสังเคราะห์แบบดีไซน์เชิงพาณิชย์
 2. หลักสูตรเทคนิคการเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรม

อบรมอาชีพ “Pattern IT” สอนตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อการค้า หลักสูตรสร้างมืออาชีพ

Full Course (เรียนเป็นเทอมต่อเนื่อง แบบครบองค์ความรู้)
 • เรียนต่อเนื่อง 4 หมวดวิชา พร้อม workshop การทัศนะศึกษา และสัมมนาเพิ่มความรู้
 • การออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูปและการวิเคราะห์แบบดีไซน์เชิงพาณิชย์
 • แพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรมระดับ Advance
 • เทคนิคการเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรม
 • การประกอบธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป

อบรมอาชีพ “Pattern IT” สอนตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อการค้า หลักสูตรสร้างมืออาชีพ

ข้อมูลติดต่อสถาบันอบรมอาชีพ Pattern IT
ที่อยู่ : เลขที่ 39/139  ซอย 5  หมู่บ้านซิกเนเจอร์กัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 (จากสาทร ตรงเข้าถนนกัลปพฤกษ์ จุดสังเกตอยูใกล้โครงการสำเพ็ง2)
โทรศัพท์ : 02-458-2321 ถึง 22,081-922-6994 ,  081-828-2296
E-mail: thaipattern@gmail.com
Website :http://www.thaipattern.com
Facebook :https://www.facebook.com/ThaiPatternIT
YoutubeOfficial :https://www.youtube.com/user/PatternIT
Google + :แพทเทิร์น ไอที

หมายเหตุ รูปภาพและวีดิโอที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น