ผลสำรวจ 9 ใน 10 ของคนไทย อยากทำ “ธุรกิจของตัวเอง”

เฮอร์บาไลฟ์นิวทริชั่น เผยผลสำรวจ “ความเป็นผู้ประกอบการในเอเชียแปซิฟิค ประจำปี 2562” ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อเดือนเมษายน ปี 2562 ครอบคลุมประเทศออสเตรเลีย ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และไทย

ผลสำรวจพบ ไทยจัดอยู่ในอันดับต้นๆ สำหรับประเทศที่ผู้คนต้องการจะเป็นผู้ประกอบการ โดยเกือบ 9 ใน 10 ของคนไทย (ร้อยละ 89) พวกเขาอยากเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง ตามหลังอินโดนีเซีย (ร้อยละ 96) และฟิลิปปินส์ (ร้อยละ 92) ตามลำดับ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 69) มองว่า “การได้เป็นนายตัวเอง” เป็นข้อดีที่จูงใจทำให้อยากมีธุรกิจของตัวเองมากที่สุด ส่วนข้อดีอื่นๆ ได้แก่ “อยากมีรายได้เพิ่มขึ้น” (ร้อยละ 65) และ “มีความยืดหยุ่นในการจัดสรรเวลาทำงาน/ชีวิต” (ร้อยละ 59) ร้อยละ 93 ของผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทยที่มีธุรกิจของตัวเองแล้ว เชื่อว่ามันช่วยสร้างความสุขให้กับพวกเขาได้มากกว่า แสดงให้เห็นว่าการได้เป็นผู้ประกอบการเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับผู้คน และความรู้สึกเช่นนี้พบมากที่สุดในอินโดนีเซียและฟิลลิปปินส์ (ร้อยละ 94) ในขณะที่ไทยมาเป็นอันดับสาม

ความต้องการที่จะเติมเต็มความฝัน เป็นแรงผลักดันให้คนเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง

เมื่อถูกถามถึงแรงบันดาลใจที่ทำให้ตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง ผู้ประกอบการชาวไทยให้เหตุผลว่า “ต้องการทำตามความฝัน” ซึ่งร้อยละ 63 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีธุรกิจของตนเองแล้วเห็นด้วยกับเหตุผลดังกล่าว ตามมาด้วยเหตุผลต่างๆ ดังนี้

  • อยากมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 59)
  • ครอบครัวให้การสนับสนุน (ร้อยละ 43)
  • ทำตามเสียงเรียกร้องในใจ/สัญชาตญาณ (ร้อยละ 32)

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่นหรือผู้ที่กำลังเป็นเจ้าของธุรกิจในไทยได้ตอบคำถามว่าต้องการเน้นหารายได้หรือทำตามความฝันของตนเองมากกว่ากัน ดังนี้

  • เน้นทั้งหารายได้และทำตามความฝัน (ร้อยละ 44)
  • เน้นหารายได้เป็นหลัก (ร้อยละ 42)
  • ทำตามความฝัน (ร้อยละ 11)

ร้อยละ 74 ของผู้ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเอง กล่าวว่าพวกเขาใฝ่ฝันถึงวันที่สามารถบอกเจ้านายได้ว่าขอลาออก และด้วยเหตุผลที่ดี ก็มีคนจำนวนเท่ากันที่เชื่อว่าไอเดียธุรกิจของตนเองมีความล้ำหน้ากว่าใครๆ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการมีธุรกิจของตัวเองจะเป็นสิ่งที่พวกเขาปรารถนา ร้อยละ 74 ของผู้ตอบแบบสอบถามบางครั้งก็รู้สึกว่าพวกเขาอาจไม่มีวันมีโอกาสได้เป็นเจ้าของธุรกิจของตนเอง

เงินทุนเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับเจ้าของธุรกิจในไทย

เมื่อถูกถามเกี่ยวกับอุปสรรคของการเป็นผู้ประกอบการ ร้อยละ 51 ของคนไทยที่ต้องการมีธุรกิจของตนเองยกเหตุผลด้านเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจเป็นอุปสรรคอันดับหนึ่งที่ทำให้ไม่อาจมีธุรกิจของตัวเองได้ ตามมาด้วยปัจจัยอื่นๆ ดังนี้

  • กังวลว่าธุรกิจจะไม่ประสบความสำเร็จ (ร้อยละ 37)
  • ไม่มีความรู้เรื่องการเงินและการตลาดอย่างเพียงพอ (ร้อยละ 34)
  • กังวลว่าธุรกิจจะไม่ทำกำไร (ร้อยละ 33)

สำหรับเงินทุนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ ร้อยละ 78 ของคนไทยกล่าวว่าจะใช้เงินของตัวเองในการลงทุน ขณะที่ร้อยละ 33 จะขอกู้ยืมสำหรับธุรกิจขนาดย่อม และร้อยละ 32 จะใช้เงินจากครอบครัวอย่างไรก็ดี คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 73 ระบุว่า จะมีความมั่นใจเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองมากขึ้นหากมีหุ้นส่วนร่วมด้วย และร้อยละ 83 เห็นว่า การเริ่มประกอบธุรกิจในประเทศไทยนั้นง่ายกว่าประเทศอื่น