อยากมีธุรกิจหลักร้อยล้าน! “ต้องคิดแบบร้อยล้าน”

จุดเริ่มต้นของความสำเร็จนั้นต้อง “ตั้งเป้าหมาย” ผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่ไม่กล้าตั้งเป้าหมายใหญ่ๆ ยอดขายสูงๆ ส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงเป้าหมายก็จะตั้งไว้เพียงรักษายอดขายเดิมให้ได้และเติบโตอีกนิดหน่อย 10-20% พอแล้ว ทำให้ภาพที่มองเห็นในบ่อยครั้งจึงเป็นเพียงภาพเล็กๆ เพราะไม่รู้ขีดศักยภาพของตัวเองว่าสามารถขยายไปได้ไกลกว่านั้น แต่เชื่อหรือไม่ว่า คนส่วนใหญ่ที่ประสบความสําเร็จนั้นมักจะคิดการใหญ่ไว้ก่อนเสมอ เทคนิคการคิดใหญ่ ที่จะทำให้คุณขยายธุรกิจจนถึงร้อยล้านได้ต้องทำตามนี้

1.ตั้งเป้าความสำเร็จไว้ล่วงหน้า
หากอยากเป็นเศรษฐี ลองถามตัวเองก่อนว่า “เป้าหมายของเราคืออะไร” และที่สำคัญ ต้องไม่ใช่แค่คำว่า “อยากรวย” “อยากสบาย” “อยากมีเงินใช้” แต่มันต้องเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้ เช่น ภายในสิ้นปี 2018 ต้องการยอดการเติบโตของธุรกิจ 100 ล้านบาท

2. วางแผนธุรกิจและลงมือทำ
ก่อนจะไปถึงเป้าหมายที่วางไว้นั้น ต้องมีการวางแผนแบ่งย่อยเป้าหมายก่อน คือ ไม่ว่าจะ 10 ล้าน หรือ 100 ล้าน ต้องย่อยออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้เช่น ต้องการยอดขาย 100 ล้านบาท/ปี = ต้องหา 10 ล้านบาท/เดือน = ต้องหามากกว่า 330,000 บาท/วัน จากนั้นก็เข้าสู่การวางแผนแบ่งย่อยรายละเอียดต่อไป เช่น ต้องการหายอดขายมากกว่า 330,000/วัน มีวิธีการใดบ้างให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ ตัวเลขนี้อาจจะมีท่านที่มองว่าสูงไป ก็ลองย่อยลงมาอีก ก็จะรู้ว่าควรหาเงินต่อวัน ต่อเดือนเท่าไหร่ ถึงจะได้ยอดตามนั้น

3. ติดตามผลลัพธ์ทุกวัน
เมื่อตั้งเป้าหมายแล้ว สิ่งสำคัญต่อมาคือการจับจ้องหรือ Focus ไปที่เป้าหมายเพื่อให้รู้ว่าผลลัพธ์ ณ ปัจจุบันนั้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่​ หากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้จะได้ปรับเปลี่ยนแผนการได้อย่างทันท่วงที

4. จงอย่ากลัวความล้มเหลว
เศรษฐีหลายคนไม่เคยกลัวความล้มเหลว เพราะทุกความล้มเหลวย่อมเป็นประสบการณ์ที่ดี และเป็นสิ่งล้ำค่าที่ไม่มีใครหรือหนังสือเล่มใดจะสามารถสอนได้

5. สู้ตาย และไม่ท้อถอย
เมื่อผิดพลาดและผิดหวังจากสิ่งที่ทำต้องถามตัวเองเสมอว่า “เราได้เรียนรู้อะไรจากข้อผิดพลาดนั้นบ้าง” เมื่อได้คำตอบแล้ว ก็อย่าทำพลาดซ้ำสองอีก

สุดท้ายนี้ หากลองมองจริงๆแล้ว ความสำเร็จหรือยอดขายที่ได้มา ส่วนใหญ่จะเป็นไปตามขนาดและขอบเขตในความคิดของเจ้าของธุรกิจเอง การขยายขอบเขตและเปิดมุมมองทัศนคติให้กว้างจึงเป็นเรื่องที่เจ้าของธุรกิจทุกคนควรมี อย่ามัวแต่ลังเล มองหาศักยภาพจุดแข็งของตัวเองและขยายขอบเขตมันไปให้กว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้ดีกว่า แล้วคุณจะสามารถทำธุรกิจที่ทำเงินเท่าไหร่ก็ได้

ที่มา : scbsme.scb.co.th