20 อาชีพที่น่าสนใจในอนาคต ค่าตอบแทนสูง

เมื่อคิดถึงอนาคตเส้นทางอาชีพใดมีโอกาสได้งานสูงที่สุดบ้าง ? การคาดการณ์ล่วงหน้าถือเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานและอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่พึงพอใจในอนาคตอันใกล้ แล้วจะมีอาชีพใดบ้างที่มีแนวโน้มความต้องการในตลาดแรงงานสูง และค่าตอบแทนสูง

เราได้รวบรวมอาชีพเติบโตเร็วและสามารถให้ความมั่นคงทางการเงิน ตัวอย่างอาชีพจากต่างประเทศที่ได้รับการเก็บข้อมูล เก็บสถิติ และแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของงานสูง เพื่อให้ท่านผู้ประกอบการ หรือนักธุรกิจ นักศึกษา ได้ศึกษาต่อในแขนงงานเหล่านี้ต่อยอดอาชีพ

1. ผู้ช่วยด้านสุขภาพที่บ้าน

รายได้เฉลี่ย: $12.28 ต่อชั่วโมง (ประมาณ 446.13 บาท/ชั่วโมง)
แนวโน้มการเติบโตของงาน: 34%

หน้าที่หลัก: ผู้ช่วยด้านสุขภาพที่บ้านมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หรือมีความทุพพลภาพกับความต้องการด้านการรักษาพยาบาล ให้ยา ตรวจร่างกาย และช่วยงานประจำวันอื่นๆ เช่น อาบน้ำ แต่งตัว หรือพาไปพบแพทย์

2. ช่างติดตั้งโซล่าเซลล์

รายได้เฉลี่ย: $20.41 ต่อชั่วโมง (ประมาณ 741.50 บาท/ชั่วโมง)
แนวโน้มการเติบโตของงาน: 51%

หน้าที่หลัก: ช่างติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์หรือที่เรียกว่าผู้ติดตั้งโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้าง ติดตั้งและบำรุงรักษาหลังคาและระบบแผงโซลาร์เซลล์อื่นๆ พวกเขาต้องได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามรหัสอาคารและมาตรฐานระหว่างการติดตั้ง โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าด้วย

3. ช่างกังหันลม

รายได้เฉลี่ย: $52,532 ต่อปี (ประมาณ 1.9 ล้านบาท/ปี)
แนวโน้มการเติบโตของงาน: 61%

หน้าที่หลัก: ช่างกังหันลมมีหน้าที่รับผิดชอบในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมกังหันลม ปีนหอคอยกังหันและตรวจสอบความสมบูรณ์ทางกายภาพ ทดสอบและแก้ไขปัญหาส่วนประกอบ และรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยหรือวิเคราะห์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกังหันลมต่อไป

4. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

รายได้เฉลี่ย: $22.96 ต่อชั่วโมง (ประมาณ 834.14 บาท/ชั่วโมง)
แนวโน้มการเติบโตของงาน: 29%

หน้าที่หลัก: ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดทำงานภายใต้การดูแลของนักกายภาพบำบัด เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวจากการเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ ความรับผิดชอบของพวกเขารวมถึงการรักษาผู้ป่วยโดยใช้การออกกำลังกาย การนวดหรือการยืดเส้น สังเกตอาการและรายงานความก้าวหน้าของผู้ป่วย และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคหลังการรักษา

5. นักพยาธิวิทยาด้านภาษาพูด

รายได้เฉลี่ย: $34.35 ต่อชั่วโมง (ประมาณ 1,249.36 บาท/ชั่วโมง)
แนวโน้มการเติบโตของงาน: 25%

หน้าที่หลัก: นักพยาธิวิทยาภาษาพูดทำงานร่วมกับผู้ป่วยเพื่อวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของการสื่อสารหรือการกลืน ความรับผิดชอบของพวกเขารวมถึงการพัฒนาแผนการรักษาส่วนบุคคลและการสอนแบบฝึกหัดและเทคนิคการสร้างกล้ามเนื้อเพื่อปรับปรุงคำศัพท์ของผู้ป่วย โครงสร้างประโยค หรือความสามารถในการออกเสียงของผู้ป่วย

6. ที่ปรึกษาการใช้สารเสพติด

รายได้เฉลี่ย: $44,741 ต่อปี (ประมาณ 1.62 ล้านบาท/ปี)
แนวโน้มการเติบโตของงาน: 25%

หน้าที่หลัก: ผู้ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้สารเสพติดคือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตที่ทำงานร่วมกับผู้ป่วยที่ประสบปัญหาการติดแอลกอฮอล์ ยาเสพติด หรือความผิดปกติในการรับประทานอาหาร ความรับผิดชอบของพวกเขารวมถึงการประเมินสุขภาพจิตและร่างกายของผู้ป่วย การสร้างเป้าหมายการรักษา และช่วยให้ผู้ป่วยพัฒนาทักษะหรือพฤติกรรมที่สนับสนุนการฟื้นตัว

7. ผู้ช่วยอาชีวบำบัด

รายได้เฉลี่ย: $60,518 ต่อปี (ประมาณ 2.2 ล้านบาท/ปี)
แนวโน้มการเติบโตของงาน: 32%

หน้าที่หลัก: ผู้ช่วยกิจกรรมบำบัดทำงานภายใต้การดูแลของนักกิจกรรมบำบัด โดยให้การสนับสนุนผู้ป่วยในการรักษาอาการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย หรือความทุพพลภาพ หน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ การจัดเตรียมอุปกรณ์การรักษา การเตรียมพื้นที่การรักษา การขนส่งผู้ป่วย และการนัดหมาย

8. ผู้ดูแลระบบบริการสุขภาพ

รายได้เฉลี่ย: $68,173 ต่อปี (ประมาณ 2.48 ล้านบาท/ปี)
แนวโน้มการเติบโตของงาน: 32%

หน้าที่หลัก: ผู้ดูแลระบบบริการสุขภาพมีหน้าที่ดูแลการดำเนินงานของสถานบริการต่างๆ เช่น โรงพยาบาล ระบบการดูแลสุขภาพ หรือสำนักงานแพทย์ พวกเขาจัดการงบประมาณและการใช้จ่าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และพัฒนาเป้าหมายของแผนกเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการ

9. นักนวดบำบัด (หมอนวด)

รายได้เฉลี่ย: $29.36 ต่อชั่วโมง (ประมาณ 1,067.87 บาท/ชั่วโมง)
แนวโน้มการเติบโตของงาน: 21%

หน้าที่หลัก: นักนวดบำบัดทำงานร่วมกับผู้ป่วยเพื่อบรรเทาอาการปวด สนับสนุนการฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บ หรือลดความเครียดโดยใช้เทคนิคการนวด รวมถึงการพูดคุยถึงอาการและประวัติการรักษากับคนไข้ การระบุอวัยวะส่วนที่มีปัญหา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่เกี่ยวข้องกับท่าทาง การผ่อนคลาย และการยืดกล้ามเนื้อ

10. นักแปล

รายได้เฉลี่ย: $46,743 ต่อปี (ประมาณ 1.7 ล้านบาท/ปี)
แนวโน้มการเติบโตของงาน: 20%

หน้าที่หลัก: นักแปลมีหน้าที่แปลงคำพูดหรือข้อความจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งอย่างถูกต้อง ขณะที่รักษาบริบทและภาษาได้อย่างสละสลวย สร้างอภิธานศัพท์คำศัพท์เพื่อใช้ในโครงการในอนาคต รวมถึงตรวจสอบเอกสารสำคัญๆ

11. นักบำบัดโรคในครอบครัว

รายได้เฉลี่ย: $55,338 ต่อปี (ประมาณ 2 ล้านบาท/ปี)
แนวโน้มการเติบโตของงาน: 22%

หน้าที่หลัก: นักบำบัดโรคในครอบครัวทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวเพื่อช่วยจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในครอบครัว หน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัว รวมถึงการพูดคุยถึงอารมณ์ของคนในครอบครัว จัดเตรียมกลยุทธ์ในการจัดการสถานการณ์ที่ยากลำบาก และแนะนำไปยังแหล่งข้อมูล เช่น กลุ่มสนับสนุนหรือสถานบำบัดรักษา

12. นักสถิติ

รายได้เฉลี่ย: $101,779 ต่อปี (ประมาณ 3.7 ล้านบาท/ปี)
แนวโน้มการเติบโตของงาน: 33%

หน้าที่หลัก: นักสถิติมีหน้าที่วิเคราะห์และตีความข้อมูล โดยใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ กำหนดวิธีที่ดีที่สุดในการรวบรวมข้อมูลและใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจขององค์กรในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงภาคการดูแลสุขภาพและการศึกษาระดับอุดมศึกษา

13. นักพัฒนาแอพพลิเคชั่น

รายได้เฉลี่ย: $90,793 ต่อปี (ประมาณ 3.3 ล้านบาท/ปี)
แนวโน้มการเติบโตของงาน: 22%

หน้าที่หลัก: นักพัฒนาแอปพลิเคชันคือผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่สร้างแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์สำหรับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ ความรับผิดชอบของพวกเขารวมถึงการให้คำปรึกษากับลูกค้าเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ การสร้างประสบการณ์ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ ดำเนินการทดสอบการบำรุงรักษา และแนะนำการอัปเดตเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่มีอยู่

14. นักวิจัยตลาด

รายได้เฉลี่ย: $56,049 ต่อปี (ประมาณ 2 ล้านบาท/ปี)
แนวโน้มการเติบโตของงาน: 18%

หน้าที่หลัก: นักวิจัยตลาดหรือนักวิเคราะห์การวิจัยตลาดมีหน้าที่ศึกษาสภาวะตลาดเพื่อช่วยบริษัทขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ ความรับผิดชอบของพวกเขารวมถึงการพัฒนาวิธีการรวบรวมข้อมูลผู้บริโภค การระบุตลาดเป้าหมาย และการประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์ทางการตลาด

15. นักโลหิตวิทยา

รายได้เฉลี่ย: $12.85 ต่อชั่วโมง (ประมาณ 466.84 บาท/ชั่วโมง)
แนวโน้มการเติบโตของงาน: 17%

หน้าที่หลัก: นักโลหิตวิทยาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่เจาะเลือดเพื่อวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัย การวิจัย และการถ่ายเลือด ความรับผิดชอบการติดฉลากและจัดระเบียบตัวอย่างเลือดอย่างเหมาะสม บำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และฆ่าเชื้อในพื้นที่ทำงาน เป็นต้น

16. พนักงานซ่อมบำรุงภาคพื้นดิน

รายได้เฉลี่ย: $13.54 ต่อชั่วโมง (ประมาณ 491.91 บาท/ชั่วโมง)
แนวโน้มการเติบโตของงาน: 10%

หน้าที่หลัก: เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาพื้นที่รับผิดชอบดูแลสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารในสวนสาธารณะ บ้าน และสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ กำจัดพืชที่ตายแล้วหรือเสียหาย รดน้ำและตัดหญ้าและปลูกพืช และตรวจสอบสุขภาพของดอกไม้ ต้นไม้ และพุ่มไม้ เป็นต้น

17. ผู้ช่วยแพทย์

รายได้เฉลี่ย: $15.51 ต่อชั่วโมง (ประมาณ 563.48 บาท/ชั่วโมง)
แนวโน้มการเติบโตของงาน: 19%

หน้าที่หลัก: ผู้ช่วยทางการแพทย์ทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อปฏิบัติงานด้านการบริหารและทางคลินิก ความรับผิดชอบของพวกเขารวมถึงการบันทึกประวัติการรักษาของผู้ป่วยและข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง การช่วยเหลือในการตรวจ กำหนดเวลาการนัดหมาย และการกรอกใบเรียกเก็บเงินและแบบฟอร์มอื่นๆ

18. นักสังคมสงเคราะห์

รายได้เฉลี่ย: $59,936 ต่อปี (ประมาณ 2.17 ล้านบาท/ปี)
แนวโน้มการเติบโตของงาน: 13%

หน้าที่หลัก: นักสังคมสงเคราะห์มีหน้าที่ช่วยเหลือบุคคลในการรับมือกับความยากลำบาก เช่น การล่วงละเมิดในครอบครัว หรือปัญหาสุขภาพจิต มีหน้าที่ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา ตลอดจนรักษาไฟล์บันทึกของคดีความ

19. สัตวแพทย์

รายได้เฉลี่ย: $103,108 ต่อปี (ประมาณ 3.75 ล้านบาท/ปี)
แนวโน้มการเติบโตของงาน: 16%

หน้าที่หลัก: สัตวแพทย์เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่สัตว์ รวมถึงการทำการทดสอบวินิจฉัย การให้ยาหรือวัคซีน การรักษาบาดแผลหรือการบาดเจ็บ และการทำศัลยกรรมสัตว์

20. ช่างไฟฟ้า

รายได้เฉลี่ย: $23.95 ต่อชั่วโมง (ประมาณ 870.10 บาท/ชั่วโมง)
แนวโน้มการเติบโตของงาน: 8%

หน้าที่หลัก: ช่างไฟฟ้ามีหน้าที่ติดตั้ง ทดสอบ และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและส่วนประกอบ ประมาณการการติดตั้งและการซ่อมแซมให้ลูกค้า ดำเนินการบำรุงรักษาตามปกติตามหลักเกณฑ์ของผู้ผลิต และใช้พิมพ์เขียวเพื่อวางแผนการติดตั้ง

และทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของอาชีพที่น่าสนใจ สามารถสร้างรายได้สูงในอนาคต แม้อัตราแลกเปลี่ยน หรือค่าเงินในบ้านเราจะสูงสู้ต่างประเทศไม่ได้ แต่โดยรวมแล้วถือเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญและทักษะในการทำงานสูง แน่นอนว่ารายได้ต้องสูงตามไปด้วย หรือหากใครที่มีความสามารถและมีกำลังพอที่จะสอบหรือสมัครไปทำงานในต่างประเทศก็นับเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ที่สูงแบบก้าวกระโดดอย่างแน่นอน

แหล่งข้อมูลจาก
https://www.indeed.com
https://www.businessinsider.com

Home

แสดงความคิดเห็น