10 อาชีพรุ่ง มาแรง…ฝ่ามรสุมเศรษฐกิจ 2559

อาชีพรุ่ง2559

จากการที่บริษัทโตโยต้าปรับลดพนักงานโดยให้เหตุผลว่ามาจากสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังชะลอตัวรวมถึงเศรษฐกิจโลกผันผวน จึงต้องปรับลดกำลังการผลิต และจากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่ระบุว่าอัตราการว่างงานของไทยเดือน ม.ค.-พ.ค. 2559 อยู่ที่ 1.07% เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ที่ 0.93%

รวมถึงสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ยังให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมยังขาดแคลนแรงงานจำนวนมาก ถึงแม้ในแต่ละปีจะมีบัณฑิตจบใหม่กว่า 100,000 คนก็ตาม สาเหตุเพราะบัณฑิตจบใหม่นั้นจบมาในสายงานสังคมและการบริการ ซึ่งยังไม่ตรงกับสายงานในภาคอุตสาหกรรม

“นายธนวรรธน์ พลวิชัย” ผู้อำนวยการ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึง 10 อาชีพตามเทรนด์โลกและไทยที่ห้ามพลาด ว่ามีดังต่อไปนี้

อันดับ 1 คือ อาชีพเขียนโปรแกรมเมอร์ต่างๆ การคิดค้นแอพพลิเคชั่นต่างๆ เพราะปัจจุบันการดำรงชีวิตของประชาชนจะเกี่ยวข้องกับระบบดิจิตอล ครอบคลุมทุกอย่างที่ให้ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต โดยเป็นการเปลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อกเป็นดิจิตอล ซึ่งเป็นเทรนด์ของโลก และสอดคล้องกับไทยที่กำลังก้าวสู่อินดัสทรี 4.0 ที่มีดิจิตอลเป็นส่วนสำคัญ หากนักศึกษาเลือกเรียนทางนี้จะประสบความสำเร็จ มีงานรองรับในอนาคต ทั้งงานประจำและงานอิสระ

อันดับ 2 คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงาม ทั้งแพทย์ด้านศัลยกรรม แพทย์ด้านผิวหนัง ทันตแพทย์ เภสัชกร พนักงานขายสินค้าด้านความงาม ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสำหรับหญิงและชาย โดยเทรนด์นี้ในไทยเป็นที่นิยมอย่างมาก

อันดับ 3 คือ อาชีพที่ดูแลด้านสุขภาพ ครอบคลุมตั้งแต่เด็กถึงวัยชรา เทรนด์นี้ทั้งโลกให้ความสำคัญ ซึ่งไทยก็กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยประชาชนเมื่อมีอายุมากขึ้นจะอยากมีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขจะยอมจ่ายเพื่อตรวจสุขภาพประจำปีกับโรงพยาบาล รับประทานอาหารที่เน้นดูแลตัวเอง ซึ่งอาหารนี้จะมีทั้งอาหารทั่วไป และอาหารเสริม มีการออกกำลังกายมากขึ้น ธุรกิจฟิตเนส เทรนเนอร์จะได้รับความนิยม

อันดับ 4 คือ อาชีพที่เรียนด้านวิทยาศาสตร์เคมี ชีวเคมี เพราะเทรนด์ของโลกจะมีการใช้สารเคมีที่มาจากธรรมชาติจากพืช อาทิ การใช้พลาสติกจากชานอ้อย บริษัทที่ผลิตสินค้าที่ผลิตจากพืชจะได้รับความนิยม เพราะโลกจะให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม

อันดับ 5 คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน การประหยัดพลังงาน การผลิตพลังงานที่เน้นดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้ามีบทบาทในชีวิตประจำวัน หากเรียนจบวิศวกรรมด้านไฟฟ้า มีความรู้เรื่องโรงไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การผลิตแผงโซลาร์ การผลิตไฟฟ้าจากไบโอแมส ไบโอแก๊ส จะมีงานทำ ไม่ตกงานแน่นอน

อันดับ 6 คือ อาชีพที่มีความชำนาญเกี่ยวกับเครื่องกลขั้นสูง คือ เครื่องจักรเฉพาะทาง เครื่องจักรที่ควบคุมหุ่นยนต์ เครื่องยนต์ กลุ่มนี้จะตรงตามเป้าหมายของไทยที่จะปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมครั้งใหญ่

อันดับ 7 คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา ทั้งการพูด และการเขียน การคิดสโลแกน ถ้อยคำ ที่สามารถใช้สื่อสารเข้าถึงผู้อ่านได้ทันที โดยภาษาสำคัญ คือ อังกฤษและจีน ที่ใช้ทั่วโลก นอกจากนี้ ยังต้องการภาษาอารบิก เพราะประชาชนชาวมุสลิมมีกระจายอยู่ทั่วโลก และภาษาญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังควรเรียนรู้ภาษาอีอีซี อาทิ ภาษามลายู ภาษาพม่า ภาษาเวียดนาม

อันดับ 8 คือ อาชีพนักกฎหมายธุรกิจ และนักกฎหมายระหว่างประเทศ เพราะโลกจะเป็นสังคมเมืองที่การติดต่อระหว่างกันง่าย และจะมีการทำสัญญาระหว่างกันมากขึ้น ทั้งสัญญาด้านการเมือง สังคม และธุรกิจ

อันดับ 9 คือ อาชีพที่ดูแลสิ่งแวดล้อม เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ (ไคลเมท เชนจ์) โดยผู้ที่ดูแลด้านมลพิษ นักบำบัดน้ำ ดูแลป่าไม้ นักอนุรักษ์จะมีความสำคัญ

อันดับ 10 คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง เพราะสังคมของหญิงและชายจะครองตัวเป็นโสด เป็นสังคมผู้สูงอายุ เมื่ออยู่คนเดียวจะต้องการสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน โดยอาชีพที่จะได้ความนิยม คือ สัตวแพทย์ ผู้ผลิตวัคซีนสำหรับสัตว์เลี้ยง ร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง แฟชั่นสัตว์เลี้ยง และการผลิตอาหารสัตว์

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : มติชนออนไลน์

แสดงความคิดเห็น