อาชีพเชฟ 5 สถาบันสานฝันปั้นคนให้เป็นเชฟ
อาชีพเชฟ 5 สถาบันสานฝันปั้นคนให้เป็นเชฟ

อาชีพเชฟ 5 สถาบันสานฝันปั้นคนให้เป็นเชฟ

อาชีพเชฟ 5 สถาบันสานฝันปั้นคนให้เป็นเชฟ

อาชีพเชฟ 5 สถาบันสานฝันปั้นคนให้เป็นเชฟ

หนึ่งอาชีพที่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษรวมไปถึงความชอบส่วนตัวและความสนใจผนวกรวมอยู่ด้วยกัน นั่นก็คือ “อาชีพเชฟ” โดยอาชีพเชฟตามที่รู้จักกันทั่วไปก็คืออาชีพที่มีหน้าที่ปรุงอาหารระดับชำนาญการ บางรายอาจเป็นผู้คิดค้นเมนูอาหารหรือออกแบบอาหารให้มีความแตกต่างด้วยวัตถุดิบพื้นฐาน ผ่านการผสมผสานคลุกเคล้าได้เข้ากันอย่างลงตัว นำไปสู่เมนูอาหารเด็ดประจำร้านหรือภัตตาคารที่หลายคนกล่าวขานถึง

แต่ในการจะประกอบอาชีพเชฟได้นั้นอาจไม่ง่ายนัก ไม่ใช่เพียงแต่ทำอาหารเป็นและจะเรียกตัวเองว่าเชฟได้ เพราะในการประกอบอาชีพนี้ฝีมือต้องถึงขั้น การประกอบอาหารนั้นต้องเป็นไปตามหลักสูตรหรือรูปแบบที่ได้มาตรฐาน อาจไม่ใช่ความตายตัว เพราะสามารถพลิกแพลงหรือประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่างๆ ได้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถทำอะไรก็ได้ตามใจชอบ และทุกอย่างจำเป็นต้องมีแบบแผนซึ่งได้รับการยอมรับตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

ทำให้ในการจะประกอบอาชีพเชฟต้องผ่านการร่ำเรียนตามหลักสูตรของทางสถาบันที่จัดสอนอย่างเป็นรูปเป็นร่าง เพื่อในการสมัครงานจะได้มีหลักฐานทางการศึกษาว่าผ่านการร่ำเรียนและมีวิชาชีพทางด้านอาชีพเชฟมาจริง บทความนี้จึงถือโอกาสรวบรวมมาซึ่งช่องทางการศึกษาเพื่อร่ำเรียนไปประกอบอาชีพเชฟโดยเฉพาะ สานฝันให้คนรักการปรุงอาหารและอยากเป็นเชฟโรงแรมหรูให้เป็นจริงในที่สุด

อาชีพเชฟ 5 สถาบันสานฝันปั้นคนให้เป็นเชฟ

สถานศึกษาแรกซึ่งเป็นหนึ่งช่องทางในการปั้นเชฟ คือ “วิทยาลัยดุสิตธานี” สถาบันศึกษาภาคเอกชนที่สามารถสร้างคนไปเป็นเชฟหรือประกอบอาชีพเชฟมานักต่อนัก โดยภาพรวมหลักๆ ของสถาบันคือเปิดสอนเกี่ยวกับศาสตร์ของการโรงแรมโดยมีสาขาสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหารรวมอยู่ด้วย สามารถเลือกเรียนได้ 4 รูปแบบหลักๆ ได้แก่ หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาตรี (นานาชาติ) หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรระยะสั้น โดยหลักสูตรระยะสั้นประกอบด้วย หลักสูตรสำหรบคนทั่วไป และสำหรับผู้บริหาร

ข้อมูลติดต่อวิทยาลัยดุสิตธานี
ที่อยู่ : 1 ซอยแก่นทอง (ข้างซีคอนสแคว์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2361-7805, 0-2361-7811-3
แฟกซ์: 0-2361-7806, 0-2721-8475
Website : http://www.dtc.ac.th
Facebook : Dusit Thani College,Thailand

อาชีพเชฟ 5 สถาบันสานฝันปั้นคนให้เป็นเชฟ

สถาบันแนะนำต่อมา คือ “โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต” สถาบันซึ่งถูกก่อตั้งโดยเลอ กอร์ดอง เบลอ อินเตอร์เนชั่นแนล และ ดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นโรงแรมที่รู้กันโดยทั่วไปว่าถูกจัดอยู่ในระดับ 5 ดาวของเมืองไทย โดยหลักสูตรที่เปิดสอนจะมีความโดดเด่นที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ สามารถรองรับนักเรียนจากทั่วโลก ด้วยหลักสูตรการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งมีการแปลเป็นภาษาไทยไว้เสร็จสรรพ ภาพรวมของหลักสูตรสถาบันนี้จะเป็นหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเรียนไปประกอบอาชีพโดยตรง

ข้อมูลติดต่อโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
ที่อยู่ : ถัดจากโรงแรมดุสิตธานี
Website : http://www.lecordonbleu.com.au/thailand

อาชีพเชฟ 5 สถาบันสานฝันปั้นคนให้เป็นเชฟ

ขอต่อด้วยสถาบันของเซเลปแห่งวงการอาหารอย่างอาจารยิ่งศักดิ์ กับสถาบันที่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติ” จุดเด่นของสถาบันการศึกษาแห่งนี้แทบไม่ต้องแนะนำอะไรมาก เพียงแค่ได้ยินชื่อผู้ก่อตั้งก็สามารถรับรู้ได้ถึงความมาตรฐานในหลักสูตรเกี่ยวกับอาหาร รูปแบบของหลักสูตรมี 2 รูปแบบ คือ หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรระยะยาว ปวช. (TIFTEC)

ข้อมูลติดต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติ
ที่อยู่ : 1004 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-682-7644
Email : center@yingsakfood.com
Website : http://www.tiftec.ac.thhttp://www.yingsakfood.com
Facebook : วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ Tiftec.ac.th

อาชีพเชฟ 5 สถาบันสานฝันปั้นคนให้เป็นเชฟ อาชีพเชฟ 5 สถาบันสานฝันปั้นคนให้เป็นเชฟ

ผ่านไป 3 สถาบันภาคเอกชนขอต่อด้วยภาครัฐบาลบ้างกับ “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะเทคโนโลยีอาหารและการบริการ” เปิดสอนในระดับปริญญาตรี โดยหลักสูตรที่สอนจะมุ่งเน้นให้ผู้ที่ได้รับการศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้ทางอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะเทคโนโลยีอาหารและการบริการ
ที่อยู่ : โรงเรียนการเรือน : 204/3 ถนนสิรินธร แขวงขางพลัด เขตบางพลัด 10700
โทรศัพท์ : 0-2423-9482-3
โทรสาร : 0-2423-9487
Website : http://food.dusit.ac.th

อาชีพเชฟ 5 สถาบันสานฝันปั้นคนให้เป็นเชฟ

สถาบันแนะนำสุดท้ายของบทความนี้ ขอเป็นอีกหนึ่งรายในเครือข่ายของรัฐบาล กับ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร” ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีเช่นกัน โดยจุดประสงค์หลักของสถาบันคือต้องการให้ผู้ที่ศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับธุรกิจอาหารอย่างมีระบบ สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ข้อมูลติดต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2287-9600, 0-2286-3991-5
แฟกซ์: 0-2286-3596
Website : http://www.fb.rmutk.ac.th

หมายเหตุ : รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงภาพประกอบบทความเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น