อาชีพเสริม พี่เลี้ยงเด็ก ทำรายได้ยามว่างที่ “Kido Educare Center”

อาชีพเสริม พี่เลี้ยงเด็ก ทำรายได้ยามว่างที่ “Kido Educare Center”

อาชีพเสริม พี่เลี้ยงเด็ก ทำรายได้ยามว่างที่ “Kido Educare Center”

อาชีพเสริม พี่เลี้ยงเด็ก ทำรายได้ยามว่างที่ “Kido Educare Center”

อาชีพเสริม ที่น่าสนใจมีอีกหนึ่งอาชีพคือ “พี่เลี้ยงเด็ก” เป็นงานเกี่ยวกับการดูแลเลี้ยงเด็ก ตามเงื่อนไขของผู้ว่าจ้าง แต่อาชีพเสริมนี้มีข้อจำกัดตรงที่จะต้องในใจรักเด็ก มีเมตตาอารีย์ ไม่รำคาญเด็ก อย่างที่รู้กันว่าเด็กเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงวัยที่ยังเติบโตไม่เต็มที่ ยังช่วยตนเองไม่ได้ จึงอาจมีความวุ่นวายอยู่ในเนื้องาน หากไม่รักเด็กจริงจะต้องเกิดความรำคาญและเครียด นำไปสู่การใช้กำลังที่เป็นปัญหาอย่างเชนทุกวันนี้

อาชีพเสริม พี่เลี้ยงเด็ก ครั้งนี้เรามาพร้อมกับสถานเลี้ยงเด็กที่ได้มาตรฐานหนึ่งแห่งภายใต้ชื่อ “Kido Educare Center” มีจำนวนสาขามากมาย ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เปิดดำเนินการอย่างมีมาตรฐาน ที่เน้นสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ปกครอง โดยศูนย์รับเลี้ยงเด็กแห่งนี้เป็นศูนย์รับเลี้ยงและดูแลเด็กพร้อมกับส่งเสริมในด้านพัฒนาการให้เด็กก่อนวัยเข้าเรียน เตรียมความพร้อมให้เด็กมีการเรียนรู้ที่ดีและเหมาะสมตามวัย เต็มไปด้วยทีมงานสำหรับรองรับการดูแลเด็กๆ ให้อยู่ในการเลี้ยงดูที่ดี

Kido Educare Center ถือเป็นแหล่งรับเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานสูงมากๆ ทำให้ในฐานะของแหล่งงานอาชีพเสริมที่ผู้สนใจร่วมงาน ต้องการสมัครเป็นพี่เลี้ยงของที่นี่ต้องผ่านการคัดกรองอย่างดีจากทางสถาบัน โดยทางสถาบันได้มีการระบุคุณสมบัติเอาไว้อย่างชัดเจนในเรื่องของการสมัคร ซึ่งจะเปิดรับในสองตำแหน่งด้วยกัน ได้แก่ คุณครูผู้นำกิจกรรมและคุณครูผู้ช่วยหรือคุณครูพี่เลี้ยง

คุณสมบัติหลักๆ ของอาชีพเสริมพี่เลี้ยงเด็กที่ Kido Educare Center คือรักเด็ก และรักในงานบริการ สามารถดูแลเด็กๆ ได้ และต้องใจดีมีเมตตามีความเข้าใจในธรรมชาติของเด็ก ทั้งยังต้องมีความเข้าใจในพัฒนาการของเด็กช่วงก่อนวัยเรียน เนื่องจากศูนย์นี้ไม่ได้เป็นเพียงศูนย์รับเลี้ยงเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์เตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนเข้าเรียนด้วย โดยอาชีพเสริมนี้เหมาะสำหรับแม่บ้านที่ลูกถึงวัยเข้าเรียนแล้วหรือบุคคลทั่วไป และสำหรับการสมัครอาชีพเสริมที่ศูนย์ดังกล่าวสามารถสมัครได้ 2 ทาง คือทางสำนักใหญ่และทางอีเมล์

อาชีพเสริม พี่เลี้ยงเด็ก ทำรายได้ยามว่างที่ “Kido Educare Center”
รายละเอียดการรับสมัครพี่เลี้ยงเด็ก

ตำแหน่งที่เปิดรับ คุณครูผู้นำกิจกรรม และคุณครูผู้ช่วยหรือคุณครูพี่เลี้ยง

1.คุณครูผู้นำกิจกรรม

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ดูแลการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรของ KiDO
 • ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ
 • สร้างความเข้าใจให้กับลูกค้า เกี่ยวกับโปรแกรม และหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง
 • ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานที่ เพื่อให้พร้อมสำหรับต้อนรับเด็กๆ และผู้ปกครองเสมอ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 หรือ 6 วัน จันทร์ถึงศุกร์ หาก 6 วันจะทำเสาร์หรืออาทิตย์ วันใดวันหนึ่ง
 • สามารถระบุสาขาที่ต้องการทำงานได้ (10 สาขาในเขตกรุงเทพและปริมณทล)

คุณสมบัติ

 1. หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หากเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับคุรุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย จิตวิทยาเด็กเล็ก หรือหากมีประสบการณ์ การทำงานในโรงเรียนอนุบาล ในสถานรับเลี้ยงเด็ก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. รักเด็ก และสามารถทำงานท่ามกลางเด็กๆ ได้
 4. มีความเข้าใจในพัฒนาการของเด็กช่วงก่อนวัยเรียน
 5. สามารถร้องเพลงได้ดี เสียงไม่หลง
 6. รักงานบริการ ใจเย็น สุภาพ บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สุขภาพแข็งแรง มีความอดทน ร่าเริง แจ่มใส
 7. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

2.คุณครูผู้ช่วยหรือคุณครูพี่เลี้ยง

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็กๆ ในเนิรสเซอรี่ KiDO Daycare
 • ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ
 • ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานที่ เพื่อให้พร้อมสำหรับต้อนรับเด็กๆ และผู้ปกครองเสมอ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน จันทร์ถึงศุกร์
 • สามารถระบุสาขาที่ต้องการทำงานได้ (10 สาขาในเขตกรุงเทพและปริมณทล)

คุณสมบัติ

 1. หญิงอายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นม.6 ถ้ามีประสบการณ์ในการเลี้ยงเด็ก หรือผ่านการอบรมจากสถาบันที่ได้มาตรฐาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. รักเด็ก และสามารถทำงานท่ามกลางเด็กๆ ได้
 4. มีความเข้าใจในพัฒนาการของเด็กช่วงก่อนวัยเรียน
 5. รักงานบริการ ใจเย็น สุภาพ บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สุขภาพแข็งแรง มีความอดทน ร่าเริง แจ่มใส

วิธีการสมัครงาน

 • สมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 1 ไลฟ์ เซ็นเตอร์ ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 เบอร์ 095 364 1986
 • หรือส่งเอกสารสมัครงานไปที่ Email : schooljob4you@yahoo.com

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 1 ไลฟ์ เซ็นเตอร์ ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 095-364-1986
Email : schooljob4you@yahoo.com

หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น
ขอขอบคุณรูปภาพจาก : Kido Educare Center

แสดงความคิดเห็น