อาชีพเสริม หนทางสร้างรายได้ "เรียนฟรี "ศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัด
อาชีพเสริม หนทางสร้างรายได้ "เรียนฟรี "ศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัด

อาชีพเสริม หนทางสร้างรายได้ “เรียนฟรี “ศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัด

อาชีพเสริม หนทางสร้างรายได้ "เรียนฟรี "ศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัด
อาชีพเสริม หนทางสร้างรายได้ “เรียนฟรี “ศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัด

อาชีพเสริม หนทางสร้างรายได้ “เรียนฟรี “ศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัด

ในสภาวะที่ฝืดเคืองทางเศรษฐกิจ เป็นวิกฤติการณ์อย่างหนักสำหรับบรรดาผู้ที่หาเช้ากินค่ำ ทำงานแลกเงินเพื่อความอยู่รอดไปวันๆ เพราะที่ผ่านมานั้นผู้ประกอบการหลายๆบริษัทต่างก็ประสบปัญหาภาวะขาดทุน ต่างพากันทยอยล้มเลิกกิจการกันไปทีละรายสองราย ทำให้ลูกจ้างแรงงานนั้นต้องพลอยตกงานกันไปตามๆกัน แม้จะได้รับการเยียวยาจากทางบริษัท แต่ก็ยังไม่พอเลี้ยงชีพในระยะยาวอยู่ดี ซึ่งปัญหาเหล่านี้นั้นมิได้มีในในเฉพาะเมืองไทยเท่านั้น ทั่วโลกก็กำลังประสบกับปัญหานี้เช่นกัน

จากปัญญาดังกล่าวทำให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาให้กับประชาชน วัตถุประสงค์หลักๆก็เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และสามารถต่อยอดไปเป็นอาชีหลักหรือธุรกิจของตนเองได้ด้วย หน่วยงานดังกล่าว คือ ศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัด โดยมี คุณรังสรรค์ เกิดโภคา เป็นหัวหน้าศูนย์ฝึกอาชีพแห่งนี้ ด้วยความที่อยากเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนผู้ที่มาเรียนได้นำความรู้ที่ร่ำเรียนจากที่นี่ได้มีวิชาความรู้ติดตัว เป็นเครื่องมือในการทำมาหากินและสร้างอาชีพที่มั่นคงยั่งยืน

อาชีพเสริม หนทางสร้างรายได้ "เรียนฟรี "ศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัด อาชีพเสริม หนทางสร้างรายได้ "เรียนฟรี "ศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัด

สำหรับผู้ที่มาเรียนที่ศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัด มีตั้งแต่อายุ 10 ปี จนถึง อายุ 80 ปีก็มี นอกจากนี้ยังมีผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณอายุก็มาเรียนที่นี่ด้วย โดยที่นี่จะแบ่งผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เรียนวันจันทร์-ศุกร์ มีประมาณ 500-600 คนโดยเฉลี่ย และกลุ่มที่เรียนวันเสาร์-อาทิตย์

วิทยากรผู้ที่มาให้ความรู้ในศูนย์ฝึกอาชีพแห่งนี้ ผ่านการคัดเลือกจากเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ประเมินวัดผล ซึ่งวิทยากรแต่ละท่านนั้น ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ ความรู้ และความถนัดในสาขาอาชีพนั้นเป็นอย่างดี จึงมั่นใจได้ถึงศักยภาพในการเรียนการสอนของที่นี่คะ

วิชาที่เปิดสอนฝึกอบรมประกอบไปด้วย 32 วิชา เรียนฟรี!! ทุกวิชา
อาทิเช่น เรียนตัดผม เสริมสวย ศิลปะประดิษฐ์ ของชำร่วย การทำดอกไม้จากเกล็ดปลา การร้อยพวงมาลัย-บายศรี ตัดเสื้อสูทชาย-หญิง ทำอาหาร ทำขนม ทำผ้าบาติก ประดิษฐ์เรซิ่นกลาส เพ้นท์แก้ว เพ้นท์กระจก เรียนคอมพิวเตอร์และซ่อมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

อาชีพเสริม หนทางสร้างรายได้ "เรียนฟรี "ศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัด  อาชีพเสริม หนทางสร้างรายได้ "เรียนฟรี "ศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัด

หลักสูตรการเรียนมีตั้งแต่ เรียน 1 เดือน 2เดือน 4เดือน และ 6 เดือน เวลาเรียน 9 โมงเช้า ถึง 15.00น. ขึ้นอยู่กับหลักสูตรและความสะดวกของผู้เรียนด้วย ซึ่งสำหรับหลักสูตรเรียน 1 เดือนนั้น ผู้สมัครเรียนต้องสมัครล่วงหน้าก่อน ในวันที่ 15-31ของทุกเดือน โดยจะเปิดเรียนเมื่อมีจำนวนผู้สมัครเรียน 15 คนขึ้นไป เริ่มเรียนในวันที่ 1 ของทุกเดือน

วุฒิที่ได้รับหลังการอบรมจบหลักสูตร
โดยผู้เรียนจะต้องมีชั่วโมงเรียนไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง จึงจะได้รับวุฒิบัตรตามการรับรองมาตรฐาน ทั้งนี้ต้องสามารถปฏิบัติงานตามที่ศูนย์ฯกำหนดให้ได้ เพื่อให้ผู้เรียนจบออกไปอย่างมีคุณภาพนั่นเอง

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียน
1 บัตรประจำตัวประชานชน หรือบัตรที่ราชการออกให้
2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3 ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครเข้าอบรมอาชีพจะต้องมีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป สามารถอ่านออกเขียนได้ มีความประพฤติเรียบร้อย สัญชาติไทย และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

อาชีพเสริม หนทางสร้างรายได้ "เรียนฟรี "ศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัด อาชีพเสริม หนทางสร้างรายได้ "เรียนฟรี "ศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัด

สำหรับใครที่กำลังมองหา ทางเลือกสำหรับการสร้างรายได้ อีกทั้งยังเรียนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย จบแล้วสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ ก็ลองเข้าไปสมัครอบรมอาชีพกับศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัดได้คะ


ข้อมูลติดต่อ

ศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัด ซอยจรัญสนิทวงศ์ 39 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
โทร : 02-4232026

http://www.youtube.com/watch?v=VfaZSTobWXA

แสดงความคิดเห็น