ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

18 ข้อดีและข้อเสีย ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

อีคอมเมิร์ซ 18ข้อดีข้อเสีย 1

อะไรคือข้อดี-ข้อเสียของ “ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ”

ใช่ส่วนนี้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อดีของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ตั้งแต่ ต้นทุนที่ประหยัดจนไปถึงรายได้ในรูปแบบ Passive Income ซึ่งเหตุผลอีกมากมายที่ทำให้คุณควรเริ่มทำธุรกิจออนไลน์ และประโยชน์ของธุรกิจ Ecommerce จะช่วยให้คุณตัดสินใจเริ่มต้นเปิดร้านค้าออนไลน์

ข้อดีของธุรกิจ Ecommerce ข้อที่1 ต้นทุนต่ำ

หนึ่งในประโยชน์ของ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ คือต้นทุนที่ต่ำซึ่งในการเปิดร้านค้าทั่วไปบนโลก offline มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยถึง 30,000 บาทต่อเดือน เพื่อใช้ในการเช่าพื้นที่เปิดร้านค้า และค่าใช้จ่ายล่วงหน้าต่างๆ เช่น ค่าออกแบบร้านค้า ค่าป้ายร้าน ค่าสต๊อกสินค้า และค่าอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับร้านค้า เป็นต้น การเริ่มทำธุรกิจร้านค้าบนโลก offline มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง แต่ในขณะที่ธุรกิจ online กลับใช้ต้นทุนที่ต่ำในการเริ่มต้นกิจการ  โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 3,000 บาท

ข้อดีของธุรกิจ Ecommerce ข้อที่2 รายได้ที่สามารถเข้ามาได้ตลอดเวลา

อีกประโยชน์ของ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ คือร้านค้าของคุณสามารถเปิดได้ตลอดเวลาโดยคุณสามารถกำหนดเวลาเปิด-ปิดได้เอง และด้วยการโฆษณาบน Facebook คุณสามารถดึงดูดผู้คนให้มาสนใจในร้านค้าของคุณได้ตลอดเวลา ต่างจากการเปิดร้านค้าทั่วไป เพราะร้านค้าทั่วไปเปิดตั้งแต่ 9 โมงเช้า ถึง 3 ทุ่ม ซึ่งเผยให้เห็นว่าการทำธุรกิจ Ecommerce มีโอกาสเข้าถึงผู้คนมากกว่าการทำธุรกิจร้านค้าทั่วไป คุณสามารถเข้าถึงผู้คนได้แม้ว่าคนเหล่านั้นอยู่ในเวลางาน ไม่มีเวลาเดินเลือกซื้อของ แม้แต่คนที่มีเวลาว่างช่วงดึก คุณก็สามารถเข้าถึงพวกเขาได้ด้วยเช่นเดียวกัน ข้อดีข้อนี้จึงทำให้เห็นว่าคุณมีโอกาสที่มีรายได้เข้ามาตลอดเวลา หรือเรียกได้ว่า 24/7 (24ชั่วโมงต่อ7วัน) เลยทีเดียว

ข้อดีของธุรกิจ Ecommerce ข้อที่3 ขายได้ทั่วโลก

ข้อดีข้อถัดไปคือ สามารถขายได้ทั่วโลกเพราะโลก online ไม่มีเขตแดนปิดกั้นเหมือนโลก offline ทำให้สินค้าใหม่ๆสามารถขายทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถหาลูกค้าของคุณได้จากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะใน UK , USA หรือประเทศเพื่อนบ้านของคุณเอง

ข้อดีของธุรกิจ Ecommerce ข้อที่4 ง่ายในการโชว์ว่าอะไรของคุณที่ขายดีติดอันดับ

ข้อดีของ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ คือความง่ายในการแสดงให้เห็นว่าสินค้าของคุณอันไหนคือสินค้า Best Seller ซึ่งข้อนี้ทำให้ง่ายต่อลูกค้าของคุณที่จะสั่งซื้อสินค้าบางอย่าง เพราะถือว่าเป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าสินค้าชิ้นนี้เป็นสินค้าที่ถูกซื้อโดยลูกค้าท่านอื่นเช่นเดียวกัน ทำให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของคุณได้อย่างมั่นใจ

ข้อดีของธุรกิจ Ecommerce ข้อที่5 ประสบการณ์ความรู้สึกเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเสริมประสบการณ์ความรู้สึกเป็นส่วนตัวในการเลือกซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ของคุณให้กับลูกค้าได้ โดยการส่งข้อความผ่านทาง E-Mail ให้กับลูกค้าที่เคยซื้อของผ่านเว็บไซต์ เพื่อทำให้ลูกค้าของคุณเห็นความเคลื่อนไหวของร้านค้า และอยากกลับเข้ามาเลือกซื้อสินค้าอีก หากเว็บไซต์ธุรกิจ online ของคุณมีระบบ Log In คุณสามารถส่งข้อความทักทายลูกค้าได้เช่น “ยินดีต้อนรับ คุณ…….” ได้อีกด้วย ซึ่งประโยชน์ข้อนี้จะทำให้ลูกค้าของคุณมีความรู้สึกเป็นส่วนตัวมากขึ้นและอยากใช้บริการร้านค้า online ของคุณอีกในโอกาสต่อไป

ข้อดีของธุรกิจ Ecommerce ข้อที่6 ค่าจ้างพนักงานราคาที่ต่ำ

หนึ่งในข้อดีอีกข้อหนึ่ง คือค่าจ้างพนักงานที่ค่อนข้างต่ำ คุณสามารถเลือกจ้าง outsource เพื่อช่วยงานของคุณได้ ในขณะเดียวกันคุณแทบไม่ต้องการพนักงานในการดูแลธุรกิจบนโลก online ของคุณเลย

ข้อดีของธุรกิจ Ecommerce ข้อที่7 ง่ายในสร้างความต้องการซื้อ

ข้อดีอีกข้อหนึ่งคือ คุณสามารถสร้างความต้องการซื้อของลูกค้าได้ โดยการสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าต้องการซื้อสินค้านั้นๆ เช่น การโฆษณาสินค้า การทำให้ลูกค้าเห็นจำนวนสินค้าของคุณที่มีอยู่จำกัด เป็นต้น

ข้อดีของธุรกิจ Ecommerce ข้อที่8 ง่ายต่อการ Retarget ให้กับลูกค้า

มันง่ายมากที่คุณจะทำให้ลูกค้าของคุณกลับมาเห็นสินค้าของคุณอีกครั้ง เพราะในการทำ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ คุณสามารถสร้าง Retargeting ads เพื่อ Retarget ลูกค้าของคุณให้ลูกค้าของคุณได้เห็นสินค้าที่เคยเข้าดูก่อนหน้านี้ และเพื่อเป็นการย้ำถึงความต้องการของลูกค้าอีกครั้งหนึ่งด้วย

ข้อดีของธุรกิจ Ecommerce ข้อที่9 ลูกค้ารู้สึกถึงความสบายใจในการเลือกซื้อมากกว่า

ในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าทั่วไป พนักงานในร้านค้าอาจทำให้ลูกค้ารู้สึกถูกบังคับให้โต้ตอบ เช่น การถามความต้องการของลูกค้า เป็นต้น ทำให้ประโยชน์ข้อนี้ของธุรกิจ Ecommerce เป็นข้อที่สำคัญข้อหนึ่งเลยทีเดียว เพราะหากลูกค้าต้องการสอบถาม ลูกค้าสามารถทำได้เพียงแค่ Click เพื่อสนทนากับเจ้าของร้านผ่านทาง Chat live , ส่ง E-Mail ติดต่อ หรือสนทนาผ่านทาง Facebook message ได้ตามต้องการ

ข้อดีของธุรกิจ Ecommerce ข้อที่10 สามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้โดยง่าย

คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายโดยการให้ลูกค้าสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์ซึ่งทำให้ลูกค้าไม่รู้สึกว่าถูกขอข้อมูลโดยตรงแต่เป็นการยินยอมของลูกค้าเอง ข้อนี้เองทำให้ธุรกิจ Ecommerce มีความได้เปรียบ เพราะลูกค้าส่วนใหญ่รู้สึกไม่ปลอดภัยในการให้ข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่ เป็นต้น แต่ในธุรกิจ Ecommerce คุณสามารถได้รับข้อมูลหลายอย่างเช่น ชื่อ ,  E-Mail  , ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ นั่นทำให้คุณมีทางเลือกในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้มากกว่าร้านค้าทั่วไปโดยที่ลูกค้าเป็นผู้ยินยอมให้ข้อมูลกับทางเจ้าของร้านเองอีกด้วย

ข้อดีของธุรกิจ Ecommerce ข้อที่11 รองรับการสั่งสินค้าจำนวนมาก

ถ้าคุณเลือกธุรกิจ Dropship คุณสามารถรองรับคำสั่งซื้อของสินค้าจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย ข้อนี้ทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถจ้างพนักงานเพื่อดูแลข้อมูลคำสั่งซื้อเหล่านี้เพื่อความรวดเร็วในการสรุปผล และลูกค้าสามารถสั่งซื้อของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเดินเลือกซื้อสินค้าเอง

ข้อดีของธุรกิจ Ecommerce ข้อที่12 สามารถขายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

ในการทำธุรกิจร้านค้าทั่วไปบนโลก offline หากคุณต้องการขยายธุรกิจ คุณต้องหาพื้นที่ใหม่เพื่อเพิ่มสินค้าใหม่ๆ ของคุณลงไป ปรับปรุงร้านค้าใหม่รวมถึงต้องรอหมดสัญญาในการเช่าพื้นที่ร้านเก่าของคุณอีกด้วย นั่นทำให้เกิดความล้าช้าในการขยายธุรกิจของคุณ แต่หากคุณทำธุรกิจ dropship คุณไม่ต้องกังวลในการเพิ่มสินค้าใหม่ๆลงไป ไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องการจัดส่ง อละการสต๊อกสินค้าเลย นั่นทำให้ธุรกิจของคุณสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ข้อดีของธุรกิจ Ecommerce  ข้อที่13 ธุรกิจ Ecommerce สามารถเติบโตได้ด้วยการทำ Content

ในธุรกิจ Ecommerce  การทำให้ร้านของคุณมี Traffic ที่ดีขึ้นนั้นสามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วยการเขียน Blog เพื่อทำ Content เกี่ยวกับธุรกิจของคุณ เพื่อให้ลูกค้าเข้าชมเว็บไซต์ของคุณเพิ่มมากขึ้น โดยที่คุณไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม ทั้งนี้คุณยังสามารถ Retarget ลูกค้าได้อีกด้วย

อีคอมเมิร์ซ 18ข้อดีข้อเสีย 2

ข้อเสียของธุรกิจ Ecommerce ข้อที่ 1 ไม่มีใครสามารถสั่งสินค้าได้หากเว็บไซต์มีข้อผิดพลาด

ข้อเสียข้อนี้นับว่าเป็นข้อที่สำคัญที่สุด จะไม่มีใครสามารถสั่งสินค้าของคุณได้หากเว็บไซต์มีข้อผิดพลาด ข้อนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการเลือกใช้ Host เว็บไซต์ที่มีผลการตอบรับที่ดี เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณสามารถรองรับลูกค้าที่เข้าชมเว็บไซต์ของคุณได้ทั้งหมด

ข้อเสียของธุรกิจ Ecommerce ข้อที่ 2 ลูกค้าไม่สามารถทดลองสินค้าก่อนสั่งซื้อ

ในการสั่งซื้อสินค้าบนร้านค้า online ลูกค้าไม่สามารถทดลองสินค้าของคุณได้เลยจนกว่าสินค้าจะส่งไปถึงลูกค้า ซึ่งหมายความว่าลูกค้าต้องชำระค่าสินค้านั้นก่อน ทำให้ลูกค้าบางรายรู้สึกไม่สบายใจที่ต้องชำระเงินก่อนที่จะได้ทดลองหรือตรวจสอบสินค้า

ข้อเสียของธุรกิจ Ecommerce ข้อที่ 3 ธุรกิจ Ecommerce มีการแข่งขันสูง

จากข้อดีของธุรกิจ Ecommerce ผู้คนจึงหันมาสนใจในธุรกิจบนโลก online มากขึ้นทำให้เกิดข้อเสียข้อนี้ขึ้นมาคือ การแข่งขันที่ค่อนข้างสูง คุณต้องพัฒนาธุรกิจของคุณสม่ำเสมอเพื่อสู้กับคู่แข่งของคุณเพราะหากคุณไม่พัฒนาธุรกิจอาจทำให้คู่แข่งของคุณนั้นสามารถดึงดูดลูกค้าของคุณไปได้

ข้อเสียของธุรกิจ Ecommerce ข้อที่4 ลูกค้าใจร้อน

หากลูกค้าสอบถามข้อมูลเข้ามาในเว็บไซต์ คุณต้องพร้อมที่จะตอบกลับลูกค้าให้ได้มากที่สุดเพราะถ้าหากคุณตอบกลับช้ามากเกินไปอาจทำให้ลูกค้าของคุณหันไปสั่งซื้อกับร้านค้าอื่นได้

ข้อเสียของธุรกิจ Ecommerce ข้อที่5 คุณต้องทำการจัดส่งสินค้า

ร้านทั่วไปลูกค้าสามารถชำระเงินและรับสินค้านั้นๆกลับบ้านได้ในทันที แต่ในการซื้อขายออนไลน์การที่ลูกค้าต้องจ่ายเงินและคุณต้องทำการจัดส่งสินค้าซึ่งอาจใช้เวลา 1 อาทิตย์ หรือมากว่าทำให้ลูกค้าบางรายที่ต้องการใช้สินค้านั้นทันทีจึงเลือกซื้อกับทางร้านค้าทั่วไป

แสดงความคิดเห็น