ไอเดียสินค้า เครื่องปรับอากาศพกพาขนาดจิ๋ว

เครื่องปรับอากาศ หรือ Air-conditioner คืออุปกรณ์ที่ใช้ปรับอุณหภูมิในบริเวณที่ต้องการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ซึ่งมีแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ปัจจุบันมีนวัตกรรมการปรับอากาศเกิดขึ้นหลายรูปแบบ ทั้งแบบติดกับผนัง พัดลมปรับอากาศที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น

EvaSmart 2 เป็นเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะที่รวมฟังก์ชั่นการทำงานของนวัตกรรมการปรับอากาศไว้ในที่เดียวมีทั้งฟังก์ชั่นในการเพิ่มความชื้น ปรับอุณหภูมิ รวมถึงการกรองฝุ่นละออง EvaSmart 2 ใช้ระบบทำความเย็นแบบระเหยตามธรรมชาติเพื่อรักษาอุณหภูมิรอบๆตัว ในขณะเดียวกันยังสามารถกรองฝุ่นละอองไปพร้อมๆกัน ทำให้เกิดอากาศบริสุทธิ์รอบๆบริเวณ EvaSmart 2 มีขนาดเล็กกะทัดรัดเหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายไปในสถานที่ต่างๆ ทั้งยังสามารถใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ตได้อีกด้วย EvaSmart 2 ใช้พลังงานเพียง 12.5 W ถือว่าเป็นเครื่องปรับอากาศที่มีความสะดวกสบายและประหยัดคุ้มค่ากับการใช้งานเป็นอย่างมาก สนนราคาขายอยู่ที่เริ่มต้นเครื่องละ 6,000 บาท