เช่าที่ขายอาหาร 6 แหล่งแนะนำ ทำเลอาหารขายดี
เช่าที่ขายอาหาร 6 แหล่งแนะนำ ทำเลอาหารขายดี

เช่าที่ขายอาหาร 6 แหล่งแนะนำ ทำเลอาหารขายดี

 เช่าที่ขายอาหาร 6 แหล่งแนะนำ ทำเลอาหารขายดี

เช่าที่ขายอาหาร 6 แหล่งแนะนำ ทำเลอาหารขายดี

หนึ่งโจทย์ปัญหาสำคัญสำหรับธุรกิจอาหารก็คือการพิจารณาเลือกสถานเช่าที่ขายอาหาร เมื่อในพื้นที่เหล่านั้นก็มีอยู่มากมายและหลากหลาย อาจทำให้เกิดความสับสนและคิดไม่ตกสำหรับผู้ประกอบการอาหารหลายๆ รายเมื่อไม่แน่ใจว่าสถานที่ไหนจะเข้ากับธุรกิจของตัวเองมากที่สุด บทความนี้จึงขอยกเรื่องราวมานำเสนอซึ่งเกี่ยวกับการเช่าที่ขายอาหารโดยในข้อมูลดังกล่าวจะเป็นการรวบรวมสถานที่เพื่อช่าที่ขายอาหารในหลายๆ สถานที่ รวมทั้งความเหมาะสมและกลุ่มคนของพื้นที่นั้นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจให้กับผู้ประกอบการทั้งหลายที่กำลังไตร่ตรองเรื่องการเช่าที่ขายอาหารอยู่ได้พิจารณาดู

ครั้งนี้ทางบทความได้รวบรวมสถานเช่าที่ขายอาหารมาไว้ทั้งหมด 6สถานที่ด้วยกัน โดยทั้ง 6ที่นั้นได้เลือกมาเพื่อการขายอาหารโดยเฉพาะ และในแต่ละที่จะมีความเหมาะสมหรือมีลักษณะอย่างไร ลองไปดูกันเลยค่ะ

 

เช่าที่ขายอาหาร 6 แหล่งแนะนำ ที่จะทำให้อาหารขายดี
1. เช่าที่ขายอาหารตามศูนย์อาหารของสำนักงาน

เชื่อว่าตามสำนักงานต่างๆ มักมีศูนย์อาหารไว้รองรับเพื่อให้บริการแก่พนักงานที่ทำงานอยู่ในนั้น ซึ่งก็จะมีทั้งราชการและเอกชน รวมไปถึงโรงเรียน โรงพยาบาลและสถาบันการศึกษาต่างๆ ด้วย โดยในส่วนนี้ก็จะมีทั้งอาจารย์และนักเรียนที่มาใช้บริการศูนย์อาหาร เมื่อกล่าวถึงจำนวนแล้วก็นับว่ามากพอสมควร ข้อดีของการเช่าที่ขายอาหารในศูนย์อาหารของสำนักงานคือความแน่นอนที่ไม่ต้องลุ้นว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้จะมีคนมาเดินเยอะหรือน้อยเหมือนกับแหล่งขายอาหารทั่วไป แต่จำนวนคนเหล่านั้นต้องมาทำงานที่สำนักงานทุกวันเป็นประจำอยู่แล้ว ทำให้จำนวนลูกค้าของร้านค่อนข้างคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักในแต่ละวัน

 

เช่าที่ขายอาหาร 6 แหล่งแนะนำ ที่จะทำให้อาหารขายดี
2. เช่าที่ขายอาหารตามศูนย์อาหารในห้างสรรพสินค้า

อันนี้ก็เป็นศูนย์อาหารเช่นเดียวกันกับข้อหนึ่งแต่ความแตกต่างอยู่ที่จำนวนลูกค้าไม่คงที่เหมือนกับข้อหนึ่งเท่าไหร่นัก เพราะไม่ใช่สำนักงานที่มีพนักงานประจำ แต่ลูกค้าก็คือบุคคลทั่วไปที่มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนทุกวัน ข้อดีของสถานที่นี้คือความสะอาดและได้มาตรฐานของสถานที่ เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วสถานที่เหล่านี้มักมีการควบคุมอย่างสม่ำเสมอจากทางห้างสรรพสินค้า

 

เช่าที่ขายอาหาร 6 แหล่งแนะนำ ที่จะทำให้อาหารขายดี
3. เช่าที่ขายอาหารในห้างสรรพสินค้า

ข้อนี้หมายถึงพื้นที่ภายในห้างสรรพสินค้าซึ่งแตกต่างจากข้อที่สอง เพราะไม่ได้หมายถึงภายในศูนย์อาหารของห้างฯ แต่เป็นบริเวณทั่วไปที่ทางห้างฯ จัดไว้ให้เพื่อเช่าที่ขายอาหาร อาจเป็นห้องหับซึ่งมีความเป็นสัดส่วน หรืออาจเป็นพื้นที่โล่งที่ต้องอาศัยเคาน์เตอร์ในการสร้างร้าน ซึ่งอาหารที่เหมาะสมคืออาหารที่มีความเป็นมาตรฐาน มีความเป็นแบรนด์ที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจ หรือมีรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เป็นกิจจะลักษณะ ข้อดีของสถานที่นี้คือกลุ่มลูกค้ามีกำลังซื้อสูง บางรายตั้งใจมาทานอาหารประเภทนี้โดยเฉพาะเจาะจงจึงสามารถตั้งราคาได้

 

เช่าที่ขายอาหาร 6 แหล่งแนะนำ ที่จะทำให้อาหารขายดี
4. เช่าที่ขายอาหารในตลาดนัด

ตลาดนัดก็เป็นอีกหนึ่งแห่งที่เชื่อว่าผู้ประกอบการหลายรายมีความต้องการ โดยส่วนมากตลาดนัดมักเป็นสิ่งที่เข้าถึงลูกค้าได้ง่าย เมื่อลูกค้าต่างเดินตลาดนัดกันเป็นประจำอยู่แล้ว ซึ่งในตลาดนัดแต่ละแห่งจำนวนคนเดินค่อนข้างมาก ข้อดีของสถานที่นี้ก็คงต้องยกให้จำนวนลูกค้า เนื่องจากเป็นแหล่งที่มักมีคนเดินขวักไขว่หรือพลุกพล่านนั่นเอง

 

เช่าที่ขายอาหาร 6 แหล่งแนะนำ ที่จะทำให้อาหารขายดี
5. เช่าที่ขายอาหารในตลาดสด

อีกหนึ่งสถานที่เช่าเพื่อขายอาหารก็คือตลาดสด ความจริงแล้วที่แห่งนี้มีไว้สำหรับขายอาหารโดยตรง ข้อดีของสถานที่นี้ก็คือกลุ่มคนที่มาเดินมีความต้องการที่จะจับจ่ายเพื่อซื้ออาหารกลับไปอยู่แล้ว จำนวนลูกค้าจึงมีความคงที่สูง

 

เช่าที่ขายอาหาร 6 แหล่งแนะนำ ที่จะทำให้อาหารขายดี
6. เช่าที่ขายอาหารบนทางเท้า

บนริมทางเท้าก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่พ่อค้าแม่ค้ารถเข็นจับจองกันเป็นจำนวนมาก ทั้งขายในเวลากลางวันและขายในเวลากลางคืน ซึ่งสินค้าที่ขายมักเป็นอาหารทานง่ายๆ เช่น ก๋วยเตี๋ยว ผัดไทย อาหารตามสั่ง เป็นต้น ข้อดีของสถานที่นี้คือ ลูกค้ามักมีความต้องการในการหาซื้ออาหารอยู่แล้ว ซึ่งเชื่อว่าไม่มีใครมาเดินเล่นเฉยๆ แน่นอน

หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงภาพประกอบบทความเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น