ส่งออกสมุนไพรไทย
ส่งออกสมุนไพรไทย

เทรนด์มาแรง “ตลาดสมุนไพรไทย” โอกาสส่งออกของผู้ประกอบการ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า ตลาดสมุนไพรมีแนวโน้มขยายตัวทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ เห็นได้จากข้อมูลการคาดการณ์มูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของ Euromonitor ว่า ในปี 2569 ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศไทยจะมีมูลค่าถึง 59,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30.37 จากปี 2564 ที่มีมูลค่า 45,640 ล้านบาท ขณะที่การค้าปลีกผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั่วโลกในปี 2564 มีมูลค่าประมาณ 1.92 ล้านล้านบาท โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีมูลค่าสูงสุด รองลงมา คือ ภูมิภาคอเมริกาเหนือ และภูมิภาคยุโรปตะวันตก ตามลำดับ

โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 กลุ่มให้สอดคล้องตามไลฟ์สไตล์ของกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบัน ได้แก่

  • กลุ่ม Social Activity ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับบำรุงผิวและร่างกายให้พร้อมก่อนออกจากบ้าน
  • กลุ่ม Outdoor Vibe ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับการปกป้องและฟื้นฟูผิวจากกิจกรรมกลางแจ้ง
  • กลุ่ม Workaholic ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการเหนื่อยล้าจากการทำงาน และชื่นชอบศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นหอมจากธรรมชาติ

โดยสำนักงานพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ เล็งเห็นถึงโอกาสของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในการขยายตลาด จึงเร่งผลักดันผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดต่างประเทศ” ประจำปี 2565 ที่มีการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจใหม่ BCG Model เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผ่านช่องทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์

แสดงความคิดเห็น