เปิดร้านขายต้นไม้ ข้อแนะนำเบื้องต้นในการสร้างอาชีพ

เปิดร้านขายต้นไม้ ข้อแนะนำเบื้องต้นในการสร้างอาชีพ

เปิดร้านขายต้นไม้ ข้อแนะนำเบื้องต้นในการสร้างอาชีพ

เปิดร้านขายต้นไม้ ข้อแนะนำเบื้องต้นในการสร้างอาชีพ

ปัจจุบันการตกแต่งสถานที่ถือเป็นเรื่องสำคัญ และจำเป็นในหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัยต่าง หรือองค์กรสำนักงาน ล้วนต้องมีการตกแต่งสถานที่ด้วยกันทั้งนั้น และการจัดสวนก็เป็นหนึ่งองค์ประกอบสำคัญในการตกแต่งสถานที่ดังกล่าว โดยจะเน้นในส่วนของการตกแต่งภายนอกหรือกลางแจ้งบริเวณที่โล่งกว้าง หรือสวนหย่อมขนาดเล็กก็อาจมีบ้างแล้วแต่ขนาดพื้นที่ของสถานที่นั้นๆ ซึ่งองค์ประกอบหลักของการจัดสวนก็คือต้นไม้ ทำให้ต้นไม้คือสินค้าหลักที่เราจะมาพูดถึงในครั้งนี้ ภายใต้คำสำคัญที่ว่า “เปิดร้านขายต้นไม้” นั่นเอง

เพราะต้นไม้มีความสำคัญหลายด้าน นอกจากจะตกแต่งสถานที่แล้วยังช่วยในการสร้างอากาศที่ดีให้กับพื้นที่นั้นๆ ได้อีกด้วย ปัจจุบันเรามักพบกับกิจกรรมที่ส่งเสริมการปลูกต้นไม้อยู่บ่อยครั้ง หนึ่งเหตุผลสำคัญก็มาจากที่ต้นไม้จะช่วยเสริมสร้างออกซิเจน ซึ่งเป็นก๊าซธรรมชาติหลักๆ ที่สิ่งมีชีวิตต้องการ พร้อมทั้งยังช่วยลดปัญหาทางแวดล้อมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อาทิ ภาวะโลกร้อน เป็นต้น ทำให้ต้นไม้ตกอยู่ในความต้องการของกลุ่มคนหรือองค์กรจำนวนมาก และการเปิดร้านขายต้นไม้ก็เป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการนั้นได้ดี

เปิดร้านขายต้นไม้ ข้อแนะนำเบื้องต้นในการสร้างอาชีพ

วันนี้เราก็มีคำแนะนำดีๆ มาฝากเกี่ยวกับการเปิดร้านขายต้นไม้ ว่าด้วยเรื่องของรูปแบบ การดำเนินการเปิดร้านขายต้นไม้ให้เป็นรูปเป็นร่าง รวมทั้งแหล่งขายต้นไม้ที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการรับเขามาขายต่ออีกที รวมไปถึงแนวคิดดีๆ มานำเสนอ เพื่อให้การประกอบอาชีพประสบผลสำเร็จ

อันดับแรกเราอาจต้องลองสำรวจตัวเองก่อนว่าในการจะเปิดร้านขายต้นไม้นั้น จะต้องการต้นไม้มาไว้ในร้านด้วยวิธีไหน หลักๆ เลยก็มีอยู่ 2 วิธีด้วยกัน ได้แก่ เพาะเองกับรับต้นไม้จากที่อื่นมาขายต่ออีกที ซึ่งก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไป ดังนี้

เปิดร้านขายต้นไม้ ข้อแนะนำเบื้องต้นในการสร้างอาชีพ
1. เพาะเอง

สำหรับแหล่งที่มาของสินค้าในวิธีนี้ เบื้องต้นผู้ที่ต้องการเปิดร้านขายต้นไม้ต้องสำรวจตัวเองก่อนว่ามีความรู้เรื่องการเพาะต้นไม้หรือขยายพันธุ์ไม้ในระดับไหน เพราะต้นไม้ในร้านหนึ่งร้านจะมีจำนวนชนิดที่หลากหลายพอสมควร หากความรู้เบื้องต้นมีไม่มากพอ ก็อาจส่งผลให้ขาดทุนได้ เพราะต้นไม้ที่เพาะไม่ประสบความสำเร็จหรือเกิดปัญหาตายก่อนโตพอที่จะขายได้ จึงเกิดความเสียหายในที่สุด แต่สำหรับผู้ที่มีความรู้ด้านนี้หรือมีประสบการณ์มาก่อน ก็อาจทำได้โดยง่าย และข้อดีก็คือช่วยในการประหยัดต้นทุนลงไปอีก

เปิดร้านขายต้นไม้ ข้อแนะนำเบื้องต้นในการสร้างอาชีพ
2. รับมาขาย

สำหรับข้อนี้น่าจะเป็นวิธีที่ดี เพราะมีความง่ายในการดำเนินการ อาศัยเพียงความรู้เรื่องการดูแลรักษาต้นไม้ให้คงอยู่และคงความงามไว้เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องขยายพันธุ์ด้วยตัวเองหรือเพาะกล้าเองให้เกิดความเสี่ยงแต่อย่างใด แต่ในเรื่องของการลงทุนอาจสูงกว่าการเพาะเองอยู่บ้าง ในส่วนนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษาหาแหล่งรับซื้อให้เหมาะสมที่สุด มีราคาต่ำที่สุด และต้นไม้อุดมสมบูรณ์ที่สุด

เปิดร้านขายต้นไม้ ข้อแนะนำเบื้องต้นในการสร้างอาชีพ

สำหรับแหล่งซื้อต้นที่สำคัญซึ่งเหมาะสมสำหรับการรับมาขายต่อก็มีอยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพฯ มากนัก โดยสถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่บนถนนรังสิต- นครนายก คลอง 15 จังหวัดนครนายก เป็นแหล่งขายต้นไม้ขนาดใหญ่ตามข้างทางสองฝั่งถนน มีต้นไม้ให้เลือกเป็นจำนวนมาก ทั้งยังมีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ในราคาขายที่ค่อนข้างต่ำ เพราะที่นี่เขาเพาะต้นไม้ขายเอง ทำให้ต้นทุนต่ำ ราคาขายก็ต่ำตาม จึงมีความเหมาะสมสำหรับคนที่ต้องการเปิดร้านขายต้นไม้เป็นอย่างดี สำหรับแหล่งขายที่แนะนำบริเวณย่านหมู่บ้านจัดสรร มักพบร้านต้นไม้กระจุกอยู่รวมกัน เพราะคนเหล่านี้ชื่นชอบการตกแต่งบ้านและตกแต่งสวน

การดูแลต้นไม้เบื้องต้น ก่อนอื่นควรศึกษาสรีระของต้นไม้แต่พันธุ์ก่อนว่าชื่นชอบสภาพแวดล้อมแบบไหน และนำต้นไม้เหล่านั้นไว้ในสภาพที่เหมาะสม เช่น ชอบแดดจัดหรือชอบแดดรำไร ชอบน้ำ ไม่ชอบน้ำ เป็นต้น ที่สำคัญคือธาตุอาหารที่พืชแต่ละชนิดต้องการที่ควรศึกษา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการใส่ปุ๋ยต้นไม้ตามสูตรต่างๆ ที่เหมาะสม

เปิดร้านขายต้นไม้ ข้อแนะนำเบื้องต้นในการสร้างอาชีพ

ในส่วนของการลงทุนตอบได้ไม่ตายตัว เนื่องจากขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่างประกอบกัน อย่างแรกคือขนาดของพื้นที่ที่ใช้ในการเปิดร้าน ลำดับต่อมาคือทำเลที่ตั้งว่ามีความเจริญมากน้อยเพียงไหน หากเจริญมากก็ต้นทุนสูงมาก เจริญน้อยก็ต้นทุนต่ำตามไป และสุดท้ายขึ้นอยู่กับพันธุ์ไม้ที่รับมา เพราะแต่ละสายพันธุ์ต้นทุนก็แตกต่างกันออกไป

ปิดท้ายด้วยข้อแนะนำดีๆ ของการเปิดร้านกันสักเล็กน้อย ในส่วนของการตลาดเบื้องต้น ก่อนอื่นเราต้องสำรวจก่อนว่าตลาดมีความต้องการในสินค้าไหน เช่น พันธุ์ไม้ยอดนิยมที่คนชอบปลูกคืออะไร พันธุ์ไม้นั้นก็ควรที่จะมีไว้ในร้าน เพราะจะช่วยส่งเสริมการขายไปในตัว หรือพันธุ์ไม้ไหนที่ปลูกยากตายง่าย คนไม่นิยมปลูก ก็อาจมองข้ามไปเสียหรือมีไว้ในร้านในจำนวนน้อย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาของค้างสต๊อกหรือขายไม่ออกนั่นเอง

หมายเหตุ รูปภาพและวีดิโอที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น