เปิดร้านขายต้นไม้ หลักเกณฑ์สำคัญในการเลือกทำเลขาย
เปิดร้านขายต้นไม้ หลักเกณฑ์สำคัญในการเลือกทำเลขาย

เปิดร้านขายต้นไม้ หลักเกณฑ์สำคัญในการเลือกทำเลขาย

 เปิดร้านขายต้นไม้ หลักเกณฑ์สำคัญในการเลือกทำเลขาย

เปิดร้านขายต้นไม้ หลักเกณฑ์สำคัญในการเลือกทำเลขาย

“เปิดร้านขายต้นไม้” คืออีกหนึ่งช่องทางทำมาหากินที่น่าสนใจ โดยในการเปิดร้านขายต้นไม้นั้นสินค้าหลักก็คือต้นไม้ ซึ่งต้นไม้ก็นับเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นหลายด้าน ไม่ว่าจะในด้านการตกแต่ง จัดสวน หรือในด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ล้วนใช้ต้นไม้เป็นเครื่องมือสำคัญทั้งสิ้น ทำให้ต้นไม้เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่น่าสนใจในการประกอบอาชีพค้าขาย ในบทความนี้จึงมีข้อแนะนำดีๆ มาฝากไว้บางส่วน โดยจะขอโฟกัสในเรื่องของทำเลขายเป็นหลักสำหรับการเปิดร้านขายต้นไม้ให้ประสบความสำเร็จ

ในการเปิดร้านขายต้นไม้ ก็ไม่ต่างอะไรกับการขายสินค้าอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใส่ใจในเรื่องของทำเลเช่นกัน แต่อาจแตกต่างกันเล็กน้อยในรายละเอียดของหลักเกณฑ์การเลือกพื้นที่นั้นๆ เพื่อทำการเปิดร้านขายต้นไม้ให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา โดยในบทความนี้ก็ได้รวบรวมไว้ซึ่งหลักเกณฑ์ของการเลือกพื้นที่ขายหรือเปิดร้านขายต้นไม้ที่เหมาะสม ดังนี้

เปิดร้านขายต้นไม้ หลักเกณฑ์สำคัญในการเลือกทำเลขาย

1. ควรเปิดร้านบนทางสัญจรของรถยนต์

หนึ่งปัจจัยสำคัญที่จำเป็นต้องคำนึงถึงในการจะเปิดร้านขายต้นไม้ คือทำเลที่เหมาะสมซึ่งเป็นทางสัญจรผ่านไปมาของรถยนต์ หรือบริเวณข้างทางซึ่งเป็นถนนหลักที่มีรถยนต์ขับผ่านไปมาสม่ำเสมอ ไม่ควรเป็นที่ซึ่งหลบอยู่ในซอยลึก หรือเป็นที่ที่ไม่มีรถยนต์ผ่าน เพราะจะทำให้ไม่เป็นที่สนใจ และส่งผลให้ขายได้ไม่ดีนัก

2. ถนนหน้าร้านมีความกว้างอำนวยต่อการจอดรถ

ร้านต้นไม้จำนวนมากมักเปิดอยู่ริมทางที่รถยนต์สัญจรผ่านไปมา โดยเฉพะริมถนนสายหลัก ทำให้ลูกค้าต้องอาศัยบริเวณข้างทางเป็นสถานที่จอดรถชั่วคราวเพื่อแวะซื้อ ฉะนั้นถนนที่เหมาะสมแก่การเปิดร้านขายต้นไม้ก็ควรมีขนาดที่กว้างพอสมควร เพื่อที่รถยนต์จะสามารถจอดริมข้างทางแล้วยังเหลือเลนส์วิ่งได้สบายๆ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด หรือปัญหารถยนต์จอดกีดขวางการจราจร

เปิดร้านขายต้นไม้ หลักเกณฑ์สำคัญในการเลือกทำเลขาย

3. ควรอยู่ในย่านหมู่บ้านจัดสรร

ข้อนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญมากหนึ่งประการในการตัดสินใจเลือกทำเลขายต้นไม้ ด้วยเหตุผลที่ผู้คนซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรมักมีพฤติกรรมชอบการตกแต่งบ้านทั้งภายในและภายนอก ทำให้ต้นไม้ได้รับความสนใจจากคนกลุ่มนี้ค่อนข้างมาก จึงขอแนะนำให้หนึ่งเหตุผลในการเลือกทำเลเปิดร้านขายต้นไม้ ควรเป็นย่านหมู่บ้านจัดสรรที่รวมหมู่กันอยู่เป็นจำนวนมาก ก็จะช่วยส่งเสริมการขายได้อีกหนึ่งทาง

4. ควรอยู่ในแหล่งขายต้นไม้

อีกหนึ่งประการที่สำคัญของทำเลขายต้นไม้ คือการเลือกอยู่รวมหมู่กันกับร้านขายต้นไม้อื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ขายได้ดีกว่าอยู่โดดเดี่ยว เพราะเวลาลูกค้ามีความต้องการที่จะซื้อต้นไม้ มักนึกถึงแหล่งขายต้นไม้มากกว่า ที่จะนึกถึงร้านใดร้านหนึ่ง และมุ่งหน้าไปยังแหล่งนั้นๆ เพื่อเลือกร้านอีกที ทำให้ร้านขายต้นไม้ที่อยู่รวมอยู่ในแหล่งขาย สามารถขายสินค้าได้ดีกว่าร้านขายต้นไม้ที่ตั้งตัวอยู่เดี่ยวๆ

เปิดร้านขายต้นไม้ หลักเกณฑ์สำคัญในการเลือกทำเลขาย

 

5. คำนึงถึงสภาพดินฟ้าอากาศ

เพราะต้นไม้เป็นสินค้าที่มีชีวิต ทำให้การคำนึงถึงเรื่องดิน ฟ้า อากาศ เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบหนึ่ง เพื่อความอยู่รอดของต้นไม้ หรือเป็นการรักษาสินค้าให้คงอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมแก่การขาย แต่บางครั้งก็อาจมีวิธีควบคุมสภาพอากาศให้เป็นไปตามความต้องการได้บางส่วน เช่น การใช้ตาข่ายกรองแสง เป็นต้น

เปิดร้านขายต้นไม้ หลักเกณฑ์สำคัญในการเลือกทำเลขาย

และทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็คือหลักเกณฑ์สำคัญในการเลือกทำเลขายหรือเปิดร้านขายต้นไม้ให้มีความเหมาะสม โดยจะส่งผลให้การขายเป็นไปในทิศทางที่ดี ที่สามารถสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับระบบของแต่ละร้านด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกพันธุ์ไม้ การดูแลพันธุ์ไม้ การตั้งราคา และอื่นๆ ก็ล้วนเป็นปัจจัยหลักๆ ที่ส่งผลดีและผลเสียให้กับธุรกิจ

เปิดร้านขายต้นไม้ หลักเกณฑ์สำคัญในการเลือกทำเลขาย

หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงภาพประกอบบทความเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น