เปิด “ร้านนวด” ต้องทำอย่างไร? เปิดร้านนวดลงทุนเท่าไร?

ธุรกิจร้านนวดไทยของไทยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยว เรามักจะพบเห็นร้านนวดเรียงรายกันอยู่จำนวนมากตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการหรือผู้เริ่มต้นธุรกิจที่กำลังสนใจอยากจะทำธุรกิจร้านนวด และกำลังหาข้อมูลว่าจะ เปิดร้านนวดดีไหม? เปิดร้านนวดแถวไหนดี เปิดร้านนวดแผนไทยลงทุนเท่าไร การเปิดร้านนวดต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง เราได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นมานำเสนอดังนี้

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก่อนเปิดร้านนวดแผนไทย

1.เปิดร้านนวดแถวไหนดี?
“ทำเล” การเลือกทำเลที่ตั้งเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการเปิดร้านนวดแผนไทย เนื่องจากธุรกิจร้านนวดนั้นเป็นธุรกิจเฉพาะกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวหรือคนที่ต้องการนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย  ในย่านที่มีคนเดินผ่านจำนวนมาก เช่น  ตลาดชุมชน  แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

2.เปิดร้านนวดแผนไทยลงทุนเท่าไร?
“เงินทุน” เปิดร้านนวดผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องมีเงินทุนพอสมควร ค่าใช้จ่ายในการเปิดร้านแบ่งเป็น

 • เซ้งร้านต่อประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป (อยู่กับทำเล  ร้านนวดทำเลสำคัญมาก)
 • ค่าเช่าเริ่มต้นประมาณ 15,000 บาทขึ้นไป/เดือน (ขึ้นอยู่กับขนาดและทำเล)
 • ค่าตกแต่งสถานที่ – อุปกรณ์ต่างๆ 100,000 – 150,000 บาท
 • ค่าน้ำ-ค่าไฟประมาณ 3,000 บาท
 • ค่าจ้างแรงงาน (ขึ้นอยู่กับการตกลงกัน 13,000 – 18,000 บาท ไม่รวมทิป)
 • เงินหมุนเวียนในร้านประมาณ 50,000 บาท

3.ความพร้อมด้านบุคลากร
“พนักงาน” ที่ให้บริการนวดจำเป็นจะต้องผ่านการเรียนหลักการนวดแผนไทยอย่างถูกวิธีและมีใบประกอบวิชาชีพนวดแผนไทยอย่างถูก นอกจากเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าว่าได้รับการนวดจากผู้ที่มีความรู้ในการนวด มีทักษะที่ดีในเรื่องของสรีระร่างกาย ปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ

4.การบริหารจัดการที่ดี
ทุกธุรกิจการบริหารจัดการระบบร้านที่ดีคือสิ่งที่จะทำให้ธุรกิจนั้นเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคง ควรจัดระบบให้เรียบร้อยทั้งระบบการจัดการหน้าร้าน ระบบบัญชี ระบบการตลาด แบ่งหน้าที่กันร้านให้ชัดเจนและที่สำคัญเจ้าของร้านควรที่จะเข้ามา

5.ควบคุมงานด้วยตัวเอง
รู้ทุกส่วนของร้านเป็นอย่างดี ไม่ฝากงานหรือไว้วางใจให้คนอื่นควบคุมดูแลร้านเพียงฝ่ายเดียว เมื่อถึงเวลาที่พนักงานคนใดลาออกก็พร้อมที่จะดูแลแทนได้

ขั้นตอนการเตรียมขออนุญาตเปิดร้านนวด

 1. จดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า/บุคคลธรรมดา) โดยทั่วไปแล้วร้านนวดนั้นเข้าข่ายธุรกิจบริการได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ แต่ในกรณีที่ขายสินค้าด้วย เช่น น้ำมันนวด น้ำมันขัดตัว น้ำมันอโรม่า เป็นต้น จำเป็นจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิ้งนี้ >> https://www.dbd.go.th
 2. เอกสารที่ใช้ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ >> https://www.dbd.go.th
 3. ติดต่อยื่นเอกสาร สำหรับส่วนกลาง กรุงเทพฯและปริมณฑลยื่นได้ที่กองการประกอบโรคศิลปะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำหรับภูมิภาคหรือต่างจังหวัดยื่นที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

กฎหมายเปิดร้านนวด

 • พนักงานนวด,หมอนวดต้องมีใบอนุญาต Licence หลักสูตรรับรองโดยกรมสบส.
 • เจ้าของร้านนวดการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการสถานบริการเพื่อสุขภาพ หากฝ่าฝืนไม่ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง ถือเป็นการเปิดร้านนวดที่ไม่ได้รับอนุญาต เป็นร้านนวดเถื่อนมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 เดือน และปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรฐานสถานที่ของสถานประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ พระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙

 • ตั้งอยู่ในทำเลที่มีความสะดวก ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่อยู่ใกล้ชิดศาสนสถานในระยะที่จะก่อให้เกิดปัญหา หรืออุปสรรคในการปฏิบัติศาสนกิจ
 • ในกรณีที่ใช้พื้นที่ประกอบกิจการสปาในอาคารเดียวกันกับการประกอบกิจการนวด ต้องแบ่งสถานที่ให้ชัดเจนและไม่รบกวนต่อการให้บริการกัน
 • การจัดบริเวณที่ให้บริการเฉพาะบุคคล จะต้องไม่ให้มิดชิดหรือลับตาจนเกินไป
 • พื้นที่ที่ให้บริการทั้งภายในและภายนอกสถานที่ประกอบกิจการ ต้องสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
 • อาคารต้องทำด้วยวัสดุที่มั่นคง ถาวร ไม่ชำรุดและไม่มีคราบสิ่งสกปรก
 • บริเวณพื้นที่ที่มีการใช้น้ำในการให้บริการ พื้นควรทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดง่ายและไม่ลื่น
 • จัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอในการให้บริการแต่ละพื้นที่
 • จัดให้มีการระบายอากาศเพียงพอ
 • มีการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและน้ำเสียที่ถูกหลักสุขาภิบาล
 • มีการควบคุมพาหะนำโรคอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
 • จัดให้มีห้องอาบ ห้องส้วม อ่างล้างมือ ห้องผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าและตู้เก็บเสื้อผ้าที่สะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัยอย่างเพียงพอและควรแยกส่วนชาย-หญิง
 • จัดให้มีการตกแต่งสถานที่ที่เหมาะสม โดยจะต้องไม่มีลักษณะที่ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม หรือขัดต่อวัฒนธรรมและประเพณีอันดี

การตกแต่งร้านนวด

 • เป็นสัดส่วน แบ่งพื้นที่ให้ชัดเจนเป็นสัดส่วน ง่ายต่อการให้บริการลูกค้าและการบริหารจัดการร้าน นอกจากนี้ยังทำให้ลูกค้ารู้สึกมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น
 • เน้นความโล่งสบาย เพดานสูง จะทำให้ไม่รู้สึกอึดอัด และได้ผ่อนคลายอย่างเต็มที่
 • ใช้แสงไฟสีนวล ไฟสีแหลงหรือสีนวลๆจะให้บรรยากาศที่อบอุ่น สบายๆ
 • ใช้ผ้าม่านสีโทนอบอุ่นหรือโทนเย็น ขึ้นอยู่กับดีไซน์ของร้านหากเน้นไปธรรมชาติ ต้นไม้ สายน้ำ ก็ใช้สีโทนเย็น เป็นต้น
 • ของตกแต่งร้าน โดยทั่วไปร้านนวดและสปาจะตกแต่งร้านด้วยเครื่องปั้นดินเผา ดอกไม้สด อาทิ ดอกลีลาวดี ดอกกล้วยไม้ไทย เป็นต้น
 • ป้ายหน้าร้าน  แสงสว่างชัดเจนมองเห็นได้ง่าย ควรสื่อถึงร้านโดยตรง เช่น รูปภาพสื่อถึงการนวดไทย รูปภาพเทียนอโรม่า เป็นต้น ที่สำคัญควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติ  (หากย่านที่เปิดมีกลุ่มชาวต่างชาติอื่นๆ เช่น จีน อินเดีย  ควรเพิ่มภาษากลุ่มลูกค้าทำเลนั้น)

วิธีโปรโมทร้านนวด

 1. จัดทำแผ่นพับ ใบปลิว นำไปติดตามป้ายประกาศต่างๆในละแวกร้าน หากเป็นคอนโดหรืออพาร์ทเม้นต์ให้ไปติดต่อขออนุญาตวางแผ่นพับหรือใบปลิวที่นิติของอาคาร หรือสอดตามตู้จดหมาย (Mail Box)
 2. ติดป้ายหรือวางป้ายโปรโมชั่นหน้าร้าน สิ่งสำคัญคือวางในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ไม่มีสิ่งใดบดบัง วางหันหน้าไปยังถนนใหญ่หากร้านคุณตั้งอยู่ริมถนน
 3. แนบโปรโมชั่นไปพร้อมๆกับแผ่นพับให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ นอกจากจะเป็นการมอบโปรโมชั่นแล้วยังเป็นการโปรโมทร้านทางอ้อม อาจเกิดการบอกต่อปากต่อปากจากลูกค้าที่มาใช้บริการแล้ว ชักชวนคนอื่นมาด้วย
 4. เพิ่มช่องทางติดต่อออนไลน์ โชเซียลมีเดียคือการสื่อสารที่รวดเร็วที่สุดในยุคนี้ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Line official เป็นต้น  (บริการนี้อาจต้องมีค่าใช้จ่ายและวางแผนกลยุทธ์โฆษณา)
 5. ติดต่อเอเจนซี่นำเที่ยว  เพื่อให้แนะนำร้านนวดของคุณ  (บริการนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

ตัวอย่างการตั้งราคา ค่าบริการ

 • นวดไทย 1 ชั่วโมง 200 บาท ( 2 ชั่วโมง 300 บาท)
 • นวดเท้า 1 ชั่วโมง 200 บาท
 • นวดน้ำมัน 1 ชั่วโมง 300 บาท ( 2 ชั่วโมง 500 บาท)
 • นวดไทยออย 1 ชั่วโมง 300 บาท
 • นวดประคบสมุนไพร 1 ชั่วโมง 350 บาท
 • ขัดตัว อบสมุนไพร 1 คอร์ส 600 บาท
 • นวดตัว 1 ชั่วโมง 200 บาท

ราคาดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างการตั้งราคาเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ประกอบการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

เคล็ดลับ

 1. เสียงเพลง จะช่วยสร้างบรรยากาศให้ลูกค้าได้ผ่อนคลายอย่างเต็มที่ ใช้เพลงแจ๊ส เพลงคลาสิค เพลงบรรเลงดนตรี เป็นต้น
 2. กลิ่นหอมอ่อนๆ กลิ่นสมุนหรือกลิ่นดอกไม้หอม สิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการได้พักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจ
 3. เครื่องดื่มอุ่นๆ จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ส่วนใหญ่จะเสิร์ฟหลังจากที่ลูกค้านวดเสร็จ
 4. ร้านนวดเปิด 24 ชม. เพิ่มบริการในทำเลที่มีนักเที่ยวกลางคืนจำนวนมาก หลายคนเลือกที่จะมาผ่อนคลายในช่วงเวลากลางคืนหลังจากนวดแล้วจะได้กลับไปนอนหลับพักผ่อนอย่างสบาย
แสดงความคิดเห็น