เปิดร้านเหล้านั่งชิวเล็กๆ ทำไงบ้าง ลงทุนเท่าไร?

ธุรกิจร้านเหล้าเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับความนิยมและผู้ประกอบการสนใจอยากจะลงทุน โดยร้านเหล้าก็มีหลายรูปแบบทั้งแบบคาเฟ่เล็กๆ ร้านเหล้าปั่น แบบร้านเหล้าเล็กๆ แบบร้านเหล้ากึ่งผับ เป็นต้น ซึ่งธุรกิจร้านเหล้าเป็นแหล่งพักผ่อน บันเทิงเริงใจของผู้คนยามค่ำคืน นอกจากจะดื่มเครื่องดื่มเย็นๆแล้วก็ยังเป็นแหล่งพบปะเพื่อนๆ ทำกิจกรรม เช่น เชียร์ฟุตบอล เป็นต้น

สำหรับผู้ประกอบการหรือผู้เริ่มต้นธุรกิจที่กำลังสนใจอยากจะเปิดร้านเหล้าเล็กๆ ร้านเหล้าปั่น หรือร้านเหล้าแบบนั่งชิวๆ และกำลังหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน เราได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นมาให้ท่านดังนี้

ขั้นตอนเตรียมความพร้อม

1. เตรียมงบประมาณ
งบที่ใช้ในการลงทุนร้านเหล้านั้นขึ้นอยู่กับ “ขนาด ทำเล และรูปแบบการลงทุน” ลงทุนเริ่มต้น 200,000 บาทก็สามารถเปิดร้านเหล้าเล็กๆได้

2. เตรียมสถานที่
การเปิดร้านเหล้านั้นทำเลคือปัจจัยสำคัญที่ควรให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ ทำเลที่ดีโอกาสในการขายก็ยิ่งมีสูงและแน่นอนค่าเช่าที่ย่อมสูงเช่นกัน

3. ขออนุญาต
เปิดร้านขายเหล้าจำเป็นต้องขอใบอนุญาตการจำหน่ายให้ถูกต้อง ทั้งใบขออนุญาตจำหน่ายสุราไทยและสุราต่างประเทศ

4. กำหนดรูปแบบร้าน
กำหนดรูปแบบร้าน ขนาดของร้าน สไตล์ของร้านจะเป็นแบบไหน แบบบาร์ แบบโต๊ะนั่ง ร้านแบบเปิดโล่ง ร้านติดกระจกติดแอร์ เป็นต้น รูปแบบร้านมีส่วนช่วยในการกำหนดเมนูอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้

5. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย
กำหนดให้แน่ชัดว่ากลุ่มเป้าหมายหลักในการเปิดร้านเหล้านั้นต้องการขายใคร? กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยทำงาน เป็นต้น วิธีนี้จะทำให้เราโฟกัสการขายและทำการตลาดได้อย่างถูกจุด ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

6. เตรียมงานครัวให้พร้อม
งานครัวคือสิ่งสำคัญ พ่อครัวแม่ครัวคือปัญหาที่ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มมักจะพบปัญหา ดังนั้นควรเตรียมพ่อครัวแม่ครัวประจำร้านเอาไว้หรือใช้บริการครัวกลางจากบริษัทที่ให้บริการก็เป็นทางเลือกที่สามารถลดความเสี่ยงหากไม่มีพ่อครัวแม่ครัวประจำ

ขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ

เมื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มต้นเปิดร้านเหล้าแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ โดยข้อมูลต่างๆที่จะแนะนำต่อไปนี้นั่นเป็นข้อมูลสำหรับการลงทุนเปิดดร้านเหล้าเล็กๆ นั่งชิวๆ มีโต๊ะให้ลูกค้านั่งประมาณ 7 – 10 โต๊ะ และแบบบาร์นั่งจิบเหล้าปั่น ม็อกเทล ไวน์เบาๆ

การจดทะเบียนและขอใบอนุญาตต่างๆ

1. จดทะเบียนพาณิชย์ สามารถไปจดทะเบียนได้ที่ สำนักงานเขต เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลทุกจังหวัด
2. ขอใบอนุญาตเปิดสถานที่บริการ หลังจากที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์แล้วก็นำใบจดทะเบียนพาณิชย์ไปติดต่อขออใบอนุญาตเปิดสถานบริการ โดยติดต่อที่สำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอทุกจังหวัด
3. ขอใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ติดต่อขออนุญาตได้ที่สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด หรือ ยื่นขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ของเว็บไซต์กรมสรรพสามิต ลิ้งค์นี้ >> https://edweb.excise.go.th/eform

เอกสารใช้จดทะเบียนพาณิชย์

 • แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.) รายละเอียดเพิ่มเติมได้ในลิงค์นี้ >> https://www.dbd.go.th
 • สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีมอบอำนาจให้จดทะเบียน)
 • กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นเจ้าบ้าน ให้แสดงทะเบียนบ้านต่อนายทะเบียน เว้นแต่มิได้เป็นเจ้าบ้านต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
 • หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือสำเนาสัญญาเช่าสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
 • แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจ และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

เอกสารขออนุญาตจำหน่ายสุรา

 • แบบฟอร์มคำขออนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มสุรา แบบ สยพ.1 ดาวน์โหลดได้ในลิงค์นี้ >> https://edweb.excise.go.th/eform
 • บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ยื่นขออนุญาต
 • หนังสือยินยอมของเจ้าของสถานที่ ยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นที่จำหน่ายเครื่องดื่มสุราพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของสถานที่
 • กรณีเป็นสถานที่เช่า ให้แนบหนังสือสัญญาเช่าสถานที่ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านสถานที่เช่า
 • แผนที่ตั้งร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มสุรา
 • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเช่าพื้นที่)

เปิดร้านเหล้าปั่น ลงทุนเท่าไหร่?

 • ค่าเช่าพื้นที่ ประมาณ 5,000 -25,000 บาท (ขึ้นอยู่กับขนาดและทำเล)
 • ค่าเครื่องดื่ม เหล้า เบียร์ ประมาณ 20,000 บาท
 • ค่าจ้างพนักงาน ประมาณ 9,000 – 13,000 บาทต่อคน
 • ค่าอาหาร อาหารทานเล่นต่างๆ ประมาณ 5,000 บาท
 • ค่าจ้างนักดนตรี ประมาณ 1,000 – 2,000 บาทต่อวัน
 • ค่าน้ำประมาณ 500 บาท/เดือน
 • ค่าไฟประมาณ 5,000 บาท/เดือน
 • ค่าเก็บขยะประมาณ 2,000 บาทต่อเดือน (ถ้ามี)
 • ค่าอุปกรณ์เปิดร้านเหล้า โต๊ะ-เก้าอี้ แอร์ และค่าตกแต่งร้านอื่นๆ ประมาณ 50,000 บาท
 • เงินหมุนเวียนในร้าน 20,000 – 30,000 บาท

ซึ่งจากงบประมาณดังกล่าวเป็นการคำนวณจากรูปแบบร้านขนาดเล็กมีโต๊ะ-เก้าอี้ประมาณ 7 – 10 ชุด ตกแต่งร้าน มีโต๊ะนั่งแบบบาร์ ร้านติดแอร์ ใช้งบประมาณไม่เกิน 200,000 บาท

เปิดร้านเหล้า กำไรดีไหม?

กำไรจากการเปิดเหล้านั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบและทำเลของร้าน ซึ่งโดยปกติแล้วกำไรควรอยู่ที่ 20 – 35 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทั้งนี้ทางร้านเองก็ควรกระตุ้นการขายและประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการสร้างสัมพันธ์ร่วมกันกับกลุ่มลูกค้า เช่น กิจกรรมเชียร์บอล หรือมินิคอนเสิร์ตของศิลปินในพื้นที่ซึ่งค่าจ้างจะไม่แพงมาก ถ้าหากมีงบที่เพียงพอก็สามารถจ้างศิลปินดังมาเรียกความสนใจให้ร้านได้

หลักการเลือกทำเล

เลือกทำเลดีมีชัยไปกว่าครึ่ง หลักจากที่กำหนดกลุ่มเป้าหมายได้แล้วว่าต้องการที่จะขายสินค้าให้ใคร? และกำหนดรูปแบบร้านแล้วว่าจะทำออกมาสไตล์ไหน ก็มาถึงขั้นตอนของการเลือกทำเลขาย แน่นอนต้องว่าต้องเป็นสถานที่ที่มีกลุ่มเป้าหมายอยู่จำนวนมาก ซึ่งกลุ่มเป้าของธุรกิจร้านเหล้าหลักๆคือ “กลุ่มวัยรุ่น นักศึกษาและกลุ่มคนวัยทำงาน” ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อและสามารถขายเครื่องดื่มที่มีแฮลกอฮอล์ให้ได้อย่างไม่ผิดกฎหมาย
ทำเลที่ดีควรเปิดร้านเหล้าใกล้มหาลัย หรือหากเป็นต่างจังหวัดก็ควรอยู่ในบริเวณตัวเมือง เนื่องจากเป็นแหล่งรวมสินค้าและร้านอาหารในยามค่ำคืน เป็นต้น

หลักการตกแต่งร้าน

ดังที่กล่าวไปแล้วเบื้องต้นว่าเป็นการลงทุนแบบร้านเหล้านั่งชิวเล็กๆ เปิดร้านเหล้าปั่น ซึ่งสามารถไปนั่งดื่มฟังเพลงสบายๆ หรือพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆพร้อมสังสรรค์เล็กๆ แนะนำเบื้องต้นดังนี้

 • ร้านเหล้าสไตล์ลอฟ จะเน้นทรงสูงให้ความรู้สึกโล่ง โปร่งสบาย มีกระจกให้ความรู้สึกผ่อนคลาย นั่งมองบรรยากาศยามค่ำคืนกับเสียงเพลงเบาๆ
 • ร้านเหล้าสไตล์โมเดิร์น มีมุมบาร์ให้นั่งจิบม็อกเทลเล่นๆ เน้นโทนสีขาว – ดำ หรือน้ำตาล โทนอบอุ่น
 • ร้านเหล้าแบบเปิด ไม่ติดแอร์ เน้นตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้ และโต๊ะ – เก้าอี้ทรงเตี้ย ตกแต่งร้านด้วยโคมไฟหรือแชนเดอเลียสวยๆกลางร้านสัก 1 ชิ้นก็เสริมความทันสมัยสะดุดตาได้

คำแนะนำเพิ่มเติม

 1. การขออนุญาติจำหน่ายสุราสามารถจำหน่ายได้เฉพาะสุราไทยและต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายได้เท่านั้น สุราที่ผลิตเองหรือนำเข้ามาอย่างผิดกฎหมายไม่สามารถจำหน่ายได้
 2. การเปิดเพลงด้วยแผ่นอาจมีลิขสิทธิ์ดังนั้นต้องศึกษาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน หรือถ้าใครไม่อยากจ้างนักดนตรีอยากเปิดแผ่น จำเป็นจะต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ถูกต้อง
 3. อาหารคือสิ่งสำคัญ หากอาหารท่านเล่นหรือกับแกล้มไม่อร่อย โอกาสที่ลูกค้าจะเลือกไปร้านอื่นสูงเช่นกันเพราะรสชาติของเหล้า เบียร์ นั้นเหมือนกันหมด
 4. บรรยากาศร้านสำคัญ หลายคนไปนั่งร้านเหล้าเพราะไปดื่มด่ำกับบรรยากาศ ดังนั้นวางคอนเซ็ปท์ร้านให้ดี
 5. นักดนตรี ปัจจุบันนิยมจ้างเป็นสไตล์โฟล์คซอง นักดนตรีที่สามารถเล่นดนตรีและร้องเพลงได้ เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการจ้างงาน แต่ต้องพิจารณานิสัย ความตรงต่อเวลาด้วย
 6. การทะเลาะวิวาทในร้าน เป็นเรื่องธรรมดาของร้านเหล้า ดังนั้นควรเตรียมการรับมือ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือจ้าง Guard มาดูแล
แสดงความคิดเห็น