เริ่มต้นธุรกิจ
เริ่มต้นธุรกิจ

“เริ่มต้นธุรกิจ” ขนาดเล็กกับ 6 ขั้นตอนง่ายๆ

6 ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับผู้ต้องการ “เริ่มต้นธุรกิจ” ขนาดเล็ก เป็นขั้นตอนที่สามารถเริ่มต้นได้ด้วยตนเอง ต้นทุนต่ำ โดยเริ่มจากการวางแผนธุรกิจ จนไปถึงการทดลองขาย

เริ่มต้นธุรกิจ 1

ก้าวแรก เขียนแผน “เริ่มต้นธุรกิจ” ของคุณออกมาใน 1 หน้ากระดาษ

กุญแจสำคัญในการประสบความสำเร็จในธุรกิจขนาดเล็ก คือความเรียบง่ายและต้นทุนที่ต่ำ ซึ่งต้นทุนต่ำไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องของเงินแต่หมายถึงเรื่องของเวลาของคุณอีกด้วย  ในการเริ่มต้นด้วยการเขียนภาพรวมของธุรกิจอย่างง่ายของคุณโดยแบ่งเป็น ดังนี้

1.1 สร้างวิสัยทัศน์ของคุณ ผลลัพธ์สุดท้ายของธุรกิจของคุณคืออะไร ?
1.2 กำหนดภารกิจธุรกิจของคุณ ซึ่งข้อนี้แตกต่างจากวิสัยทัศน์ เพราะภารกิจเป็นตัวอธิบายว่าทำไมธุรกิจของคุณถึงควรมีอยู่
1.3 กำหนดเป้าหมายของคุณ คุณต้องการทำอะไร เป้าหมายของธุรกิจคืออะไร อะไรที่จะนำคุณไปสู่วิสัยทัศน์และภารกิจในธุรกิจของคุณ
1.4 สรุปกลยุทธ์พื้นฐาน จะทำอย่างไรให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ?
1.5 เขียนแผนการดำเนินงานอย่างง่าย รายละเอียดที่ลึกลงไปในการทำธุรกิจของคุณ

ในการสรุปแผนงานอย่างง่ายอาจมากกว่า 1 หน้ากระดาษ แต่น้อยกว่าการสรุปแบบเต็มรูปแบบอย่างแน่นอน ในขั้นตอนนี้คุณสามารถเพิ่มข้อมูลลงในหัวข้อต่างๆได้เรื่อยๆ เพราะนี่เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่คุณวางแผนไว้

เริ่มต้นธุรกิจ 2

ก้าวที่ 2 กำหนดงบประมาณในการเริ่มต้นธุรกิจของคุณ

นี่เป็นข้อสำคัญในการกำหนดต้นทุน ซึ่งหากตัดสินใจได้ถูกต้องจะทำให้คุณสามาควบคุมงบประมาณในการทำธุรกิจได้ ที่สำคัญคือการเผื่องบประมาณไว้สำหรับข้อผิดพลาด 20 เปอร์เซ็น เพื่อทำให้คุณมีแผนสำรองหากธุรกิจไม่เป็นไปอย่างที่คิด

เริ่มต้นธุรกิจ 3

ก้าวที่ 3 ตัดใจเลือกบุคลากรร่วมงาน

การเลือกบุคลากรร่วมงานกับคุณเป็นข้อที่สำคัญข้อหนึ่ง บุคลากรที่ท่านเลือกมาจำเป็นต้องตรงต่อเป้าหมายของธรุกิจและมีวิสัยทัศน์ที่ตรงกัน และมีมุมมองธุรกิจที่ไปในแนวทางเดียวกัน หากคุณสามารถเลือกคนที่มีความสามารถตรงกับธุรกิจของคุณจะทำให้ธุรกิจของคุณสามารถเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เริ่มต้นธุรกิจ 4

ก้าวที่ 4 การแบ่งส่วนเงินที่ใช้ลงทุนกับเงินใช้ส่วนตัว

ในก้าวนี้คุณต้องเข้าใจว่าเงินในการลงทุนกับเงินส่วนตัวไม่ใช่ส่วนเดียวกัน ถ้าหากคุณใช้เงินสองส่วนนี้รวมกันจะทำให้เกิดความผิดพลาดและความสับสนอย่างแน่นอน ฉะนั้นคุณต้องแบ่งเงินทุนและเงินใช้ส่วนตัวออกจากกันโดยการเปิดบัญชีธนาคารสำหรับเงินลงทุน และจดบันทึกอย่างละเอียดในการใช้งบประมาณในธุรกิจ

เริ่มต้นธุรกิจ 5

ก้าวที่ 5 สร้างเว็บไซต์ธุรกิจของคุณ

การสร้างเว็บไซต์หากคุณไม่เชี่ยวชาญหรือไม่สามารถทำได้ด้วยตนเองคุณสามารถจ้าง out source ในกระบวนการนี้ได้  หรือในปัจจุบันประเทศไทยมีบริการเว็บไซต์สำเร็จรูปมากมาย  ในราคาไม่ถึง 500 บาทต่อปี  เท่านี้คุณก็มีเว็บธุรกิจของคุณ

เริ่มต้นธุรกิจ 6

ก้าวสุดท้าย ทดลองขาย

ตอนนี้คุณมีความพร้อมแล้ว คุณสามารถเริ่มทดลองขายสินค้าบางอย่าง หากธุรกิจของคุณเป็นการให้บริการคุณสามารถรวมรวบความคิดเห็นที่มีต่อธุรกิจบริการของคุณ เช่น คำติชม เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการของธุรกิจ หากธุรกิจของคุณเป็นการขายผลิตภัณฑ์คุณสามารถสอบถามความพึงพอใจในสินค้า สิ่งที่ต้องแก้ไข และสอบถามเกี่ยวกับราคาว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณ และดำเนินธุรกิจของคุณต่อไป