PR
เรียนขายของออนไลน์ “ไชโยคอมพิวเตอร์” ควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ จบคอร์สรับใบประกาศนียบัตร
เรียนขายของออนไลน์ “ไชโยคอมพิวเตอร์” ควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ จบคอร์สรับใบประกาศนียบัตร

เรียนขายของออนไลน์ “ไชโยคอมพิวเตอร์” จบคอร์สรับใบประกาศนียบัตร

เรียนขายของออนไลน์ “ไชโยคอมพิวเตอร์” ควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ จบคอร์สรับใบประกาศนียบัตร

เรียนขายของออนไลน์ “ไชโยคอมพิวเตอร์”
จบคอร์สรับใบประกาศนียบัตร

“เรียนขายของออนไลน์” จุดประสงค์หลักเพื่อทำธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ เนื่องจากในยุคปัจจุบันมีผู้แข่งขันมากมายเกิดขึ้นในสังคมออนไลน์ เป็นเหตุให้การเข้าถึงกลุ่มลูกค้านั้นเป็นไปได้ยาก ถ้าหากการวางระบบของธุรกิจออนไลน์นั้นๆ ไม่มีประสิทธิภาพโดยแท้จริง ซึ่งในการเรียนขายของออนไลน์ก็เป็นหนึ่งตัวช่วยให้ประสิทธิภาพดังกล่าวนั้นเกิดขึ้น และก่อให้ความสำเร็จในธุรกิจนั้นตามมาเป็นลำดับ แต่เนื่องจากผู้ถ่ายทอดวิชาก็มีอยู่หลายรายเช่นกันกับหลักสูตรเรียนขายของออนไลน์ดังกล่าว ทำให้ต้องคัดสรรกันเป็นพิเศษเพื่อเลือกเรียนในสถาบันที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้งานได้จริง

เรียนขายของออนไลน์ “ไชโยคอมพิวเตอร์” ควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ จบคอร์สรับใบประกาศนียบัตร

ในบทความนี้ก็ได้หยิบเอาสถาบันหนึ่งผู้ซึ่งเป็นเจ้าของหลักสูตร “เรียนขายของออนไลน์” ในชื่อสถาบันว่า “โรงเรียนไชโยคอมพิวเตอร์และการออกแบบ” เพื่อคนทำธุรกิจออนไลน์โดยเฉพาะ เมื่อทางสถาบันได้จัดเตรียมเนื้อหาในหลักสูตร เพื่อการโปรโมทธุรกิจในสังคมออนไลน์ให้เข้าถึงลูกค้าอย่างเชี่ยวชาญ การันตีจากเนื้อหาวิชาที่ถูกควบคุมโดย “กระทรวงศึกษาธิการ” ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่เข้ารับการศึกษา จะได้ประโยชน์จากการอบรมโดยแท้จริง กระทั่งนำไปใช้ในธุรกิจออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับโรงเรียนไชโยคอมพิวเตอร์และการออกแบบ เป็นโรงเรียนหนึ่งที่มีหลักสูตรเกี่ยวกับการเรียนขายของออนไลน์เป็นส่วนประกอบ ซึ่งนอกจากนั้นก็ยังมีเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อื่นๆ ให้ได้เรียนรู้ เช่น ด้านกราฟฟิก ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ด้านโปรแกรมเขียนแบบ Auto Cad ด้านการเขียนเว็บไซต์ เป็นต้น สืบเนื่องมาจากจุดประสงค์หลักของการก่อตั้งโรงเรียนนั้น คือการถ่ายทอดวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานไปจนถึงความรู้ชั้นสูงเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยได้มีการจัดตั้งเนื้อหาหลักสูตรส่วนใหญ่ให้เน้นหนักไปทางธุรกิจ E-Commerce ทั้งนี้อาจเพราะโครงสร้างธุรกิจในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้คนหันมาสนใจช่องทางออนไลน์มากขึ้นเพื่อสร้างธุรกิจให้เกิดขึ้น เนื้อหาในส่วนนี้จึงมีความสำคัญสูงและมีผู้คนสนใจเป็นอย่างมาก

เรียนขายของออนไลน์ “ไชโยคอมพิวเตอร์” ควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ จบคอร์สรับใบประกาศนียบัตร

โรงเรียนไชโยคอมพิวเตอร์ถือเป็นสถาบันแห่งแรกที่ได้รับการอนุญาตให้เปิดสอนในหลักสูตรเพี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการตลาดออนไลน์ด้วยเสริชเอนจิ้น (SEO) ซึ่งเป็นหลักสูตรสำคัญในการเรียนขายของออนไลน์ สามารถนำไปใช้ในธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยที่ผู้เรียนทุกท่านเมื่อเข้ารับการศึกษาจนจบคอร์สจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากทางสถาบันเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ การันตีได้ว่าผู้เรียนจะสามารถทำได้จริงเกี่ยวกับการขายของออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ ติดอันดับใน Google จนสามารถเข้าถึงลูกค้าได้เป็นวงกว้าง

เรียนขายของออนไลน์ “ไชโยคอมพิวเตอร์” ควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ จบคอร์สรับใบประกาศนียบัตร

“เรียนขายของออนไลน์”หลักสูตรที่เปิดสอนของโรงเรียนไชโยคอมพิวเตอร์

  • หลักสูตร การทำการตลาดออนไลน์ด้วยเสิร์ชเอ็นจิน Search Engine Optimization (SEO)
  • หลักสูตรการทำการตลาดออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊ค (Facebook)
  • หลักสูตรการสร้างร้านค้าออนไลน์ (E-Commerce)
  • หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยโปรแกรมดรีมวีฟเวอร์ (Dreamweaver)
  • หลักสูตรการใช้งานบนฐานข้อมูลเบื้องต้นด้วยมายเอสคิวแอล (MySQL)
  • หลักสูตรการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เบื้องต้นด้วยโปรแกรมโฟโต้ช็อป(Photoshop for media printing)

เรียนขายของออนไลน์ “ไชโยคอมพิวเตอร์” ควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ จบคอร์สรับใบประกาศนียบัตร

ในการอบรมและการถ่ายทอดวิชาความรู้เพื่อการตลาดออนไลน์ของโรงเรียนไชโยคอมพิวเตอร์ มีความพิเศษหลายด้านประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเนื้อหาหลักสูตรที่มีการควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไปจนถึงทางทีมผู้สอนหรือบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านโปรแกรมและคอมพิวเตอร์ชั้นสูง ที่มีองค์ความรู้เฉพาะทางโดยตรงเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์และคอมพิวเตอร์ในด้านอื่นๆ ที่จะช่วยถ่ายทอดวิชาต่อผู้ที่ได้รับการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นอีกหนึ่งสถาบันสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนขายของออนไลน์ที่เต็มไปด้วยองค์ความรู้ซึ่งผ่านการรับรองที่สามารถเชื่อถือได้ จากกระทรวงศึกษาธิการที่ทางสถาบันได้การันตีว่าเนื้อหาหลักสูตรเหล่านั้นสามารถนำไปใช้งานได้จริง ตั้งแต่ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโปรแกรมหรือด้านการตลาดออนไลน์ในส่วนของการโปรโมทเว็บไซต์ด้วย SEO รวมไปถึงการโฆษณาผ่าน Facebook

ข้อมูลติดต่อโรงเรียนไชโยคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ : โรงเรียนไชโยคอมพิวเตอร์และการออกแบบ1153/42-1153/43 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2187-0187
Email :info@ccd.ac.th
Website :http://www.ccd.ac.th
Facebook :https://www.facebook.com/ccd.ac.th

หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น