เรียนฟรีหลักสูตรผู้ประกอบการ
เรียนฟรีหลักสูตรผู้ประกอบการ

เรียนฟรี! 10 หลักสูตรผู้ประกอบการมือใหม่ พร้อมใบประกาศ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) แจกหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการมือ และมีใบประกาศเมื่อเรียนจบ โดย 10 หลักสูตรมีดั่งนี้

– Entrepreneurial Mindset
เข้าใจความสำคัญของยุค Digital Disruption ที่มีผลต่อการทำธุรกิจ เข้าใจแนวคิด Growth Mindset ซึ่งจะช่วยให้ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งเรียนรู้ทักษะที่ผู้ประกอบการควรมี (Entrepreneurial Skills)

ลงทะเบียนเรียนที่ :  https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/194/info

– Pitching Technique
เข้าใจการสร้าง Pitch Deck ให้สวยงามและน่าสนใจเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ ผ่านเทคนิคการถ่ายทอด โดยการเล่าแบบ Story Telling

ลงทะเบียนเรียนที่ :  https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/198/info

– Design Thinking
ทักษะสำคัญของการเริ่มต้นพัฒนานวัตกรรมคือ Design Thinking ซึ่งมี 5 ขั้นตอนที่สำคัญได้แก่ Empathize ,Define, Idea, Prototype and Test

ลงทะเบียนเรียนที่ :  https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/195/info

– Lean Canvas
รู้จักและเข้าใจเครื่องมือ Lean Canvas เพื่อการเริ่มต้นทำสตาร์ทอัพ พร้อมขั้นตอนการทำจากตัวอย่าง

ลงทะเบียนเรียนที่ :  https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/197/info

– Lean Startup
รู้จักและเข้าใจหลักการคิดแบบ Lean Startup โดยใช้วิธีการ Build-Measure-Learn

ลงทะเบียนเรียนที่ :  https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/196/info

– Digital Marketing
เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภค และ Customer Journey รวมถึงวิธีการใช้เครื่องมือทางการตลาดแบบดิจิทัล เพื่อการทำการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

ลงทะเบียนเรียนที่ :  https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/200/info

– Introduction for Fundraising
เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของเงินทุนและความแตกต่างของแหล่งเงินทุนในรูปแบบต่างๆ ผ่านความหลากหลายของรูปแบบการระดมทุนตามระยะการเติบโต รวมถึงเข้าใจความหมายของคำศัพท์ (Keywords) ที่ใช้ในกลุ่มสตาร์ทอัพ

ลงทะเบียนเรียนที่ :  https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/188/info

– Fundraising for Seed and Early
เรียนรู้และเข้าใจปัจจัยความต้องการใช้เงินทุนของผู้ประกอบการใน Early Stage รวมถึงความคาดหวังของนักลงทุน

ลงทะเบียนเรียนที่ :  https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/189/info

– Fundraising for Growth
เรียนรู้และเข้าใจปัจจัยความต้องการใช้เงินทุนของผู้ประกอบการใน Growth Stage รวมถึงความคาดหวังของนักลงทุน

ลงทะเบียนเรียนที่ :  https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/190/info

– Alternative Fundraising and Exit
เรียนรู้และเข้าใจวิธีการระดมทุนแบบ Crowdfunding ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งของ Startup และรูปแบบ Crowdfunding ที่ใช้กันในประเทศไทย พร้อมรู้จักทางเลือกในการ Exit ของธุรกิจ Startup

ลงทะเบียนเรียนที่ :  https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/199/info

หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการทั้งหมดที่ :  https://elearning.set.or.th/SETGroup/categories/47

แสดงความคิดเห็น