ข้อมูลเว็บอยากทำธุรกิจส่งออก
ข้อมูลเว็บอยากทำธุรกิจส่งออก

รวมเว็บไซต์หาข้อมูล สำหรับผู้ที่อยากทำธุรกิจส่งออก

การที่เจ้าของธุรกิจ SMEs หรือผู้ประกอบการไทยเริ่มหันมาให้ความสำคัญและหันมาจับธุรกิจส่งออก ถือเป็นแนวโน้มที่ดีในการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวไกลไปในระดับสากล แต่อุปสรรคหนึ่งที่พบเห็นกันบ่อยๆ ในการเริ่มต้นทำธุรกิจของ SMEs ไทยที่อยากเป็นผู้ส่งออกนั้นคือ การขาดความรู้ ความเข้าใจในการทำธุรกิจส่งออก และไม่รู้ช่องทางการศึกษาข้อมูลเรื่องการส่งออกได้จากที่ไหน ทำให้ผู้ประกอบการหลายคนถอดใจ ยอมย่ำอยู่กับที่ไม่ผลักดันธุรกิจให้ไปไกลมากกว่านี้

ซึ่งเราอยากจะบอกว่าช่องทางการศึกษาเรื่องธุรกิจส่งออกนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิด อีกทั้งยังมีหลายช่องทาง หลายหน่อยงานที่เปิดรับผู้ประกอบการให้เข้ามาเรียนรู้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการเข้าอบรมโครงการและงานสัมมนาต่างๆ จากสถาบันที่มีความรู้ด้านการส่งออก เช่นเดียวกับที่สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ที่ได้จัดโครงการดีๆ ขึ้นมามากมายเพื่อรองรับเรื่องนี้

นอกจากการศึกษาจากวิทยากร หรือเข้าร่วมอบรมตามโครงการต่างๆ แล้ว คุณยังสามารถศึกษาหาความรู้เรื่องการส่งออกได้ด้วยตัวเอง จากเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ซึ่งวันนี้สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ได้รวบรวมเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งข้อมูลเรื่องธุรกิจส่งออก มาให้ผู้ประกอบการที่อยากเริ่มต้นทำธุรกิจส่งออกสามารถเข้าไปศึกษากันแบบฟรีๆ จะมีหน่วยงานไหนบ้างนั้น ตามไปดูกันเลย!

27 เว็บไซต์หาข้อมูลสำหรับผู้ที่อยากทำธุรกิจส่งออก

1. สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ https://nea.ditp.go.th/

2. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ http://www.ditp.go.th/home.php

3. กระทรวงพาณิชย์ http://www.moc.go.th/

4. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า – กระทรวงพาณิชย์ http://tpso.moc.go.th/th

5. กระทรวงการคลัง http://www.mof.go.th/home/index.php

6. กระทรวงอุตสาหกรรม http://www.industry.go.th/industry/index.php/th/

7. สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน http://www.boi.go.th/index.php?page=index&language=th

8. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม https://www.dip.go.th/th

9. หอการค้าไทย https://www.thaichamber.org/th/home/homepage

10. กรมการค้าต่างประเทศ http://www.dft.go.th/th-th/index

11. กรมศุลกากร http://www.customs.go.th/

12. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย https://www.fti.or.th/2016/thai/index.aspx

13. สํานักงานสถิติแห่งชาติ http://www.nso.go.th/sites/2014

14. กรมท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย https://www.airports.go.th/th/index.php

15. การท่าเรือแห่งประเทศไทย http://www.port.co.th/

16. องค์การคลังสินค้า http://www.moc.go.th/index.php/moc-news-center-eng/item/42-99.html

17. สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย http://www.marketingthai.or.th/

18. ศูนย์วิจัยกสิกรไทย https://www.kasikornresearch.com/th/Pages/index.aspx

19. ศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์ https://www.scbeic.com/th/home

20. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย http://www.exim.go.th/

21. ธนาคารกรุงเทพ http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/Pages/homepage.aspx

22. ธนาคารกรุงไทย https://www.ktb.co.th/th/personal

23. ธนาคารซิตี้แบงก์ https://www.citibank.co.th/

24. ธนาคารไทยพาณิชย์ https://www.scb.co.th/th/personal-banking.html

25. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด https://www.sc.com/th/

26. ธนาคารออมสิน https://www.gsb.or.th/

27. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม http://www.tcg.or.th/

ที่มา :สัมมนาการวิเคราะห์ความพร้อมในการดำเนินธุรกิจส่งออกในยุค 4.0

แสดงความคิดเห็น