แนวทางออกแบบ แพคเกจจิ้งน้ำผลไม้ ขวดน้ำผลไม้ ขวดพลาสติกใส่น้ำผลไม้

ไอเดียการออกแบบแพคเกจจิ้งน้ำผลไม้ ขวดแก้วน้ำผลไม้ กล่องใส่น้ำผลไม้ ถุงใส่น้ำผลไม้ ขวดพลาสติกใส่น้ำผลไม้  บรรจุภัณฑ์น้ำผลไม้ที่น่าสนใจ ซึ่งเราได้รวบรวมเอาไอเดียการออกแบบต่างๆเหล่านี้เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดธุรกิจของผู้ประกอบการ ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจหรือผู้ที่สนใจธุรกิจน้ำผลไม้ ได้นำไปต่อยอดทางความคิดสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ของแบรนด์ตัวเองขึ้นมาให้โดนใจกลุ่มผู้บริโภค ดังตัวอย่างต่อไปนี้

1.แพคเกจจิ้งน้ำผลไม้ขวดพลาสติก

2.แพคเกจจิ้งน้ำผลไม้ขวดแก้ว


by cabinet for Bryson Ishii

3.แพคเกจจิ้งน้ำผลไม้ถุง

4.แพคเกจจิ้งน้ำผลไม้แบบกล่อง

ทั้งหมดนี้เป็นแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์น้ำผลไม้  แพคเกจจิ้งน้ำผลไม้ ขวดน้ำผลไม้ ขวดพลาสติกใส่น้ำผลไม้  สำหรับธุรกิจน้ำผลไม้