แฟรนไชส์การศึกษา “ชิจิดะ” สถาบันพัฒนาสมองเด็กเล็ก เตรียมสมองพร้อมเรียนรู้!!
แฟรนไชส์การศึกษา “ชิจิดะ” สถาบันพัฒนาสมองเด็กเล็ก เตรียมสมองพร้อมเรียนรู้!!

แฟรนไชส์การศึกษา “ชิจิดะ” สถาบันพัฒนาสมองเด็กเล็ก เตรียมสมองพร้อมเรียนรู้!!

แฟรนไชส์การศึกษา “ชิจิดะ” สถาบันพัฒนาสมองเด็กเล็ก เตรียมสมองพร้อมเรียนรู้!!

แฟรนไชส์การศึกษา “ชิจิดะ” สถาบันพัฒนาสมองเด็กเล็ก
เตรียมสมองพร้อมเรียนรู้!!

สำหรับพ่อแม่แล้วเรื่องพัฒนาการของลูกน้อยย่อมสำคัญเสมอ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่พ่อแม่ส่วนใหญ่ต่างก็ให้ความสำคัญกับลูกกันมาก ก็เพื่อให้ลูกสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโดดเด่นในเรื่องการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา ตลอดจนในเรื่องของการศึกษานั่นเอง แต่สิ่งที่เหล่านี้ล้วนต้องมีการปูพื้นฐานกันมาตั้งแต่ยังเล็กๆ ซึ่งพื้นฐานก็คือพัฒนาการของเด็กที่ต้องมีการฝึกฝนกันอยู่ตลอดเวลา เป็นที่มาที่ทำให้เกิดแฟรนไชส์การศึกษาขึ้น โดยวันนี้จะพูดถึงสถาบัน “ชิจิดะ” แฟรนไชส์การศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพในการใช้สมองอย่างสูงสุด

สถาบันชิจิดะ เป็นแฟรนไชส์การศึกษาที่ถือกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่น มีการนำเข้ามาในประเทศไทยโดยคุณ “ดร. วิริยา อุดมผล หรือ ครูดี้” ซึ่งสามารถประสบความสำเร็จได้ภายในเวลาเพียง 2 ปีเท่านั้น โดยจุดเริ่มต้นคือขณะที่ต้นกำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรก แล้วสามีได้รู้จักกับชาวสิงคโปร์คนหนึ่ง ซึ่งตอนนั้นที่สิงคโปร์แฟรนไชส์การศึกษา “ชิจิดะ” กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในสิงคโปร์ ตนจึงมีความอยากที่จะพาเข้าเรียนในโรงเรียนลักษณะนี้ ทำให้เกิดแนวคิดในการนำแฟรนไชส์การศึกษาตัวนี้เข้ามาเปิดในประเทศไทย เพราะตอนนั้นในประเทศไทยก็ยังไม่มีโรงเรียนในลักษณะนี้มาก่อน จึงถือเป็นความได้เปรียบที่ทำให้มองเห็นโอกาส ซึ่งก็สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างที่คิดเอาไว้

แฟรนไชส์การศึกษา “ชิจิดะ” สถาบันพัฒนาสมองเด็กเล็ก เตรียมสมองพร้อมเรียนรู้!!

จากจุดเด่นของแฟรนไชส์การศึกษาชิจิดะ ที่ทำให้กลายเป็นที่นิยมได้ไม่ยากก็คือมีการสอนที่แตกต่างจากสถาบันทั่วไป ที่มักให้ความสำคัญกับสมองซีกซ้ายมากกว่าซีกขวา ขณะที่ชิจิดะจะให้ความสำคัญของสมองทั้งสองซีก เพื่อให้เด็กใช้ใช้สมองอย่างเต็มประสิทธิภาพ 100% โดยสมองซีกซ้ายจะทำงานด้านการคิดคำนวณ ส่วนสมองซีกขวาจะทำงานเกี่ยวกับการเรียนรู้ และจินตนาการ ซึ่งทางชิจิดะมองว่าการให้ความสำคัญกับสมองซีกซ้ายซีกเดียวนั้นจะให้สมองขาดความสมดุล ใช้การไม่ได้ศักยภาพเท่าที่ควรจะเป็น อีกทั้งยังมองว่าการศึกษาแบบนั้นไม่ให้ความสำคัญต่อด้านจิตใจอีกด้วย

ด้วยจุดเด่นนี้เองที่ทำให้แฟรนไชส์การศึกษาตัวนี้มีความน่าสนใจ เพราะมีความแตกต่างออกไปจากแฟรนไชส์การศึกษาตัวอื่นๆ ซึ่งการเรียนการสอนของสถาบันจะเป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่มเกมส์ โดยมีการฝึกสมองซีกซ้ายด้านเชาว์ปัญญา ภาษา และคณิตศาสตร์ ส่วนสมองซีกขวาก็จะมีการฝึกให้เด็กใช้จินตนาการ และฝึกการจดจำ ทั้งยังให้ความสำคัญด้านอารมณ์ของเด็กน้อยด้วยการสอดแทรกเสียงเพลงหรือนิทานเข้าไปด้วย โดยการเรียนการสอนทุกครั้งพ่อแม่ของเด็กต้องเข้าไปนั่งเรียนด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อให้พ่อแม่ได้นำวิธีการสอนเหล่านี้กลับไปใช้ที่บ้านต่อเด็ก เพื่อให้ลูกมีการฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในการเรียนแต่ละครั้งจะใช้เวลา 50 นาที ส่วนความถี่ในการเรียนการสอนจะอยู่ที่หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ โดยจะรับสมัครเด็กอายุ 6 เดือนถึง 6 ปี และจะมีการเรียนการสอนที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของอายุเด็กแต่ละคน

แฟรนไชส์การศึกษา “ชิจิดะ” สถาบันพัฒนาสมองเด็กเล็ก เตรียมสมองพร้อมเรียนรู้!! แฟรนไชส์การศึกษา “ชิจิดะ” สถาบันพัฒนาสมองเด็กเล็ก เตรียมสมองพร้อมเรียนรู้!!

เวลานี้สถาบันชิจิดะเป็นของครูดี้เพียงรายเดียวในไทย เพราะได้รับสิทธิ์เป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ ซึ่งถ้าหากใครสนใจจะร่วมธุรกิจตัวนี้ก็ต้องเป็นลูกแฟรนไชส์ของครูดีเท่านั้น ทั้งยังมีการเริ่มขายแฟรนไชส์ให้กับผู้ที่สนใจแล้ว ส่ววนในกรุงเทพฯ จะยังคงดำเนินการเองต่อไป แต่ในรูปของแฟรนไชส์จะดำเนินไปในต่างจังหวัดเท่านั้น รูปแบบสำคัญของการเรียนการสอนก็คือจะเน้นการใช้สื่อการเรียนการสอน และใช้ครูในการอบรมก็ต้องมีใจรักเด็ก และเป็นผู้หญิง เพราะเชื่อว่าผู้หญิงเป็นเพศที่ละเอียดอ่อน ที่จะสามารถมีความใส่ใจต่อเด็กได้ดี

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายคอร์สละ 10,000 บาท และเน้นไปทางกลุ่มผู้ปกครองที่ต้องการพัฒนาสมองลูก และให้ความสำคัญต่อการศึกษา พูดถึงการแข่งขันในตลาดก็นับว่ามีธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่ครูดี้ก็ยังมีความเชื่อมั่นในจุดเด่นของสถาบันที่มีความแตกต่างออกไป ทั้งยังมีรายเดียวในประเทศไทย ก็จะยืนหยัดอยู่ในตลาดได้อย่างไม่น่าเป็นห่วง

แฟรนไชส์การศึกษา “ชิจิดะ” สถาบันพัฒนาสมองเด็กเล็ก เตรียมสมองพร้อมเรียนรู้!!

ข้อมูลติดต่อแฟรนไชส์การศึกษาชิจิดะ
ที่อยู่ : สาขา สุขุมวิท 31 ชั้น 2 S31 Sukhumvit Hotel (หัวมุมซ.สุขุมวิท 31)
สาขา เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 6 Genius Planet Zone
สาขา เจริญนคร ชั้น 4 The LightHouse (หัวมุมซ.เจริญนคร 14)
สาขาเมกาบางนา ชั้น 2 Mega Kids Zone
สาขาเกษตรนวมินทร์ ชั้น 3 อาคาร E ศูนย์การค้า The Walk เกษตรนวมินทร์
สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ชั้น 7 โซนการศึกษา (ติด Fun Planet)

โทรศัพท์ 02-662-1510, 086-399-2631 (สาขา สุขุมวิท 31)
02-646-1459, 086-320-9855 (สาขา เซ็นทรัลเวิลด์)
02-861-0410, 086-367-4850 (สาขา เจริญนคร)
02-105-1672, 083-097-9211 (สาขาเมกาบางนา)
02-023-6968, 02-023-6969, 091-886-8807 (สาขาเกษตรนวมินทร์)
02-164-0082, 02-164-0081, 090-974-2330 (สาขาเซ็นทรัลพระราม 3)

Email : info@shichida.co.th (สาขาเซ็นทรัล พระราม 3)
Website : http://www.shichida.co.th
Facebook : https://www.facebook.com/ShichidaThailand