แฟรนไชส์การศึกษา “Bomb Engritz” เก่งภาษา พูดอังกฤษได้ภายใน 1 เดือน!!
แฟรนไชส์การศึกษา “Bomb Engritz” เก่งภาษา พูดอังกฤษได้ภายใน 1 เดือน!!

แฟรนไชส์การศึกษา “Bomb Engritz” เก่งภาษา พูดอังกฤษได้ภายใน 1 เดือน!!

แฟรนไชส์การศึกษา “Bomb Engritz” เก่งภาษา พูดอังกฤษได้ภายใน 1 เดือน!!

แฟรนไชส์การศึกษา “Bomb Engritz” เก่งภาษา พูดอังกฤษได้ภายใน 1 เดือน!!

นับว่าโชคดีเหลือหลายสำหรับคนที่เก่งภาอังกฤษในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น การพูด ฟัง อ่าน และเขียน เพราะการรู้ภาษานอกเหนือจากภาษาแม่นั้น อาจทำให้เรามีชีวิตที่เจริญก้าวหน้ามากกว่าคนที่รู้เพียงแต่ภาษาเดียว “แฟรนไชส์การศึกษา” อย่างBomb Engritzจึงเปิดโอกาสให้คนที่เก่งฟุตฟิตสปีคอิงลิชได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการต่อความรู้ทางความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ นอกจากจะเพื่อให้เด็กพูดอังกฤษได้เหมือนฝรั่งแล้ว ยังเป็นการตอบคำถามชีวิตที่ว่า คุณอยากรวยเพราะอะไร อีกด้วย

ครูบอมบ์ หรือ “คุณทัตติ เพ็ชรดีชนาเดช” ผู้บริหารแฟรนไชส์สถาบันการศึกษา “Bomb Engritz” กับแนวคิดเริ่มต้นสู่แฟรนไชส์การศึกษาที่ว่า แต่เดิมนั้น ตนก็เป็นครูสอนภาษาอังกฤษ แต่เป็นสอนแบบผิดๆ ถูกๆ คือ สอนให้เด็กท่องจำทั้งแกรมม่าหรือคำศัพท์เพื่อให้เด็กสอบผ่านอย่างเดียว แต่พอให้เด็กลองพูดกับฝรั่งจริงๆ กลับพูดไม่ออกหรือพูดได้งูๆ ปลาๆ เท่านั้น เพราะอย่างนี้เขาจึงเปลี่ยนความคิดมาบริหารสถาบันการศึกษาที่สอนให้เด็กคุยกับฝรั่งได้อย่างไม่ต้องอายใคร โดยครูบอมบ์รับประกันเลยว่าหากเรียนแล้วยังพูดเหมือนฝรั่งไม่ได้ ก็จะยินดีคืนเงินให้ 2 เท่า

แฟรนไชส์การศึกษา “Bomb Engritz” เก่งภาษา พูดอังกฤษได้ภายใน 1 เดือน!!
เด็กส่วนใหญ่ที่มาเรียนก็ไม่ได้ทวงคำท้าของครูบอมบ์แต่ประการใด เพราะพวกเขาสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นจริงๆ โดยทางสถาบันจะมีบททดสอบสุดโหดแต่สนุก เด็กจึงจะเกิดความรู้สึกท้าทายอยากที่จะเรียนรู้ นอกจากบททดสอบดังกล่าวแล้ว ครูที่สอนก็มีส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก โดยอย่างแรก ครูที่ดีจะต้องมีจิตวิญญาณในความเป็นครู รักในการสอน และต้องมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษโดยวัดจากคะแนน TOEIC ที่ 900 คะแนนขึ้นไป จะเป็นครูไทยหรือฝรั่งก็ได้ทั้งนั้น

กลยุทธิ์ทางการตลาดเพื่อเชิญชวนให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการศึกษา Bomb Engritz คือ ทางสถาบันจะต้องเป็นที่พึ่งให้กับผู้ประกอบเหล่านั้นได้ ไม่ใช่เอาแต่ผลประโยชน์ตัวเอง แต่เป็นการส่งมอบความสุขและชีวิตที่ดีให้กับผู้ประกอบการ เพราะครูบอมบ์เชื่อในหลักการที่ว่า ถ้ายิ่งให้ไปเราก็จะยิ่งได้รับกลับมา

แฟรนไชส์การศึกษา “Bomb Engritz” เก่งภาษา พูดอังกฤษได้ภายใน 1 เดือน!! แฟรนไชส์การศึกษา “Bomb Engritz” เก่งภาษา พูดอังกฤษได้ภายใน 1 เดือน!!

สำหรับผู้ที่สนใจอยากทำแฟรนไชส์กับครูบอมบ์ก็จะต้องรู้กฎหลัก 3 ข้อนี้ซะก่อน อย่างแรกคือ คนที่จะเข้ามาเป็นผู้ประกอบการนั้นจะต้องซื่อสัตย์และมองโลกในแง่บวก โดยอยากให้มองว่าถ้ามาทำแฟรนไชส์นี้แล้วชีวิตต้องขึ้นตามลำดับ อย่างที่สองคือ เมื่อได้ทำแฟรนไชส์ นอกจากชีวิตจะดีขึ้นแล้ว จะต้องทำให้ครอบครัวมีความสุขเพิ่มมากขึ้นด้วย ไม่ใช่สักแต่ว่าทำงานโดยที่ไม่ห่วงครอบครัวเลย ข้อสุดท้ายคือ หากมีความสุขกับทั้งตนเองและครอบครัวแล้ว ความอิสระในเรื่องการเงินและเวลาจะตามมาด้วยเช่นกัน

รูปแบบการลงทุน
ค่าแฟรนไชส์จะอยู่ที่ 350,000 บาท
ระยะเวลาในการคืนทุนประมาณ 2 เดือน

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ แฟรนไชส์สถาบันการศึกษา Bomb Engritzถือเป็นการตอบคำถามชีวิตที่ว่า ทำไมถึงอยากรวย ได้เป็นอย่างดี นั่นก็เพราะว่า คุณอยากมีชีวิตที่ดีที่มีความสุขเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง

แฟรนไชส์การศึกษา “Bomb Engritz” เก่งภาษา พูดอังกฤษได้ภายใน 1 เดือน!! แฟรนไชส์การศึกษา “Bomb Engritz” เก่งภาษา พูดอังกฤษได้ภายใน 1 เดือน!!

ข้อมูลตืดต่อแฟรนไชส์สถาบันการศึกษา Bomb Engritz
ชื่อร้าน : สถาบันการศึกษา Bomb Engritz
ที่อยู่ : 24 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เบอร์ : 087-555-0048
อีเมล์ : bombengritz@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/bombengritz