แฟรนไชส์การศึกษา “Fun Science” ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนวิทย์ฯแนวใหม่ น่าลงทุน
แฟรนไชส์การศึกษา “Fun Science” ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนวิทย์ฯแนวใหม่ น่าลงทุน

แฟรนไชส์การศึกษา “Fun Science” ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนวิทย์ฯแนวใหม่ น่าลงทุน

แฟรนไชส์การศึกษา “Fun Science” ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนวิทย์ฯแนวใหม่ น่าลงทุน

แฟรนไชส์การศึกษา “Fun Science” ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนวิทย์ฯแนวใหม่ น่าลงทุน

แฟรนไชส์การศึกษา ธุรกิจที่จะอดพูดถึงไม่ได้ การแข่งขันที่สูงขึ้นทุกวันในเรื่องของการแย่งพื้นที่ทำงาน ส่วนสิ่งสำคัญหรือใบเบิกทางในสาขาอาชีพนั้นๆ นั่นก็คือเรื่องของการศึกษา การศึกษาที่ดีพร้อมย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จและความเก่งกาจ ทักษะที่สมบรูณ์พร้อมในทุกๆด้านย่อมกำชัยในทุกๆการแข่งขัน แต่ทว่ากว่าจะไปยืนอยู่จุดนั้นได้ต้องผ่านการปลูกฝังและการเรียนรู้ ป้อนข้อมูลกันตั้งแต่วัยเยาว์ และแน่นอนว่าแหล่งที่จะสามารถป้อนข้อมูลให้แกเด็กๆได้นั้นก็คือสถาบันการศึกษา แต่ในความจริงแล้วแม้จะมีสถาบันการศึกษาที่เพียบพร้อมไปทั้งด้านบุคลากรและเทคโนโลยี แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียนที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก อาจเข้าถึงเด็กได้ไม่ทั่วถึง

ดังนั้นทางเลือกของผู้ปกครองจึงจำเป็นต้องเสริมทักษะความรู้ให้แก่บุตรหลาน ด้วยการส่งไปยังสถาบันสอนพิเศษต่างๆ เพื่อให้เด็กได้เรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่โรงเรียน สถาบันสอนพิเศษจึงได้ความนิยมและกำลังคึกคักเพิ่มขึ้นเรื่อย เมื่ออีกไม่ช้านี้ประเทศไทยจะมีการเปิดการเสรีประชาคมอาเซียนขึ้น นั่นหมายถึงว่าโอกาสในอนาคตที่เด็กจะได้มีงานที่ดีๆทำ รวมทั้งการได้ร่วมงานกับต่างประเทศก็จะมีมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันการแข่งขันก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเช่นกัน เพราะผู้ประกอบการเองก็มีสิทธิ์เลือกที่จะจ้างพนักงานกันมากขึ้น เราจึงจะเห็นว่าเด็กๆต่างหลั่งไหลกันเข้าเรียนพิเศษมากขึ้นกว่าเดิม ผลพลอยได้นี้เองเลยทำให้ธุรกิจแฟรนไชสารศึกษาได้รับความนิยมไปด้วย

แฟรนไชส์การศึกษา “Fun Science” ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนวิทย์ฯแนวใหม่ น่าลงทุน แฟรนไชส์การศึกษา “Fun Science” ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนวิทย์ฯแนวใหม่ น่าลงทุน

หนึ่งแฟรนไชส์การศึกษาที่จะแนะนำครั้งนี้เป็นแฟรนไชส์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เชื่อว่าวิทยาศาสตร์เป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่มีความจำเป็นและสามารถต่อยอดไปเป็นอาชีพในอนาคตได้หลายสาขาอาชีพ ที่ผ่านมาเราอาจจะเคยเห็นข่าวว่านักเรียนไทยไปคว้าแชมป์ด้านวิทยาศาสตร์มาก็หลายรายการ ดังนั้นวิทยาศาสตร์จึงเป็นอีกแขนงวิชาหนึ่งที่ผู้ปกครองควรสนับสนุนให้เด็กเรียน เด็กๆหลายคนอาจคิดว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่น่าเบื่อ แต่สำหรับสถาบันสอนแห่งนี้ วิทยาศาสตร์จะกลายเป็นเรื่องที่น่าสนุกไปในทันที….

แฟรนไชส์การศึกษา “Fun Science” ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนวิทย์ฯแนวใหม่ น่าลงทุน แฟรนไชส์การศึกษา “Fun Science” ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนวิทย์ฯแนวใหม่ น่าลงทุน

แฟรนไชส์การศึกษาที่ว่านี้ก็คือ “Fun Science” ผู้บริหารสถาบัน “คุณทิพาพร เพชรฉาย” สถาบันฟันซายน์แห่งนี้เน้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในรูปแบบการจัดกิจกรรม เพื่อให้เด็กๆ ที่เข้ามาเรียนได้เกิดสบการณ์การเรียนรู้และในเวลาเดียวกันก็ได้เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมที่ทำ เด็กๆก็จะไม่รู้สึกว่าการเรียนวิทย์ฯนั้นน่าเบื่อ โดยกิจกรรมต่างๆจะมีการจัดการทดลองให้เด็กๆได้รับสาระและคิดตามได้ง่าย สนุกสนาน เรียกว่าพัฒนาทั้งทางด้านทักษะ (IQ) ไปพร้อมกับการพัฒนาทางด้านอารมณ์ (EQ) เด็กๆที่มาเรียนจะเป็นเด็กที่อยู่ในช่วงปฐมวัย ซึ่งเป็นช่วงที่กำลังอยากรู้อยากเห็น สมองกำลังเปิดรับสิ่งต่างๆได้ดี โดยที่สถาบันแห่งนี้จะมีบุคลากรที่จบการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์โดยตรง มีความรู้และสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมสำหรับเด็กได้เป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มาถ่ายทอกความรู้ให้เด็กในสถาบันฟันซายน์แห่งนี้

ที่ผ่านมาสถาบัน Fun Scince ได้รับการตอบรับที่ดีตลอดมา ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาในปี 2554 จนถึงปัจจุบัน และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งหลักสูตรและกิจกรรม รวมทั้งตัวบุคลากร เพื่อให้เด็กที่เข้ามาเรียนสามารถได้รับความรู้จากการเรียนที่นี่กลับไปจริงๆ และนอกเหนือจากนั้นคือสร้างความสุขให้เด็กๆได้มาเรียนอย่างมีความสุขผ่านกิจกรรมที่ทำกันในแต่ละวัน สำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะร่วมแฟรนไชส์การศึกษา ทางสถาบัน Fun Science มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดแฟรนไชส์ดังต่อไปนี้

แฟรนไชส์การศึกษา “Fun Science” ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนวิทย์ฯแนวใหม่ น่าลงทุน

ข้อมูลแฟรนไชส์การศึกษา “Fun Scince”

1. แฟรนไชส์ศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ Fun Science
– ค่าธรรมเนียมขอรับสิทธิ์สำหรับหลักสูตรเบื้องต้น 24 เรื่อง ราคา 350,000 บาท
– ค่าธรรมเนียมขอรับสิทธิ์สำหรับหลักสูตรชั้นกลาง 48 เรื่อง ราคา 600,000 บาท
– ค่าดำเนินการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เบื้องต้น 10,000 บาท

เงื่อนไขแฟรนไชส์
1. ระยะเวลาสัญญา 3 ปี
2. Fun Science คิดค่าใช้จ่ายสำหรับลิขสิทธิ์ของหลักสูตร 10% ของรายได้ในแต่ละเดือน โดยยกเว้นสำหรับ 3 เดือนแรก
3. ระยะเวลาคืนทุน 1-2 ปี

คุณสมบัติของผู้ลงทุนแฟรนไชส์
● มีความสนใจในการศึกษาและมีความพร้อมที่จะลงทุนและให้ความใส่ใจดูแลในการพัฒนาศักยภาพสำหรับเยาวชน
● มีศูนย์การเรียนการสอน ขนาดพื้นที่ 800-100 ตารางเมตรขึ้นไป และมีห้องเรียนอย่างน้อย 2 ห้องเรียน ขนาด 15-20 ตางรางเมตรต่อห้อง พร้อมพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ และมีพื้นที่บริเวณหน้าห้องเรียน สำหรับวางโต๊ะที่ใช้ในการสาธิตกิจกรรมการทดลองได้
● สามารถจัดหาบุคลากรที่จบการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้นำกิจกรรมสำหรับเด็กได้ และมีใจรักในด้านการสอนในรูปแบบกิจกรรม และพร้อมเข้ารับการอบรมกับทางศูนย์ Fun Science
● สามารถจัดหาบุคลากรผู้สอนเพิ่มเติมที่อาจเป็นพนักงานชั่วคราวได้
● ผู้ลงทุนต้องมีความพร้อมในด้านการเงิน (เงินทุนและเงินทุนสำรองหมุนเวียน)

แฟรนไชส์การศึกษา “Fun Science” ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนวิทย์ฯแนวใหม่ น่าลงทุน

2. รูปแบบการขอรับสัมปทานสิทธิ์ลักสูตร Fun Science
– ค่าธรรมเนียมขอรับสิทธิ์สำหรับหลักสูตรเบื้องต้น 24 เรื่อง ราคา 80,000 บาท
– ค่าธรรมเนียมขอรับสิทธิ์สำหรับหลักสูตรชั้นกลาง 48 เรื่อง ราคา 150,000 บาท
– ค่าดำเนินการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เบื้องต้น 15,000 บาท

เงื่อนไขสำหรับสัมปทานสิทธิ์
1. ระยะเวลาสัญญา 2 ปี
2. Fun Science คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านการตลาด รวมถึงการจัดหาบุคลากรผู้สอนจัดหาอุปกรณ์ เพื่อดำเนินการสอนในหลักสูตร Fun Science ในอัตราส่วน 65-80% ของราคาขายในแต่ละหลักสูตร
3. การเรียนการสอนแบ่งตามกลุ่มช่วงอายุของผู้เรียนดังนี้ อ.3-ป.1, ป.1-ป.3, ป.4-ป.6
4. เจาหน้าที่ผู้เรียนต่อห้อง 4-8 คน
5. ระยะเวลาคืนทุน 0.5-2 ปี

คุณสมบัติผู้ลงทุนสัมปทานสิทธิ์
● มีความสนใจในการศึกษาและมีความพร้อมที่จะลงทุนและให้ความใส่ใจดูแลในการพัฒนาศักยภาพสำหรับเยาวชน
● มีศูนย์การเรียนการสอนที่มีห้องว่างอยู่อย่างน้อย 1 ห้อง ขนาด 15-20 ตารางเมตร และมีพื้นที่บริเวณหน้าห้องเรียน สำหรับวางโต๊ะที่ใช้ในการสาธิตกิจกรรมการทดลองได้

แฟรนไชส์การศึกษา “Fun Science” ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนวิทย์ฯแนวใหม่ น่าลงทุน แฟรนไชส์การศึกษา “Fun Science” ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนวิทย์ฯแนวใหม่ น่าลงทุน

ข้อมูลติดต่อแฟรนไชส์การศึกษา Fun Science
313 The Compound-C2 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เบอร์โทร : 02-9190005, 080-9095519
เว็บไชต์ : www.FunScience.in.th
Facebook : http://www.facebook.com/FunScience.TH
Email : admin@FunScience.in.th

หมายเหตุ : รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น 

แสดงความคิดเห็น