แฟรนไชส์การศึกษา “Kidable” พัฒนาภาษาเด็ก ต้อนรับสู่ยุคAEC
แฟรนไชส์การศึกษา “Kidable” พัฒนาภาษาเด็ก ต้อนรับสู่ยุคAEC

แฟรนไชส์การศึกษา “Kidable” พัฒนาภาษาเด็ก ต้อนรับสู่ยุคAEC

แฟรนไชส์การศึกษา “Kidable” พัฒนาภาษาเด็ก ต้อนรับสู่ยุคAEC

แฟรนไชส์การศึกษา “Kidable” พัฒนาภาษาเด็ก ต้อนรับสู่ยุคAEC

โลกยุคโลกาภิวัตน์เช่นในปัจจุบันมีการติดต่อและการหลั่งไหลทางวัฒนธรรมจำนวนมาก ทำให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น การใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันเพียง 1 ภาษาไม่เพียงพออีกต่อไป สำหรับคนจำนวนมากได้มีการตื่นตัวและเรียนรู้การใช้ภาษาให้ได้มากกว่า 2 ภาษาขึ้นไป จะเห็นได้จากมีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเป็นจำนวนมาก เช่นเดียวกันกับ แฟรนไชส์การศึกษา “Kidable” ที่เปิดสถาบันมามากกว่า 5 ปีแล้ว

แฟรนไชส์การศึกษา Kidable ซึ่งแปลว่า “หนูทำได้” โดย “ครูจี้-จินตนา ดาเนียล” มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านภาษาให้แก่เด็กเล็ก โดยมีความเชื่อว่า การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในวัยเด็กจะทำให้สามารถจำได้ดีกว่า เพราะวัยเด็กเป็นวัยช่างจำและไม่มีเรื่องอื่นให้จดจำมากนัก อีกทั้งต้องการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กๆเพื่อเผชิญกับโลกใหม่ในวัยของพวกเขาที่มีความเป็นสากล สื่อสารกันด้วยหลายภาษามากยิ่งขึ้น เช่น การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN) สโลแกนของ Kidable ซึ่งสื่อได้ถึงความมุ่งมั่นคือ “Early learning starts here การเรียนรู้ในช่วงวัยเด็กเริ่มต้นที่นี่ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อนาคต”

แฟรนไชส์การศึกษา “Kidable” พัฒนาภาษาเด็ก ต้อนรับสู่ยุคAEC

Kidable เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีนให้แก่เด็กวัย 1-12 ปี โดยมีการใช้กิจกรรมสร้างความสนุกสนานต่างๆเช่น ศิลปะ การร้องเพลง ดนตรี นิทาน ฯลฯ โดยสามารถแบ่งช่วงวัยของเด็กได้ดังนี้

  1. Play Group (อายุ 1-3 ปี) เป็นวัยแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในขั้นต่อไป เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ โดยใช้หลักกิจกรรม “มิวสิคแอนด์มูฟเม้นท์” เป็นการเคลื่อนไหวตามเพลงประกอบจังหวะต่างๆ
  2. Kid Group (อายุ 3-6 ปี) เน้นไปที่การสร้างความสนุกสนานและการโต้ตอบกันระหว่างครูผู้สอนและเด็ก โดยใช้หลักสูตร “มอนเตสซอรี่” มาประยุกต์กับการเรียนภาษา
  3. Junior Group (อายุ 6-12 ปี) พัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้านไปพร้อมกัน ด้วยวิธีการและกิจกรรมเฉพาะของสถาบันซึ่งได้มาตรฐานระดับสากล มีการเรียนการสอนแบบเป็นวิชาการมากยิ่งขึ้น และเพื่อไม่ให้เด็กเกิดความเบื่อหน่าย ยังได้มีการยึดหลักการสอนผ่านกิจกรรมสร้างความสนุกสนานต่างๆเช่นเดิม

แฟรนไชส์การศึกษา “Kidable” พัฒนาภาษาเด็ก ต้อนรับสู่ยุคAEC

โปรแกรมการเรียนการสอนของแฟรนไชส์การศึกษา Kidable นั้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 โปรแกรม ซึ่งทั้ง 3 โปรแกรมมีการเรียนการสอนโดยครูเจ้าของภาษาโดยตรง เน้นสอนภาษาต่างๆผ่านกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกกับการเรียนภาษา ได้แก่ โปรแกรมภาษาอังกฤษ โปรแกรมภาษจีน และโปรแกรมสองภาษา คือสามารถเรียนทั้ง 2 ภาษาจากที่แห่งเดียว

สำหรับมาตรฐานการศึกษาของสถาบันนั้นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การคัดเลือกคุณครูเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยคุณครูต้องมีคุณสมบัติครบ สามารถสอนและเข้าใจธรรมชาติของเด็กเล็กและวัยเด็กได้เป็นอย่างดี มีการจัดสอบและประเมินผลโดยใช้ข้อสอบส่วนกลาง

แฟรนไชส์การศึกษา “Kidable” พัฒนาภาษาเด็ก ต้อนรับสู่ยุคAEC

แฟรนไชส์การศึกษาเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนในตอนแรกค่อนข้างมาก แต่มีความมั่นคงในระยะยาวและหวังให้มีการเติบโตได้ เพราะในปัจจุบันนี้ Kidable มีจำนวนสาขาถึง 3 สาขา ได้แก่ สาขาสุพรีม สามเสน สาขาซีคอน บางแค และสาขาฟอร์จูน รัชดาฯ โดยมีหนึ่งสาขาที่เป็นของผู้ซื้อแฟรนไชส์ คือ สาขาซีคอน บางแค

กระแสตอบรับของทั้งสามสาขาดีมาก จะเห็นได้จากเด็กๆเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ มีการลงเรียนคอร์สถัดไปเมื่อเรียนคอร์สแรกจบ และเพื่อเป็นการตอบรับความสำเร็จเหล่านี้ ครูจี้ได้มีการวางแผนขยายสาขาเพิ่มอีก 10 สาขาในกรุงเทพฯ และ 20 สาขาในต่างจังหวัด

แฟรนไชส์การศึกษา “Kidable” พัฒนาภาษาเด็ก ต้อนรับสู่ยุคAEC

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในแฟรนไชส์การศึกษา Kidable ใช้เงินลงทุน 1.5-2.5 ล้านบาท ในศูนย์การค้าชื่อดังต่างๆ สำหรับต่างจังหวัดเงินลงทุนประมาณ 7 แสน – 1 ล้านบาท โดยนอกจากเงินลงทุนที่ต้องเตรียมพร้อมแล้วผู้ซื้อแฟรนไชส์ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนคือ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กไทยให้มีความรู้ทางด้านภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง มีความเป็นครูสามารถสอนและเข้าใจเด็กได้อย่างดี มีจิตวิทยาในการสื่อสารกับผู้ปกครองให้มีความเข้าใจ และมีสถานที่หรือทำเลที่ดี ไม่ว่าจะเป็นใกล้โรงเรียน ใกล้ที่อยู่อาศัย หรือใกล้แหล่งชุมชน และศูนย์การค้าต่างๆ

แฟรนไชส์การศึกษา “Kidable” พัฒนาภาษาเด็ก ต้อนรับสู่ยุคAEC

ข้อมูลติดต่อแฟรนไชส์การศึกษา Kidable
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2641-0665 , 089-2011107
เว็ปไซต์ : www.kidablethailand.com
Facebook : https://www.facebook.com/kidablethailand
E-mail : info@kidablethailand.com

หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น 

แสดงความคิดเห็น