แฟรนไชส์การศึกษา “MAC” ผู้นำกวดวิชาในไทยว่า 40 ปี ด้วยคุณภาพหลักสูตร สสวท.

แฟรนไชส์การศึกษา “MAC” ผู้นำกวดวิชาในไทยว่า 40 ปี ด้วยคุณภาพหลักสูตร สสวท.

แฟรนไชส์การศึกษา “MAC” ผู้นำกวดวิชาในไทยว่า 40 ปี ด้วยคุณภาพหลักสูตร สสวท.

แฟรนไชส์การศึกษา “MAC”
ผู้นำกวดวิชาในไทยว่า 40 ปี ด้วยคุณภาพหลักสูตร สสวท.

การศึกษานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของทุกคนเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะทำให้มีความรู้แล้วยังทำให้เกิดสติปัญญาที่สามารถนำไปพิจารณาสิ่งที่ถูกต้องได้ สำหรับประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญกับการศึกษามากเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากสถาบันกวดวิชาหรือแฟรนไชส์การศึกษาที่มีอยู่จำนวนมาก แต่อาจไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ซึ่งสำหรับ “MAC” ที่เปิดให้บริการมานานกว่า 40 ปีนั้นยังคงรักษาคุณภาพและได้รับการไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง

เมื่อย้อนกลับไปในปี 2517 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของแฟรนไชส์การศึกษาชื่อดัง MAC ที่ก่อตั้งโดย “อาจารย์พีระ พนาสุภณ” ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการศึกษาแขนงวิชาอื่นเพิ่มเติม เช่น Mini MBA, จิตวิทยา และการจัดการทั่วไป เป็นต้น เขาได้รวมกลุ่มกับเพื่อนในรั้วจามจุรีตั้งเป็นกลุ่มติวข้อสอบเพื่อเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในนาม ”คณะนิสิตบัณฑิต” ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น “Modern Academic Center” หรือ “MAC” ตามที่รู้จักในปัจจุบัน

แฟรนไชส์การศึกษา “MAC” ผู้นำกวดวิชาในไทยว่า 40 ปี ด้วยคุณภาพหลักสูตร สสวท.

กิจกรรมหลักของแฟรนไชส์การศึกษา MAC ในตอนนั้นคือเป็นโรงเรียนกวดวิชาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้เรียนที่มาเรียนนั้นเกิดความประทับใจและเกิดการบอกต่อว่าสามารถติวสอบให้แก่นักเรียนเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยรัฐชื่อดังได้จำนวนหลายคน จน MAC ได้กลายเป็นโรงเรียนกวดวิชาที่มีคนสมัครมาเรียนมากที่สุดกว่า 20,000 คนต่อปี ซึ่งโรงเรียนกวดวิชาชื่อดังแห่งนี้มีจุดเด่นที่เอกสารประกอบการสอนนั้นเป็นฉบับสมบูรณ์ ทำให้ผู้เรียนไม่ต้องพะวงในการจด ทำให้สามารถใช้สมาธิในการเรียนได้อย่างเต็มที่

ต่อมากิจการ MAC ก็ประสบความสำเร็จอย่างมาก จนสามารถเปิดขายเป็นแฟรนไชส์การศึกษาได้ในปี 2538 จนปัจจุบันที่มีนับสิบสาขาทั่วประเทศไทย และได้พัฒนาเป็น “บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด” ที่มีการผลิตวารสารและหนังสือเรียนจำหน่าย ซึ่งเนื้อหานั้นถูกต้องตามหลักสูตรของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และยังได้ส่งต่อให้ทายาทรุ่นที่ 2 คือ “คุณคมพิชญ์ พนาสุภณ” ได้พัฒนาหนังสือและสร้างความรู้ให้แก่สังคมไทยต่อไปด้วย

แฟรนไชส์การศึกษา “MAC” ผู้นำกวดวิชาในไทยว่า 40 ปี ด้วยคุณภาพหลักสูตร สสวท.

ทั้งนี้ แฟรนไชส์การศึกษา MAC นั้นเปิดสอนครบทั้ง 5 กลุ่มวิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม และภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลายไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับผู้ที่สนใจแฟรนไชส์นั้นจะได้รับสิทธิ์ประโยชน์ในการใช้ชื่อแบรนด์ ได้รับการฝึกอบรมและช่วยเหลือในช่วงเริ่มต้น โดยมีรูปแบบที่ให้เลือกลงทุน 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบสถาบันกวดวิชาแม็ค 200,000 บาท และแบบบ้านเรียน iSMART 80,000 บาทที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนแบบ On-demand และใช้อุปกรณ์หลักเป็น iPAD

นอกจากนี้ ผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ยังได้รับสิทธิ์ในการโฆษณาบนพื้นที่สื่อสิ่งพิมพ์หรือสินค้าของแม็คเอ็ดดูเคชั่น นับเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างหนึ่งที่ทำให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือกลุ่มนักเรียนที่ต้องการติวเพื่อศึกษาต่อโรงเรียนที่มีชื่อเสียงตามจังหวัดต่างๆ

แฟรนไชส์การศึกษา “MAC” ผู้นำกวดวิชาในไทยว่า 40 ปี ด้วยคุณภาพหลักสูตร สสวท.

ข้อมูลแฟรนไชส์การศึกษา

รูปแบบและเงื่อนไข

 1. สถาบันกวดวิชาแม็ค
 • – ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการเปิดสถาบันกวดวิชาแม็ค 200,000 บาท
 • – ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Incoming Fee) จ่ายครั้งเดียว 50,000 บาท
 • – ค่าใช้สิทธิ์เครื่องหมายการค้า/บริการ (Franchise Fee) ตลอดอายุสัญญา 3 ปี (พื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม.) 150,000 บาท
 • – ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ์ (Royalty Fee) คิดจากรายได้รวมทั้งหมดของแต่ละคอร์ส 7.5%
 1. บ้านเรียน iSMART
 • – ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการเปิดบ้านเรียน iSMART80,000 บาท (ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียน)
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Incoming Fee) จ่ายครั้งเดียว 30,000 บาท
 • – ค่าใช้สิทธิ์เครื่องหมายการค้า/บริการ (Franchise Fee) ตลอดอายุสัญญา 3 ปี (พื้นที่ไม่เกิน 50 ตร.ม.) 50,000 บาท
 • – ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ์ (Royalty Fee) คิดจากรายรับค่าเรียน 50%
หมายเหตุ
 • อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
 • อัตราค่าตกแต่ง ผู้ประกอบการณ์เป็นผู้ดำเนินการตามแบบมาตรฐานแม็ค
สิทธิ์ที่จะได้รับ
 • สิทธิในการใช้ ชื่อและ ตราสัญลักษณ์” (Logo) ของสถาบันกวดวิชาแม็ค
 • หลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานตามกระทรวงศึกษาธิการ
 • คู่มือปฏิบัติงาน
 • การอบรมเรื่องการจัดตารางเวลาเรียนรวมไปถึงความรู้ในด้านการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ก่อนการเปิดสาขา
 • การสนับสนุนช่วยเหลือในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ เช่น การประเมินศักยภาพพื้นที่ทำเล, การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนกวดวิชา, รูปแบบการตกแต่งสาขา เป็นต้น
 • ได้รับการโปรโมต/ลงโฆษณาสาขาผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท เช่น www.tutorsmac.com, www.maceducation.com
 • ได้รับคำปรึกษาแนะนำตลอดอายุสัญญา ทั้งในด้านการบริหารจัดการสาขา, การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

แฟรนไชส์การศึกษา “MAC” ผู้นำกวดวิชาในไทยว่า 40 ปี ด้วยคุณภาพหลักสูตร สสวท.

ข้อมูลติดต่อแฟรนไชส์การศึกษา MAC
ที่ตั้ง : เลขที่ 9/99 อาคารแม็ค ซ.ลาดพร้าว38 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็ปไซต์ : http://www.tutorsmac.com
Facebook : @tutorsMAC
โทรศัพท์ : 0-0512-0661 ต่อ 3711 และ 3612, 061-845-1029

หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น
ขอขอบคุณรูปภาพจาก : TutorsMac