fbpx
Home » ธุรกิจแฟรนไชส์ » แฟรนไชส์การศึกษา “MAC” ผู้นำกวดวิชาในไทยว่า 40 ปี ด้วยคุณภาพหลักสูตร สสวท.
แฟรนไชส์การศึกษา “MAC” ผู้นำกวดวิชาในไทยว่า 40 ปี ด้วยคุณภาพหลักสูตร สสวท.

แฟรนไชส์การศึกษา “MAC” ผู้นำกวดวิชาในไทยว่า 40 ปี ด้วยคุณภาพหลักสูตร สสวท.


แฟรนไชส์การศึกษา “MAC” ผู้นำกวดวิชาในไทยว่า 40 ปี ด้วยคุณภาพหลักสูตร สสวท.

แฟรนไชส์การศึกษา “MAC”
ผู้นำกวดวิชาในไทยว่า 40 ปี ด้วยคุณภาพหลักสูตร สสวท.

การศึกษานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของทุกคนเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะทำให้มีความรู้แล้วยังทำให้เกิดสติปัญญาที่สามารถนำไปพิจารณาสิ่งที่ถูกต้องได้ สำหรับประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญกับการศึกษามากเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากสถาบันกวดวิชาหรือแฟรนไชส์การศึกษาที่มีอยู่จำนวนมาก แต่อาจไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ซึ่งสำหรับ “MAC” ที่เปิดให้บริการมานานกว่า 40 ปีนั้นยังคงรักษาคุณภาพและได้รับการไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง

เมื่อย้อนกลับไปในปี 2517 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของแฟรนไชส์การศึกษาชื่อดัง MAC ที่ก่อตั้งโดย “อาจารย์พีระ พนาสุภณ” ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการศึกษาแขนงวิชาอื่นเพิ่มเติม เช่น Mini MBA, จิตวิทยา และการจัดการทั่วไป เป็นต้น เขาได้รวมกลุ่มกับเพื่อนในรั้วจามจุรีตั้งเป็นกลุ่มติวข้อสอบเพื่อเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในนาม ”คณะนิสิตบัณฑิต” ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น “Modern Academic Center” หรือ “MAC” ตามที่รู้จักในปัจจุบัน

แฟรนไชส์การศึกษา “MAC” ผู้นำกวดวิชาในไทยว่า 40 ปี ด้วยคุณภาพหลักสูตร สสวท.

กิจกรรมหลักของแฟรนไชส์การศึกษา MAC ในตอนนั้นคือเป็นโรงเรียนกวดวิชาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้เรียนที่มาเรียนนั้นเกิดความประทับใจและเกิดการบอกต่อว่าสามารถติวสอบให้แก่นักเรียนเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยรัฐชื่อดังได้จำนวนหลายคน จน MAC ได้กลายเป็นโรงเรียนกวดวิชาที่มีคนสมัครมาเรียนมากที่สุดกว่า 20,000 คนต่อปี ซึ่งโรงเรียนกวดวิชาชื่อดังแห่งนี้มีจุดเด่นที่เอกสารประกอบการสอนนั้นเป็นฉบับสมบูรณ์ ทำให้ผู้เรียนไม่ต้องพะวงในการจด ทำให้สามารถใช้สมาธิในการเรียนได้อย่างเต็มที่

ต่อมากิจการ MAC ก็ประสบความสำเร็จอย่างมาก จนสามารถเปิดขายเป็นแฟรนไชส์การศึกษาได้ในปี 2538 จนปัจจุบันที่มีนับสิบสาขาทั่วประเทศไทย และได้พัฒนาเป็น “บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด” ที่มีการผลิตวารสารและหนังสือเรียนจำหน่าย ซึ่งเนื้อหานั้นถูกต้องตามหลักสูตรของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และยังได้ส่งต่อให้ทายาทรุ่นที่ 2 คือ “คุณคมพิชญ์ พนาสุภณ” ได้พัฒนาหนังสือและสร้างความรู้ให้แก่สังคมไทยต่อไปด้วย

แฟรนไชส์การศึกษา “MAC” ผู้นำกวดวิชาในไทยว่า 40 ปี ด้วยคุณภาพหลักสูตร สสวท.

ทั้งนี้ แฟรนไชส์การศึกษา MAC นั้นเปิดสอนครบทั้ง 5 กลุ่มวิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม และภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลายไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับผู้ที่สนใจแฟรนไชส์นั้นจะได้รับสิทธิ์ประโยชน์ในการใช้ชื่อแบรนด์ ได้รับการฝึกอบรมและช่วยเหลือในช่วงเริ่มต้น โดยมีรูปแบบที่ให้เลือกลงทุน 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบสถาบันกวดวิชาแม็ค 200,000 บาท และแบบบ้านเรียน iSMART 80,000 บาทที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนแบบ On-demand และใช้อุปกรณ์หลักเป็น iPAD

นอกจากนี้ ผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ยังได้รับสิทธิ์ในการโฆษณาบนพื้นที่สื่อสิ่งพิมพ์หรือสินค้าของแม็คเอ็ดดูเคชั่น นับเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างหนึ่งที่ทำให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือกลุ่มนักเรียนที่ต้องการติวเพื่อศึกษาต่อโรงเรียนที่มีชื่อเสียงตามจังหวัดต่างๆ

แฟรนไชส์การศึกษา “MAC” ผู้นำกวดวิชาในไทยว่า 40 ปี ด้วยคุณภาพหลักสูตร สสวท.

ข้อมูลแฟรนไชส์การศึกษา

รูปแบบและเงื่อนไข

 1. สถาบันกวดวิชาแม็ค
 • – ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการเปิดสถาบันกวดวิชาแม็ค 200,000 บาท
 • – ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Incoming Fee) จ่ายครั้งเดียว 50,000 บาท
 • – ค่าใช้สิทธิ์เครื่องหมายการค้า/บริการ (Franchise Fee) ตลอดอายุสัญญา 3 ปี (พื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม.) 150,000 บาท
 • – ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ์ (Royalty Fee) คิดจากรายได้รวมทั้งหมดของแต่ละคอร์ส 7.5%
 1. บ้านเรียน iSMART
 • – ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการเปิดบ้านเรียน iSMART80,000 บาท (ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียน)
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Incoming Fee) จ่ายครั้งเดียว 30,000 บาท
 • – ค่าใช้สิทธิ์เครื่องหมายการค้า/บริการ (Franchise Fee) ตลอดอายุสัญญา 3 ปี (พื้นที่ไม่เกิน 50 ตร.ม.) 50,000 บาท
 • – ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ์ (Royalty Fee) คิดจากรายรับค่าเรียน 50%
หมายเหตุ
 • อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
 • อัตราค่าตกแต่ง ผู้ประกอบการณ์เป็นผู้ดำเนินการตามแบบมาตรฐานแม็ค
สิทธิ์ที่จะได้รับ
 • สิทธิในการใช้ ชื่อและ ตราสัญลักษณ์” (Logo) ของสถาบันกวดวิชาแม็ค
 • หลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานตามกระทรวงศึกษาธิการ
 • คู่มือปฏิบัติงาน
 • การอบรมเรื่องการจัดตารางเวลาเรียนรวมไปถึงความรู้ในด้านการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ก่อนการเปิดสาขา
 • การสนับสนุนช่วยเหลือในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ เช่น การประเมินศักยภาพพื้นที่ทำเล, การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนกวดวิชา, รูปแบบการตกแต่งสาขา เป็นต้น
 • ได้รับการโปรโมต/ลงโฆษณาสาขาผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท เช่น www.tutorsmac.com, www.maceducation.com
 • ได้รับคำปรึกษาแนะนำตลอดอายุสัญญา ทั้งในด้านการบริหารจัดการสาขา, การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

แฟรนไชส์การศึกษา “MAC” ผู้นำกวดวิชาในไทยว่า 40 ปี ด้วยคุณภาพหลักสูตร สสวท.

ข้อมูลติดต่อแฟรนไชส์การศึกษา MAC
ที่ตั้ง : เลขที่ 9/99 อาคารแม็ค ซ.ลาดพร้าว38 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็ปไซต์ : http://www.tutorsmac.com
Facebook : @tutorsMAC
โทรศัพท์ : 0-0512-0661 ต่อ 3711 และ 3612, 061-845-1029

หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น
ขอขอบคุณรูปภาพจาก : TutorsMac