fbpx
Home » ธุรกิจแฟรนไชส์ » แฟรนไชส์การศึกษา โรงเรียนสอนภาษามู่หลาน”Hi–Speed หนึ่งเดียวในไทย”
แฟรนไชส์การศึกษา โรงเรียนสอนภาษามู่หลานHi–Speed หนึ่งเดียวในไทย
แฟรนไชส์การศึกษา โรงเรียนสอนภาษามู่หลานHi–Speed หนึ่งเดียวในไทย

แฟรนไชส์การศึกษา โรงเรียนสอนภาษามู่หลาน”Hi–Speed หนึ่งเดียวในไทย”


แฟรนไชส์การศึกษา โรงเรียนสอนภาษามู่หลานHi–Speed หนึ่งเดียวในไทย
แฟรนไชส์การศึกษา โรงเรียนสอนภาษามู่หลานHi–Speed หนึ่งเดียวในไทย

แฟรนไชส์การศึกษา โรงเรียนสอนภาษามู่หลาน

“การศึกษา” ทุกวันนี้ถือว่ากำลังเป็นที่ทุกคนต้องตระหนัก การศึกษาไทยในปัจจุบันนี้เรียกได้ว่า อยู่ในสภาวะที่ต้องพัฒนาให้ทัดเทียมกับนานาประเทศยิ่งขึ้น เพราะเด็กไทยทุกวันนี้เรื่องการศึกษา ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำอยู่ เนื่องจากสาเหตุดังกล่าว ทำให้ผู้ปกครองหลายๆครอบครัว หันมาให้ความสำคัญในด้านการศึกษากับบุตรหลานของตนเองกันมากขึ้น จึงพยายามหาช่องทาง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุตรหลานนอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน

จึงทำให้สถาบันสอนพิเศษต่างๆได้รับความนิยมเป็นจำนวนมาก สร้างรายได้ให้กับสถาบันได้เป็นกอบเป็นกำ ยิ่งสถาบันที่มีชื่อเสียงด้วยแล้ว จำนวนการหลั่งไหลเข้ามาของรายได้ก็มากมายเช่นกัน และยิ่งในขณะนี้ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สมาคมอาเชียน ผู้ปกครองจึงยิ่งให้ความสำคัญต่อการเรียนมากเมขึ้นไปอีกและยินดีที่จะจ่ายเพื่อแลกกับความรู้ที่จะจะได้รับ เพราะผู้ปกครองนั้นมองว่าหากการศึกษาดี เด็กจะเป็นที่ต้องการของตลาดจ้างงานในอนาคต เป็นบุคลากรที่ใครก็อยากจะร่วมงานด้วยนั่นเอง

แฟรนไชส์การศึกษา โรงเรียนสอนภาษามู่หลานHi–Speed หนึ่งเดียวในไทยแฟรนไชส์การศึกษา โรงเรียนสอนภาษามู่หลานHi–Speed หนึ่งเดียวในไทย

สำหรับสถาบันที่เปิดสอนอยู่ในเมืองไทยนั้นมีเยอะมาก แทบทั่วทุกภาคของเมืองไทยก็มีสถาบันสอนพิเศษ ไว้รองรับความต้องการของลูกค้า สำหรับสถาบันแต่ละที่ก็จะมีหลายหลายรูปแบบด้วยกัน บางที่ก็จะเป็นสถาบันที่เปิดสอนทุกวิชา บางสถาบันก็เปิดสอนเฉพาะด้าน เช่นสถาบันสอนภาษา สถาบันสอนวิทยาศาสตร์ สถาบันสอนคณิต เป็นต้น

สำหรับสถาบันสอนพิเศษที่จะแนะนำวันนี้ คือรงเรียนสอนภาษามู่หลาน” จริงๆแล้วสถาบันสอนภาษามีเยอะมาก ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและคุณภาพ โรงเรียนสอนภาษามู่หลาน ก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกัน โรงเรียนสอนภาษามู่หลาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1999 ผู้ก่อตั้งมาจากผู้เชี่ยวชาญการศึกษาภาษาจีนจากประเทศจีน ไต้หวัน อเมริกา ได้รวบรวมกลุ่มคณาอาจารย์ผู้ที่มีจิตใจเสียสละ เพื่ออาชีพการสอนภาษาโดยเฉพาะ เพื่อเผยแพร่ภาษาจีนมารวมกันสร้างคัมภีร์สอนภาษามู่หลาน คณะครูผู้สอนของมู่หลานล้วนแล้วแต่ผ่านการคัดเลือกที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งยังต้องผ่านการอบรมเฉพาะด้าน จากทางโรงเรียนก่อน ครูผู้สอนทุกคนล้วนมีความเป็นกันเองและมีความสามารถสูง ออกเสียงถูกต้องชัดเจน สามารถใช้ภาษาจีนภาษาไทยหรือ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสอนได้

สำหรับหลักสูตรและวิธีการสอนของโรงเรียนสอนภาษามู่หลาน
สถาบันสอนภาษามู่หลานเป็นวิธีการสอนภาษาจีนกลางที่ทางโรงเรียนสอนภาษามู่หลาน นำมาใช้เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย เป็นวิธีการจำอักษรที่มหัศจรรย์ อีกทั้งยังเป็นวิธีการพื้นฐานที่เปี่ยมด้วยความแปลกใหม่และคงความเป็นโบราณไว้ บทเรียนทั้งชุดรวม 4,000 ตัวอักษร ที่ไม่ซ้ำกันแม้แต่ตัวเดียว เป็นอุปกรณ์ประกอบการสอนได้ทั้งการอ่านและการพูด ควบคุมสาระความรู้ทุกด้าน อีกทั้งยังเรียบเรียงด้วยสัมผัสคล้องจองกันเป็นบทความ

สามารถเรียนรู้ตัวอักษร วลี แต่งประโยค ออกเสียงได้ถูกต้องตามมาตรฐาน ศึกษาหาความรู้ เด็กอายุ 5 ปี เพียงไม่กี่เดือนก็สามารถรู้อักษรจีนที่ใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวัน ศึกษาความรู้อันเป็นประโยชน์ให้ตลอดชั่วชีวิตถึง 50 ประเภท เล่มละ 1,000 อักษร รวม 4 ชุด นอกจากนี้ยังมีแบบเสริมทักษะด้านการอ่านและการพูดอีก 2 เล่ม ระดับละ 3 เล่ม รวม 12 เล่ม

แฟรนไชส์การศึกษา โรงเรียนสอนภาษามู่หลานHi–Speed หนึ่งเดียวในไทย

วิธีการเรียนการสอนของโรงเรียนสอนภาษามู่หลาน
1. คัมภีร์สอนภาษามู่หลาน เน้นเรื่องการอ่านออกเสียงเป็นหลัก : นิ้วต้องชี้ ปากต้องอ่าน ใจต้องจำ อาศัยการอ่านออกเสียง เมื่อรู้จักอักษรแล้ว ก็ได้เรียนรู้การสร้างคำ คำภีร์มู่หลานเน้นเรื่องการอ่านและการพูดให้ควบคู่กันไปที่แตกต่างจากสถาบันอื่นๆ ทำให้ผู้เรียนพูดได้จริง พูดได้เร็ว ฟังเข้าใจ

2. คัมภีร์สอนภาษามู่หลาน ใช้การละเล่น และกิจกรรมมาประกอบการสอนเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน เสริมความสนใจในการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนจดจำได้เร็วขึ้น ไม่รู้สึกว่าการเรียนภาษาจีนเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ

3. คัมภีร์สอนภาษามู่หลาน นำการร้องเพลง การละเล่นและการอ่านบทกวี หรือนิทานมาประกอบการสอน เพื่อให้เด็กเพลิดเพลินไปกับการเรียน ช่วยให้ผู้ใหญ่รู้สึกผ่อนคลายในการเรียน

4. คัมภีร์สอนภาษามู่หลาน ไม่เน้นเรื่องการบ้าน เน้นการเรียนการสอนภายในห้อง ให้ผู้เรียนเข้าใจและจำได้ นอกจากนั้น คำภีร์สอนภาษามู่หลานมีอุปกรณ์เสริมประกอบการเรียนการสอน ปากกาออกเสียง แผ่นวีซีดีและดีวีดีให้ทบทวนการออกเสียงด้วยตัวเองที่บ้านได้ สำหรับผู้เรียนที่ต้องการทบทวนด้วยตนเองที่บ้าน
จุดเด่นของหลักสูตร

แฟรนไชส์การศึกษา โรงเรียนสอนภาษามู่หลานHi–Speed หนึ่งเดียวในไทย
แฟรนไชส์การศึกษา โรงเรียนสอนภาษามู่หลานHi–Speed หนึ่งเดียวในไทย

ภายใน 324 – 432 ชั่วโมง เรียนรู้อักษรจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันถึง 2,000 อักษร รู้จักอักษรได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่ใช้เพื่อให้เรียนรู้อักษรใช้วิธีเรียนจากการอ่านคัมภีร์ประกอบกับอุปกรณ์ฝึกการอ่าน มีภาคปฏิบัติในการฝึกฟัง พูด อ่าน และ เขียน วิธีการสอนเพลิดเพลินสร้างความสนุกสนานทำให้เด็กๆมีความสุขในขณะที่เรียนรู้อักษรจีน

โดยมีอุปกรณ์สื่อการสอนที่ทันสมัยทั้งชุดอักษรตัวย่อและตัวเต็ม นอกจากนี้ทางคัมภีร์สอนภาษามู่หลานยังสอดแทรกเนื้อหาการสอนประกอบด้วยดาราศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์ของมนุษยชาติ หลักธรรม การเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลศึกษา ฯลฯ เป็นต้น รวมกว่า 50 หมวดวิชาความรู้ที่นักเรียนจะได้รับจากการเรียน

ด้วยความที่โรงเรียนสอนภาษามู่หลาน ให้ความสนใจทุกๆรายละเอียดของการศึกษา เน้นให้เด็กนักเรียนอ่านออก เขียนได้ เข้าใจเนื้อหา เข้าใจในสิ่งที่เรียนไปจริงๆ อีกทั้งยังสอดแทรกความบันเทิงในการเรียนเข้าไปด้วย ทำให้เด็กนักเรียนไม่เกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย ไม่สนใจการเรียน แต่ทำให้เด็กรู้สึกอยากเรียนรู้มากขึ้น เพราะเด็กรู้สึกสนุกกับการเรียน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ โรงเรียนสอนภาษามู่หลาน ได้รับความสนจากผู้ประกอบการ จนสามารถขยายสาขาได้มากกว่า 20 สาขา ซึ่งทุกสาขาก็ได้รับความสนใจ มีนักเรียนเข้าไปเรียนจำนวนมาก

ผู้ประกอบที่สนใจจะร่วมธุรกิจกับโรงเรียนสอนภาษามู่หลาน มั่นใจได้ เพราะสถาบันสอนภาษาจีนมู่หลาน มีรูปแบบการเรียนการสอน 1 เดียวในเมืองไทย สรรสร้างแนวการเรียนการสอนภาษาจีนรูปแบบใหม่ ช่วยขจัดปัญหาในการเรียนรู้ภาษาจีนที่ไม่ได้ผล ทำให้การเรียนภาษาจีนสนุกและรักภาษาจีน หลักสูตรได้รับการยอมรับ และใช้อย่างแพร่หลายใน 7 ประเทศ ได้แก่ ประเทศแคนาดา, อเมริกา, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, มาเลเซีย และไทย นอกจากนี้ หลักสูตรได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ของประเทศจีนและไทย ซึ่งเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวในไทย

แฟรนไชส์การศึกษา โรงเรียนสอนภาษามู่หลานHi–Speed หนึ่งเดียวในไทย
แฟรนไชส์การศึกษา โรงเรียนสอนภาษามู่หลานHi–Speed หนึ่งเดียวในไทย

ข้อมูลแฟรนไชส์ 
ค่าแฟรนไชส์ 480,000 บาท
จำนวนสาขา 20 สาขา

สิ่งที่แฟรนไชส์ซี่จะได้รับ
-สิทธิในการดำเนินการศูนย์ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ภายใต้ชื่อสถาบันมู่หลาน
-สถาบันจะรับผิดชอบในการอบรมครูให้ได้ตามมาตรฐานของหลักสูตรมู่หลาน และพัฒนาครูให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
-ให้คำปรึกษาในเรื่องทำเลที่ตั้ง พร้อมการออกแบบตกแต่งภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันมู่หลาน
-การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ โดยจะบอกแต่ละที่แต่ละสาขาให้ทราบโดยผ่านสื่อเว็บไซต์
-ประกาศนียบัตรรับรองผลการเรียนสำหรับนักเรียนทุกคน ซึ่งจะออกให้ผ่านทางสำนักงานใหญ่เท่านั้น
-ให้คำแนะนำฝึกอบรมการดำเนินธุรกิจด้านผู้บริหารและพนักงาน
-สามารถร่วมจัด Summer Camp ภาษาจีน ทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ เช่นจีน, ไต้หวัน, สิงคโปร์

ระยะเวลาคืนทุน (แล้วแต่ทำเลสถานที่ และจำนวนนักเรียน)

คุณสมบัติผู้ลงทุน
-ควรเป็นคนท้องถิ่นและมีความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ
-ควรเป็นผู้ที่มีใจรักในการศึกษา และพร้อมที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคม
-มีทัศนคติที่ดีในการบริหารสถานศึกษา
-ควรเป็นผู้ที่มองการณ์ไกล กล้าตัดสินใจ
-ควรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ซื่อตรง และมีความรับผิดชอบ ต่อสังคม

ข้อมูลติดต่อแฟรนไชส์
ชื่อผู้ติดต่อ โรงเรียนสอนภาษามู่หลาน
ที่อยู่ 353/1 ถนนลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 02-5392400, 089-922-3288
โทรสาร 02-5392400 ต่อ 15
อีเมล์ marketing_mulan@hotmail.com
เว็บไซต์ www.mulan-language.com

โปรโมชั่น!!!
โปรโมชั่นพิเศษต้อนรับตรุษจีน
-สนใจสมัครและจองพื้นที่วันนี้ถึง 31 มีนาคม นี้
-รับสิทธิพิเศษและของสมนาคุณมากมาย
-ค่าหลักสูตรภาษาจีน Hi – Speed 4xx,xxx บาท
-ระยะเวลาสัญญา 3 ปี
-ค่าบริหารสาขา จำนวน 5,000 บาท/เดือน ตลอดระยะเวลาของสัญญา
-ราคานี้ยังไม่รวมค่าเช่าและค่าประกันสถานที่ ค่าตกแต่ง ภายใน

หลักสูตรภาษอังกฤษ 3 step สู่ความสำเร็จ
-โปรโมชั่นฟรี!! ค่าแฟรนไชส์หลักสูตรภาษาอังกฤษวันนี้ ถึง 31 มีนาคม นี้
-ระยะเวลาสัญญา 3 ปี
-ค่าบริหารสาขา จำนวน 3,000 บาท/เดือน ตลอดระยะเวลาของสัญญา
-ราคานี้ยังไม่รวมค่าเช่าและค่าประกันสถานที่ ค่าตกแต่ง ภายใน