รวมแฟรนไชส์การศึกษา สถาบันสอนภาษา โรงเรียนกวดวิชา น่าลงทุนแห่งปี

รวมแฟรนไชส์การศึกษา สถาบันสอนภาษา โรงเรียนกวดวิชา น่าลงทุนแห่งปี

แฟรนไชส์การศึกษา นับเป็นอีกหนึ่งในธุรกิจแฟรนไชส์ที่น่าลงทุนเป็นอย่างมากสำหรับในบ้านเรา เนื่องจากประเทศไทยนั้นผู้ปกครองจะให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก มีค่านิยมในการปลูกฝังให้บุตรหลานได้รับการศึกษาในระดับสูงสุด เพื่อที่จะได้มีหน้าที่การงานที่ดีในอนาคต ดังนั้นเราจึงมักจะเห็นว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่มักจะให้บุตรหลานนั้นเรียนเสริม หรือเรียนพิเศษเพิ่มเติมนอกเหลือจากเวลาเรียนปกติในห้องเรียน และแน่นอนว่าผู้ปกครองเหล่านั้นก็ยินดีจะยอมจ่ายค่าเรียนพิเศษซึ่งบางสถานที่ก็เข้าขั้นว่าแพงหูฉี่ เพื่อแลกกับความรู้หรือทักษะเพิ่มที่เด็กจะได้รับ

 

รวมแฟรนไชส์การศึกษา อัพเดทล่าสุด คลิ๊ก>>

 

สำหรับในประเทศไทยนั้นมีโรงเรียนสอนภาษา ติวเตอร์ อยู่แทบทุกทั่วหัวระแหง รวมทั้งในส่วนของธุรกิจแฟรนไชส์นั้นก็มีมากมายเช่นกัน ซึ่งได้รวบรวมส่วนหนึ่งมาให้กับท่านผู้ประกอบการ ที่กำลังมองหาธุรกิจแฟรนไชส์มาลงทุน แฟรนไชส์การศึกษาก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียว

แฟรนไชส์การศึกษา “Bomb Engritz”

รูปแบบการลงทุน
ค่าแฟรนไชส์จะอยู่ที่ 350,000 บาท
ระยะเวลาในการคืนทุนประมาณ 2 เดือน

ข้อมูลตืดต่อถาบันการศึกษา Bomb Engritz
ชื่อร้าน : สถาบันการศึกษา Bomb Engritz
ที่อยู่ : 24 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เบอร์ : 087-555-0048
อีเมล์ : bombengritz@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/bombengritz

สถาบันกวดวิชาคณิตศาสตร์ “HAPPY MATH”

รูปแบบการลงทุน
ค่าลิขสิทธิ์ 74,900 บาท จ่ายครั้งเดียว (มีการต่อสัญญาทุกๆ 2 ปี )

เงื่อนไขในการลงทุน
1.แฟรนไชส์ซี่ ต้องจ่ายรายเดือน 20% ของรายได้ ซึ่งมาจากค่าเรียนของเด็กนักเรียน
-ระดับอนุบาล – ป.6 ค่าเรียน 1,300 บาท/คน/เดือน
-ระดับมัธยมต้น ค่าเรียน 1,400 บาท/คน/เดือน

2.จ่ายค่าแบบฝึกหัด 1 ชุดย่อย ราคาชุดละ 3.50 บาท
– 1 ชุดใหญ่ มี 20 ชุดย่อย ใน 13 ชุดใหญ่ จะประกอบด้วย 260 ชุดย่อย

3.แฟรนไชส์ซี่ จ่ายค่าประกัน 30,000 บาท (คืนให้เมื่อเลิกสัญญา)

ข้อมูลติดต่อสถาบันกวดวิชา “HAPPY MATH”
ที่อยู่ : 89/106 วิสต้าปาร์ค แจ้งวัฒนะ ถ.เลี่ยงเมืองปากเกร็ด ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เบอร์โทร : 081–855-2309 02-584-5196
แฟกซ์ : 02 – 584-5494
เว็บไซด์ : http://www.happymath.co.th
อีเมลล์: happymath2554@yahoo.com

ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา “RoboMind”

ค่าแฟรนไชส์ 200,000 บาท แบ่งจ่ายตลอดอายุสัญญา 3 ปี

สิ่งที่ได้รับ

 • สิขสิทธ์การใช้หลักสูตร และเครื่องหมายบริการ
 • ชุดหุ่นยนต์ Lego MINDSTORM
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการสอน (รองรับระบบเครือข่าย: LAN)
 • ให้คำปรึกษาในการตกแต่งสถานที่ และการเลือกซื้อชุดคอมพิวเตอร์
 • จัดหาอุปกรณ์ชุดหุ่นยนต์เพิ่มในราคาพิเศษ กรณีต้องการขยายธุรกิจ
 • อบรมและดูงาน ณ ศูนย์ต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ (เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ในสถานที่จริง), 2 วันเป็นอย่างน้อย
 • อบรมกลุ่ม ณ สถานที่เปิดของแฟรนไซส์ซี, 5 วันเป็นอย่างน้อย
 • ไฟล์เอกสารการสอน (Hand out)
 • ไฟล์แบบฟอร์ม โลโก้ ป้าย โบรชัวร์
 • เสื้อยืด RoboMind, สติ๊กเกอร์ RoboMind, โบรชัวร์ RoboMind
 • ประชาสัมพันธ์แบรนด์และกิจกรรมผ่านเวปไซด์ www.RoboMind.in.th, www.facebook.com/RoboMind.pbl
 • ให้คำปรึกษาการเข้าร่วมแข่งขันและโจทย์ สำหรับเวทีแข่งขัน World Robot Olympiad (WRO), First Lego League (FLL) และ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.

ข้อมูลติดต่อธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา
โทร. 052-000-127, 081-715-7914
E-mail RoboMind.pbl@gmail.com
Websiteb :http://www.robomindpbl.com/franchise
Facebook :RoboMind

แฟรนไชส์การศึกษา “Kidable”

เงินลงทุน 1.5-2.5 ล้านบาท

ข้อมูลติดต่อแฟรนไชส์การศึกษา Kidable
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2641-0665 , 089-2011107
เว็ปไซต์ : www.kidablethailand.com
Facebook : https://www.facebook.com/kidablethailand
E-mail : info@kidablethailand.com

แฟรนไชส์การศึกษา “MAC”

รูปแบบและเงื่อนไขการลงทุน

สถาบันกวดวิชาแม็ค
– ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการเปิดสถาบันกวดวิชาแม็ค 200,000 บาท
– ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Incoming Fee) จ่ายครั้งเดียว 50,000 บาท
– ค่าใช้สิทธิ์เครื่องหมายการค้า/บริการ (Franchise Fee) ตลอดอายุสัญญา 3 ปี (พื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม.) 150,000 บาท
– ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ์ (Royalty Fee) คิดจากรายได้รวมทั้งหมดของแต่ละคอร์ส 7.5%
บ้านเรียน iSMART
– ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการเปิดบ้านเรียน iSMART80,000 บาท (ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียน)
– ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Incoming Fee) จ่ายครั้งเดียว 30,000 บาท
– ค่าใช้สิทธิ์เครื่องหมายการค้า/บริการ (Franchise Fee) ตลอดอายุสัญญา 3 ปี (พื้นที่ไม่เกิน 50 ตร.ม.) 50,000 บาท
– ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ์ (Royalty Fee) คิดจากรายรับค่าเรียน 50%

หมายเหตุ
อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
อัตราค่าตกแต่ง ผู้ประกอบการณ์เป็นผู้ดำเนินการตามแบบมาตรฐานแม็ค

สิทธิ์ที่จะได้รับ

 • สิทธิในการใช้ “ชื่อ” และ “ตราสัญลักษณ์” (Logo) ของสถาบันกวดวิชาแม็ค
 • หลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานตามกระทรวงศึกษาธิการ
 • คู่มือปฏิบัติงาน
 • การอบรมเรื่องการจัดตารางเวลาเรียนรวมไปถึงความรู้ในด้านการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ก่อนการเปิดสาขา
 • การสนับสนุนช่วยเหลือในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ เช่น การประเมินศักยภาพพื้นที่ทำเล, การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนกวดวิชา, รูปแบบการตกแต่งสาขา เป็นต้น
 • ได้รับการโปรโมต/ลงโฆษณาสาขาผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท เช่น www.tutorsmac.com, www.maceducation.com
 • ได้รับคำปรึกษาแนะนำตลอดอายุสัญญา ทั้งในด้านการบริหารจัดการสาขา, การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ข้อมูลติดต่อแฟรนไชส์การศึกษา MAC
ที่ตั้ง : เลขที่ 9/99 อาคารแม็ค ซ.ลาดพร้าว38 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็ปไซต์ : http://www.tutorsmac.com
Facebook : @tutorsMAC
โทรศัพท์ : 0-0512-0661 ต่อ 3711 และ 3612, 061-845-1029

 

รวมแฟรนไชส์การศึกษา อัพเดทล่าสุด คลิ๊ก>>

 

แฟรนไชส์การศึกษา เด็กอนุบาล “Bright Up Kids”

รายละเอียดแฟรนไชส์

 • ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้นเพียง 79,000 บาท
 • ลงทุนน้อย คืนทุนเร็ว
 • ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและดูแลตลอด
 • หลักสูตรมีมาตรฐานจริง เนื่องจากมีนักเรียนที่เรียนแล้วประสบความสำเร็จกว่า 50,000 คน
 • บริหารโดยคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งไทยและสากล และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

**เพียงมีทำเลที่ตั้ง ไม่ว่าจะเป็นบ้าน , ตึกแถว หรือ บริเวณใกล้ โรงเรียน หรือแหล่งชุมชน ก็สามารถเปิดศูนย์ Bright Up Kids ได้

เราเป็น Franchise ที่เพียบพร้อมมีทุกอย่างให้ผู้ประกอบการ พร้อมเปิดศูนย์ได้ทันที

1) มีใจรัก มีความมุ่งมั่น อยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง
2) มีความรับผิดชอบสูง
3) มีพื้นฐานการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี (ไม่จำเป็นต้องจบด้านคณิตศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษ หรือ วิทยาศาสตร์ หรือ ภาษาไทย โดยตรงหรือไม่จำเป็นต้องจบวุฒิครู)

ไม่ต้องกังวลว่าไม่เคยทำธุรกิจหรือมีประสบการณ์มาก่อนเพียงมีใจรักเราพร้อมอยู่เคียงข้างคุณและพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกันกับแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน คืนทุนเร็ว เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

ข้อมูลติดต่อแฟรนไชส์Bright Up Kids
ที่อยู่ : 46/31 หมู่9 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ 10170
Call Center โทร : 097-341-5373
Line : @brightupkids (มี @ ด้วยนะคะ) , หรือ กดที่ Link นี้นะคะ https://lin.ee/ukXhYCT
Email : brightupkids1111@gmail.com
Website : http://www.brightupcenter.com , https://www.brightuptutor.com

แฟรนไชส์การศึกษา “Eye Level”

ข้อมูลแฟรนไชส์
– ค่าแฟรนไชส์ จะคิดตามรายวิชาที่แฟรนไชส์จะเลือกเปิดสอน
– ค่าสิทธิ 25% โดยขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียน
– ทำเลที่ตั้ง ต้องมีพื้นที่ในการเปิด 100 ตารางเมตรขึ้นไป ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายในการตกแต่งขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการ โดยทางบริษัทจะมีรูปแบบโต๊ะเรียนและโทนสีไว้ให้
– ระยะเวลาคืนทุน ประมาณ 2 ปี โดยขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียน
– อื่นๆ จะต้องมีครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่ผ่านการอบรมจากบริษัทอย่างน้อย 1 ท่าน

สิ่งที่แฟรนไชส์จะได้รับ
1. สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า หลักสูตร และวิธีการเรียนการสอน
2. รายได้อื่นๆ จากการขายหนังสือ เช่น หนังสือภาษาอังกฤษและสื่อการเรียนการสอนจำพวกวีซีดี
3. โปสเตอร์ติดผนังแนะนำหลักสูตรขนาดใหญ่ ทั้งหมด 4 ชุด
4. โบร์ชัวร์ แผ่นพับ และเอกสารหลักสูตร จำนวน 1,000 ใบ
5. การอบรมผู้สอนและผู้บริหาร รวมถึงการอบรม IT Support
6. การประชาสัมพันธ์โฆษณาภาพรวมขององค์กร
7. การประสานและคให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ การปฏิบัติงาน การสอน และการตลาด
8. ชุดข้อสอบวัดระดับก่อนเรียน (Diagnostic Test)
9. ให้คำปรึกษา รวมถึงตัวอย่างในการตกแต่งสถาบัน
10.สิทธิในการเข้าร่วมโครงการ Math Olympiad (การแข่งขันทดสอบวัดระดับคณิตศาสตร์ของนักเรียนทั่วโลก)
11. โอกาสในการเดินทางไปสัมมนาร่วมกับแฟรนไชส์ทั่วโลกที่สำนักงานใหญ่ในเกาหลี

ข้อมูลติดต่อสถาบันการศึกษา Eye Level
ชื่อร้าน : บริษัท โกลเบิล วิชชั่น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
ที่อยู่ : 2539 ซ.ลาดพร้าว 81-83 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310
Facebook :https://www.facebook.com/myeyelevel.thailand
เว็บไซต์ : http://www.myeyelevelthailand.com
เบอร์โทร : 086-393-8869, 081-334-8792,
Fax : 02-9331035
อีเมล์ : myeyelevelthailand@gmail.com, mayurest.pat@hotmail.com

แฟรนไชส์การศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ “คิงแมทส์”

ข้อมูลแฟรนไชส์

 • ค่าแฟรนไชส์ 200,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียม 100,000 บาท
 • ค่าแรกเข้า 140,000 บาท รับสื่อและอุปกรณ์การสอน อุปกรณ์ตกแต่งสถาบัน เสื้อฟอร์ม และระบบปฏิบัติการ Franchisee Management System
 • ค่ารอยัลตี้ 25%

ข้อมูลติดต่อแฟรนไชส์
เบอร์โทร 0-2748-3330
เว็บไซต์ http://www.kingmath.co.th

แฟรนไชส์การศึกษา ศิลปะสามมิติ “clay work “

ข้อมูลแฟรนไชส์
ค่าแรกเข้า 350,000 บาท สัญญา 3 ปี พร้อมหลักสูตร และ สิทธิ์ในการจัดจำหน่ายสินค้า Clay Works & Playcorn
ค่าตกแต่งประมาณการที่ 500,000 ถึง 700,000 บาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโครงการ)
ไม่มีการเก็บ Royalty Fee และ Marketing Fee รายเดือน ตลอดอายุสัญญา

ข้อมูลการติดต่อแฟรนไชส์
ที่อยู่ 99/108 ซอย อนามัยงามเจริญ หมู่ 1 ถนน พระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02-867-2363–4
โทรสาร 02-867-2997
อีเมล์ admin@clayworksfranchise.com
เว็บไซต์ http://www.clayworksfranchise.com

แฟรนไชส์การศึกษา “เบรนฟิตเนส”

ใช้งบประมาณ 1-2 ล้านบาท
ซึ่งจะเป็น ค่าแฟรนไชส์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างพนักงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าระบบคอมพิวเตอร์

ข้อมูลการติดต่อแฟรนไชส์
โทร 0-2784-7884, 08-8022-8574
เว็บไซต์ http://brainfitness.co.th/

โรงเรียนสอนภาษามู่หลาน

ข้อมูลแฟรนไชส์
ค่าแฟรนไชส์ 480,000 บาท
จำนวนสาขา 20 สาขา

สิ่งที่แฟรนไชส์ซี่จะได้รับ
-สิทธิในการดำเนินการศูนย์ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ภายใต้ชื่อสถาบันมู่หลาน
-สถาบันจะรับผิดชอบในการอบรมครูให้ได้ตามมาตรฐานของหลักสูตรมู่หลาน และพัฒนาครูให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
-ให้คำปรึกษาในเรื่องทำเลที่ตั้ง พร้อมการออกแบบตกแต่งภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันมู่หลาน
-การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ โดยจะบอกแต่ละที่แต่ละสาขาให้ทราบโดยผ่านสื่อเว็บไซต์
-ประกาศนียบัตรรับรองผลการเรียนสำหรับนักเรียนทุกคน ซึ่งจะออกให้ผ่านทางสำนักงานใหญ่เท่านั้น
-ให้คำแนะนำฝึกอบรมการดำเนินธุรกิจด้านผู้บริหารและพนักงาน
-สามารถร่วมจัด Summer Camp ภาษาจีน ทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ เช่นจีน, ไต้หวัน, สิงคโปร์

ระยะเวลาคืนทุน (แล้วแต่ทำเลสถานที่ และจำนวนนักเรียน)

คุณสมบัติผู้ลงทุน
-ควรเป็นคนท้องถิ่นและมีความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ
-ควรเป็นผู้ที่มีใจรักในการศึกษา และพร้อมที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคม
-มีทัศนคติที่ดีในการบริหารสถานศึกษา
-ควรเป็นผู้ที่มองการณ์ไกล กล้าตัดสินใจ
-ควรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ซื่อตรง และมีความรับผิดชอบ ต่อสังคม

ข้อมูลติดต่อแฟรนไชส์
ชื่อผู้ติดต่อ โรงเรียนสอนภาษามู่หลาน
ที่อยู่ 353/1 ถนนลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 02-5392400, 089-922-3288
โทรสาร 02-5392400 ต่อ 15
อีเมล์ marketing_mulan@hotmail.com
เว็บไซต์ www.mulan-language.com
facebook https://web.facebook.com/mulanlanguage

แฟรนไชส์ การศึกษา “ สมาร์ทติวเตอร์ “

ข้อมูลแฟรนไชส์

 • ค่าแรกเข้าเฟรนไชน์ 250,000 ระยะสัญญา 3 ปี
 • ค่าบริหารหลักสูตร 400,000 บาท / 3 ปี / 7 วิชา

สิทธิผู้ร่วมธุรกิจ

 • สิทธิการใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้าของสถาบัน Smart Tutor
 • จัดตั่งโรงเรียนให้พร้อม ต้องมีพื้นที่ในห้างสรรสินค้าอย่างน้อย 100 ตารางเมตร หรืออาคารพาณิชย์ 150 ตารารงเมตร
 • ได้รับการโปรโมตจากสถาบัน สมาร์ท ติวเตอร์ ทุกๆ Social NetWork อาทิ web site สมาร์ท ติวเตอร์ ,Google นอกจากนี้ยังมีสื่อต่างๆ ทั้งออนไลน์ และ ออฟไลน์ มากมาย
 • การอบรมอาจารย์ตามมาตรฐานหลักสูตรของสถาบันสมาร์ท ติวเตอร์
 • อบรมพนักงานประชาสัมพันธ์และต้อนรับให้ได้ตามมาตรฐาน
 • การใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบันสมาร์ท ติวเตอร์
 • ได้รับหนังสือ Text Book เอกสารการเรียนการสอน ฟรี จำนวน 2 ชุด /คอร์ส
 • ได้รับโบว์ชัวร์ จำนวน 1,000 ใบ
 •  ป้ายโลโก้สมาร์ท ติวเตอร์ ตามขนาดตึกของเฟรนไชส์ซี (ไม่รวมค่าติดตั้ง)
 • ไวนิวส์ขนาด 4×6 เมตร จำนวน 1 ผืน
 • ไวนิส์ขนาด 1×3 เมตร จำนวน 10 ผืน (ไม่รวมค่าติดตั่ง)
 • ธงญี่ปุ่นขนาด 180 cm X 55 cm จำนวน 2 ผืน(ไม่รวมค่าติดตั่ง)
 • ร่วมพูดคุย ให้คำปรึกษา กับ Franchisee ตลอดเวลา และเข้าให้คำแนะนำที่สาขาของFranchisee ทุกเดือน

ความรับผิดชอบของผู้ร่วมธุรกิจ

 • จัดหาสถานที่เพื่อ ทำการตลาด โดยส่วนนี้ จะได้รับคำปรึกษาจากฝ่ายการตลาดโดยตรง
 • ค่าตกแต่งและบำรุงสถาบันของเฟรนไชน์
 • ค่าบริหารบัญชีและธุรการ
 • ค่าจ้างอาจารย์ผู้สอน
 • รับสมัครนักเรียน

ข้อมูลการติดต่อแฟรนไชส์
เบอร์โทร 086 – 316-8366 , 02-938-6293
ที่อยุ่ 52/6-7 ซ.ลาดพร้าว 2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทฯ 10900
อีเมลล์ – franchise@TheSmartTutor.com
Facebook- https://web.facebook.com/CleverEnglish.net
เว็บไซต์ – www.TheSmartTutor.com

แฟรนไชส์ สถาบันสอนภาษาจีน & อังกฤษ “บ้านรักภาษา”

งบประมาณจะอยู่ที่ 290,000 บาท

หลักสูตรที่เปิดสอนของบ้านรักภาษา

 • หลักสูตรการสอนในสถาบัน (IN HOUSE Training)
 • หลักสูตร SUMMER และคอร์สปิดเทอม
 • หลักสูตร Training นอกสถาบัน

แผนการสอน

 • ข้อสอบ Placement Test
 • ข้อสอบ STANDARD TEST ของแต่ละระดับ ตั้งแต่ ระดับต้น – สูง
 • การจัดหาครูเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์
 • อุปกรณ์การเรียนการสอน(Teaching Materials)
 • Training ครู และผู้ประกอบการ
 • คอร์สซัมเมอร์ต่างประเทศ

ข้อมูลติดต่อธุรกิจแฟรนไชส์บ้านรักภาษา
ที่อยู่ : 81/232 สโมสรหมู่บ้านคริสตัล ซอยไทรม้า ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 083-009-4999, 02-985-2887
Email : kaes19999@gmail.com, kaeshun1999@yahoo.com
Website : www.banrakpasa.com
Facebook : บ้านรักภาษา สำนักงานใหญ่
Line ID : @banrakpasa

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ “scholastic Early English “

ค่าแฟรนไชส์ 50,000 บาท
สิ่งที่จะได้รับ ซอฟท์แวร์โปรแกรม See , การฝึกครูผู้สอน , การสนับสนุนทางการตลาด

ข้อมูลติดต่อแฟรนไชส์
ที่อยู่ อาคารสีบุญเรือง 2 ชั้น 4 ถ. คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
อีเมลล์ weerayut@scholastic.co.th
โทร 02-235-7403-4
Facebook : https://www.facebook.com/ScholasticAsia
website : http://scholastic.co.th/th

รวมแฟรนไชส์การศึกษา อัพเดทล่าสุด คลิ๊ก>>

แสดงความคิดเห็น