แฟรนไชส์ล้างรถ “Moly Care” ธุรกิจมากประสบการณ์ มาตรฐานระดับสากล
แฟรนไชส์ล้างรถ “Moly Care” ธุรกิจมากประสบการณ์ มาตรฐานระดับสากล

แฟรนไชส์ล้างรถ “Moly Care” ธุรกิจมากประสบการณ์ มาตรฐานระดับสากล

แฟรนไชส์ล้างรถ “Moly Care” ธุรกิจมากประสบการณ์ มาตรฐานระดับสากล

แฟรนไชส์ล้างรถ “Moly Care” ธุรกิจมากประสบการณ์ มาตรฐานระดับสากล

รถยนต์ส่วนตัวคือเครื่องมืออำนวยความสะดวกสบายให้กับคนปัจจุบันที่สำคัญอย่างหนึ่ง ถือเป็นของใช้ส่วนตัวคู่กายของใครหลายๆ คนและเป็นจำนวนไม่น้อย โดยของใช้ส่วนตัวดังกล่าวนอกเหนือไปจากการใช้งาน ก็จะมีในเรื่องของการทำความสะอาดเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วย ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นที่คนมีรถทุกคนต้องทำ แต่เพราะความสะดวกสบายเป็นเรื่องที่สำคัญในยุคปัจจุบันทำให้หนึ่งกิจกรรมจำเป็นอย่างเรื่องการทำความสะอาดรถยนต์ส่วนตัวกลายเป็นภาระที่ต้องยกให้คนอื่นทำแทน

 

รวมข้อมูลแฟรนไชส์คาร์แคร์ – ล้างรถ ล่าสุด คลิ๊ก>>

 

ด้วยเหตุนี้เองธุรกิจบริการล้างรถจึงเป็นหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจ เพราะได้รับความนิยมสูงจากกลุ่มลูกค้าที่จะนำพามาซึ่งผลกำไรที่เหมาะสมสำหรับการทำธุรกิจ บทความนี้จึงได้นำแนวทางหนึ่งของการประกอบธุรกิจล้างรถมาฝาก โดยแนวทางดังกล่าวเป็นไปในรูปแบบธุรกิจ “แฟรนไชส์ล้างรถ” ที่เชื่อว่าใครหลายๆ คนกำลังมองหาและมีความต้องการ เพราะธุรกิจล้างรถถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อน โดยเฉพาะในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดมาก ทำให้ผู้ที่ไร้ประสบการณ์แต่อยากเป็นเจ้าของมองว่าเกินความสามารถไปสักหน่อยถ้าจะดำเนินการด้วยตัวเองทั้งหมด แฟรนไชส์ล้างรถจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจ

แฟรนไชส์ล้างรถ “Moly Care” ธุรกิจมากประสบการณ์ มาตรฐานระดับสากล แฟรนไชส์ล้างรถ “Moly Care” ธุรกิจมากประสบการณ์ มาตรฐานระดับสากล

แฟรนไชส์ล้างรถในบทความนี้มาพร้อมกับแบรนด์ที่มีชื่อว่า “Moly Care” (โมลี แคร์) ธุรกิจดูแลรถยนต์ที่เป็นมากกว่าการล้างรถ แต่ยังช่วยดูแลรถยนต์ของลูกค้าอย่างครบวงจร จุดเด่นของแฟรนไชส์ล้างรถโมลีแคร์คือภาพลักษณ์ ซึ่งมีความเป็นมาตรฐาน ที่ลูกค้าได้ให้ความไว้วางใจมาเป็นเวลานานอย่างกว้างขวาง จึงถือเป็นความน่าสนใจในการเข้าร่วมแฟรนไชส์ล้างรถกับแบรนด์ดังกล่าวนี้ โดยหลักการสำคัญของการดูแลรถยนต์ของ Moly Care คือแน้นที่ผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ที่จะคัดเลือกเข้ามาจากแหล่งผลิตคุณภาพ ได้แก่ ผลิตภณฑ์จาก คาร์แลค 68 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับระดับโลก จึงเชื่อมั่นได้ว่ารถยนต์ของลูกค้าจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

ธุรกิจโมลีแคร์คือหนึ่งธุรกิจที่มีชื่อเสียงทำให้มีความเสี่ยงของผู้ประกอบการรายย่อยไม่สูงนัก เมื่อเทียบกับการเริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวเองซึ่งไม่มีความน่าเชื่อถือจากประสบการณ์ที่ยาวนานมารองรับ ก็อาจทำให้ผลกำไรที่ได้ไม่ดีพอเมื่อเทียบกับการซื้อแฟรนไชส์ล้างรถเพื่อเริ่มต้นกิจการ หากใครสนใจและอยากเข้าร่วมแฟรนไชส์ล้างรถโมลีแคร์ ก็ขอให้ศึกษารายละเอียดกันต่อไปจากหัวข้อ “รายละเอียดแฟรนไชส์ล้างรถ Moly Care” ได้เลยค่ะ

แฟรนไชส์ล้างรถ “Moly Care” ธุรกิจมากประสบการณ์ มาตรฐานระดับสากล

ข้อมูลแฟรนไชส์ล้างรถ Moly Care

1.Franchise Fee/ค่าแฟรนไชส์แรกเข้า  
•    แบบที่ 1 สัญญาระยะสั้น อายุของสัญญารวม5 ปี200,000 บาท(ค่าต่อสัญญา สัญญาฉบับใหม่ 5 ปี 2000,000 บาท)
•    แบบที่ 2 สัญญาระยะยาว อายุของสัญญารวม 15 ปี400,000 บาท (สัญญา 5 ปีแรก และต่อสัญญาอีก 5 ปี 2 รอบ รวมระยะเวลา 15 ปี โดยไม่คิดค่าติดต่อสัญญา)

2.Deposit Franchise Fee
ค่าค้ำประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้สิทธิ์และสั่งซื้อสินค้า100,000 บาท(บริษัทฯ จะชำระเงินคืนตามจำนวนกรณี เมื่อ Franchisee มิได้ก่อความเสียหายต่อการใช้สิทธิ์และมิได้มีค่าใช้จ่ายใดๆ ค้างชำระกับทางบริษัทฯ โดยจะจ่ายชำระคืนหลังอายุสัญญาสิ้นสุดลง ภายใน 90 วัน และ Franchisee ไม่ประสงค์ที่จะต่อสัญญา)

3.Site Survey Charge/ค่าสำรวจพื้นที่
•    ค่าสำรวจพื้นที่ 10,000 บาท สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นที่ แต่ให้บริษัทฯช่วยประสานงาน และจัดหาให้
•    ค่าสำรวจพื้นที่ 5,000 บาท สำหรับผู้ที่มีพื้นที่ และ Franchisee เป็นผู้ประสานงาน และจัดหาเอง

แฟรนไชส์ล้างรถ “Moly Care” ธุรกิจมากประสบการณ์ มาตรฐานระดับสากล แฟรนไชส์ล้างรถ “Moly Care” ธุรกิจมากประสบการณ์ มาตรฐานระดับสากล

4.Register Rate Charge/ค่าดำเนินการจดทะเบียน และค่าทำสัญญา3,000 บาท( Franchisor เป็นผู้ทำสัญญาเช่าที่ และทำสัญญาปล่อยเช่าช่วงให้แก่ Franchisee)

5.Architect 3D Design / ค่าออกแบบ 3D ไม่รวมค่าเขียนแบบก่อสร้างFREE

6. ค่ารอยัลตี้ฟีร์ 3 % ค่าการตลาดส่วนกลาง 3 %

7.Local Store Marketing / ค่าการตลาดท้องถิ่นตามจริง

8..First Purchasing Order / สนับสนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ครั้งแรก200,000 บาท

9.Server Rental / ค่าเช่าเซอร์ฟเวอร์รายเดือน (หากมี)

10.Equipment / ค่าเครื่องมืออุปกรณ์ทุกชนิดจากบริษัทตามที่บริษัทกำหนด

11.Software / ค่าซอฟต์แวร์พร้อมการอบรมครั้งแรก ( ไม่รวมอุปกรณ์ Hardware )FREE

12.Construction / ค่าก่อสร้าง (consult 60,000 บาท/site)ตามจริง

13.Signet Decoration / ค่าตกแต่งป้ายตามจริง

14.uniform /ค่าเครื่องแต่งกายพนักงานตามจริง

15.Stationary / ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียนตามจริง

16.Miscellaneous / ค่าอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด19,500 บาท

วันทำสัญญา ค่าธรรมเนียมการทำสัญญาให้ชำระวันทำสัญญา 513,000 บาท (รายการที่ 1-4)
งวดแรก 50 %   หลังทำสัญญา 15 วัน หรือก่อนการเซ็นต์ใบสั่งซื้อ / สั่งผลิต
งวดสอง 50 %   ในวันที่ติดตั้งป้าย ก่อนจัดส่งสินค้า ก่อนเปิดศูนย์บริการ

หมายเหตุ
1.  ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. Franchisee จะต้องจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือคณะบุคคลให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันเพื่อบริษัทฯจะทำกา เปิดบิลใบเสร็จ
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ารูปแบบมาตรฐานการลงทุน

แฟรนไชส์ล้างรถ “Moly Care” ธุรกิจมากประสบการณ์ มาตรฐานระดับสากล แฟรนไชส์ล้างรถ “Moly Care” ธุรกิจมากประสบการณ์ มาตรฐานระดับสากล

ข้อมูลติดต่อแฟรนไชส์ล้างรถ Moly Care
ที่อยู่ : Moly Co.,Ltd1506 ซอยกาญจนาภิเษก 008 บางแคร์, บางแคร์, 10160
เบอร์โทร : 02-454-2876-80
Fax:02-454 2875
E-mail:contact@molycare.com
Website: www.molycare.com
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/molycare

รวมข้อมูลแฟรนไชส์คาร์แคร์ – ล้างรถ ล่าสุด คลิ๊ก>>

แสดงความคิดเห็น