15 อันดับแฟรนไชส์อาหารฟาสฟู้ด ยอดนิยมทั่วโลก

15 อันดับ แฟรนไชส์อาหารฟาสฟู้ด ยอดนิยมทั่วโลก

15 อันดับแฟรนไชส์อาหารฟาสฟู้ด ยอดนิยมทั่วโลก

15 อันดับ แฟรนไชส์อาหารฟาสฟู้ด ยอดนิยมทั่วโลก

แฟรนไชส์อาหารฟาสฟู้ด เป็นอีกหนึ่งช่องทางการลงทุนที่น่าสนใจ สำหรับคนที่อยากมีธุรกิจทั้งหลาย โดยในครั้งนี้ทางเราก็มีรายชื่อทั้งหมด 15 รายชื่อจากแฟรนไชส์ฟาสฟู้ดที่อยู่ในความนิยมโลกมาฝาก บางแบรนด์ก็มีเปิดจำหน่ายในประเทศไทยที่พวกเราก็รู้จักกันเป็นอย่างดี แต่บางแบรนด์ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีเปิดในอนาคตข้างหน้า โดยแฟรนไชส์ที่ทั้ง 15 แบรนด์ที่ยังคงอยู่ในความนิยมของโลกนั้น ได้แก่

15 อันดับแฟรนไชส์อาหารฟาสฟู้ด ยอดนิยมทั่วโลก
1.แฟรนไชส์ McDonald’s

CEO : Steve Easterbrook
สำนักงานใหญ่ของธุรกิจ : Oak Brook, Ill.
ปีที่ก่อตั้ง (ค.ศ.) : 1955
ปีที่เริ่มต้นแฟรนไชส์ (ค.ศ.) : 1955
เงินลงทุนเริ่มแรก : $1,008,000 – $2,214,080
ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์เริ่มต้น: $45,000
สาขาใหม่ในปี ค.ศ. 2017 : 507 สาขา (1.4%)
การฝึกอบรม:  6 – 24 เดือน, 75 ชั่วโมง/คอร์ส
เว็บไซต์ : https://www.mcdonalds.com

15 อันดับแฟรนไชส์อาหารฟาสฟู้ด ยอดนิยมทั่วโลก
2.แฟรนไชส์ Sonic Drive-In Restaurants

CEO : Cliff Hudson
สำนักงานใหญ่ของธุรกิจ : Oklahoma City
ปีที่ก่อตั้ง (ค.ศ.) : 1953
ปีที่เริ่มต้นแฟรนไชส์ (ค.ศ.) : 1959
เงินลงทุนเริ่มแรก : $1,073,000 – $2,361,500
ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์เริ่มต้น : $45,000
สาขาใหม่ในปี ค.ศ. 2017 : 31 สาขา (0.9%)
การฝึกอบรม : 400 ชั่วโมง, 24 ชั่วโมง/คอร์ส
เว็บไซต์ : https://www.sonicdrivein.com

15 อันดับแฟรนไชส์อาหารฟาสฟู้ด ยอดนิยมทั่วโลก
3.แฟรนไชส์ Taco Bell

CEO : Brian Niccol
สำนักงานใหญ่ของธุรกิจ : Irvine, Calif.
ปีที่ก่อตั้ง (ค.ศ.) : 1962
ปีที่เริ่มต้นแฟรนไชส์ (ค.ศ.) : 1964
เงินลงทุนเริ่มแรก : $525,100 – $2,622,400
ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์เริ่มต้น : $25,000 – $45,000
สาขาใหม่ในปี ค.ศ. 2017 : 218 สาขา (3.4%)
การฝึกอบรม : 400 ชั่วโมง, 8 ชั่วโมง/คอร์ส
เว็บไซต์ : https://www.tacobell.com

15 อันดับแฟรนไชส์อาหารฟาสฟู้ด ยอดนิยมทั่วโลก
4.แฟรนไชส์ Hardee’s

CEO : Jason Maker
สำนักงานใหญ่ของธุรกิจ : Franklin, Tenn.
ปีที่เริ่มต้นแฟรนไชส์ (ค.ศ.) : 1962
เงินลงทุนเริ่มแรก : $1,431,500 – $1,949,000
ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์เริ่มต้น : $25,000 – $35,000
สาขาใหม่ในปี ค.ศ. 2017 : 80 สาขา (3.7%)
การฝึกอบรม : 80 ชั่วโมง, 32 ชั่วโมง/คอร์ส
เว็บไซต์ : https://www.hardees.com

15 อันดับแฟรนไชส์อาหารฟาสฟู้ด ยอดนิยมทั่วโลก
5.แฟรนไชส์ Jimmy John’s

CEO : James North
สำนักงานใหญ่ของธุรกิจ : Champaign, Illinois, United States
ปีที่ก่อตั้ง (ค.ศ.) : 1983
ปีที่เริ่มต้นแฟรนไชส์ (ค.ศ.) : 1993
เงินลงทุนเริ่มแรก : $323,000 – $544,000
จำนวนสาขาในปี ค.ศ.2015 : 2,238
เว็บไซต์ : https://www.jimmyjohns.com

15 อันดับแฟรนไชส์อาหารฟาสฟู้ด ยอดนิยมทั่วโลก
6.แฟรนไชส์ Subway

CEO : Suzanne Greco
สำนักงานใหญ่ของธุรกิจ : Milford, Connecticut, U.S.
ปีที่ก่อตั้ง (ค.ศ.) : 1965
ปีที่เริ่มต้นแฟรนไชส์ (ค.ศ.) : 1974
เงินลงทุนเริ่มแรก : $116,600 – $263,200
จำนวนสาขาในปี ค.ศ.2015 : 43,916
เว็บไซต์ : https://order.subway.com

15 อันดับแฟรนไชส์อาหารฟาสฟู้ด ยอดนิยมทั่วโลก
7.แฟรนไชส์ Pizza Hut

ปีที่ก่อตั้ง (ค.ศ.) : 1958
ปีที่เริ่มต้นแฟรนไชส์ (ค.ศ.) : 1959
เงินลงทุนเริ่มแรก : $297,000 – $2,100,000
จำนวนสาขาในปี ค.ศ.2015 : 13,248
เว็บไซต์ : https://www.pizzahut.com

15 อันดับแฟรนไชส์อาหารฟาสฟู้ด ยอดนิยมทั่วโลก
8.แฟรนไชส์ Jack in the Box

CEO : Leonard A. Comma,
สำนักงานใหญ่ของธุรกิจ : San Diego, California, U.S.
ปีที่ก่อตั้ง (ค.ศ.) : 1951
ปีที่เริ่มต้นแฟรนไชส์ (ค.ศ.) : 1982
เงินลงทุนเริ่มแรก : $1,300,000 – $2,400,000
จำนวนสาขาในปี ค.ศ.2015 : 1,818
เว็บไซต์ : https://www.jackinthebox.com

15 อันดับแฟรนไชส์อาหารฟาสฟู้ด ยอดนิยมทั่วโลก
9.แฟรนไชส์ Papa Murphy’s

CEO : Weldon Spangler
สำนักงานใหญ่ของธุรกิจ : Vancouver, Washington
ปีที่ก่อตั้ง (ค.ศ.) : 1981
ปีที่เริ่มต้นแฟรนไชส์ (ค.ศ.) : 1982
เงินลงทุนเริ่มแรก : $264,800 – $446,200
จำนวนสาขาในปี ค.ศ.2015 : 1,369
เว็บไซต์ : https://www.papamurphys.com

15 อันดับแฟรนไชส์อาหารฟาสฟู้ด ยอดนิยมทั่วโลก
10.แฟรนไชส์ Papa John’s

CEO : Steve Ritchie
สำนักงานใหญ่ของธุรกิจ : Jeffersontown, Kentucky, U.S.
ปีที่ก่อตั้ง (ค.ศ.) : 1985
ปีที่เริ่มต้นแฟรนไชส์ (ค.ศ.) : 1986
เงินลงทุนเริ่มแรก : $129,900 – $844,200
จำนวนสาขาในปี ค.ศ.2015 : 3,993
เว็บไซต์ : https://www.papajohns.com/international

15 อันดับแฟรนไชส์อาหารฟาสฟู้ด ยอดนิยมทั่วโลก
11.แฟรนไชส์ KFC

CEO : Greg Creed
สำนักงานใหญ่ของธุรกิจ : Gardiner Lane Louisville, Kentucky, U.S.
ปีที่ก่อตั้ง (ค.ศ.) : 1930
ปีที่เริ่มต้นแฟรนไชส์ (ค.ศ.) : 1952
เงินลงทุนเริ่มแรก : $1,300,000 – $2,500,000
จำนวนสาขาในปี ค.ศ.2015 : 14,162
เว็บไซต์ : https://www.kfc.com

15 อันดับแฟรนไชส์อาหารฟาสฟู้ด ยอดนิยมทั่วโลก
12.แฟรนไชส์ Carl’s Jr.

สำนักงานใหญ่ของธุรกิจ : Franklin, Tennessee, U.S.
ปีที่ก่อตั้ง (ค.ศ.) : 1945
ปีที่เริ่มต้นแฟรนไชส์ (ค.ศ.) : 1984
เงินลงทุนเริ่มแรก : $1,300,000 – $1,900,000
จำนวนสาขาในปี ค.ศ.2015 : 1,257
เว็บไซต์ : https://www.carlsjr.com

15 อันดับแฟรนไชส์อาหารฟาสฟู้ด ยอดนิยมทั่วโลก
13.แฟรนไชส์ Buffalo Wild Wings

CEO : Sally J. Smith
สำนักงานใหญ่ของธุรกิจ : Minneapolis, Minnesota, U.S.
ปีที่ก่อตั้ง (ค.ศ.) : 1982
ปีที่เริ่มต้นแฟรนไชส์ (ค.ศ.) : 1991
เงินลงทุนเริ่มแรก : $1,400,000 – $3,600,000
จำนวนสาขาในปี ค.ศ.2015 : 590
เว็บไซต์ : https://www.buffalowildwings.com

15 อันดับแฟรนไชส์อาหารฟาสฟู้ด ยอดนิยมทั่วโลก
14.แฟรนไชส์ Firehouse Subs

สำนักงานใหญ่ของธุรกิจ : Jacksonville, Florida, United States
ปีที่ก่อตั้ง (ค.ศ.) : 1994
ปีที่เริ่มต้นแฟรนไชส์ (ค.ศ.) : 1995
เงินลงทุนเริ่มแรก : $128,800 – $1,200,000
จำนวนสาขาในปี ค.ศ.2015 : 870
เว็บไซต์ : https://www.firehousesubs.com

15 อันดับ แฟรนไชส์อาหารฟาสฟู้ด ยอดนิยมทั่วโลก
15. แฟรนไชส์ฟาสฟู้ด Auntie Anne’s

สำนักงานใหญ่ของธุรกิจ : Lancaster, PennsylvaniaUnited States
ปีที่ก่อตั้ง (ค.ศ.) : 1988
ปีที่เริ่มต้นแฟรนไชส์ (ค.ศ.) : 1989
เงินลงทุนเริ่มแรก : $196,500 – $370,100
จำนวนสาขาในปี ค.ศ.2015 : 1,602
เว็บไซต์ : http://www.auntieannes.com

และที่กล่าวมาข้างต้นนี้ก็เป็นแฟรนไชส์อาหารฟาสฟู้ดยอดฮิตระดับโลก ทั้งหมด 15 แบรนด์ พร้อมเสิร์ฟอาหารจานด่วนที่ทั่วโลกให้ความนิยม นำมาซึ่งการจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนเช่นทุกวันนี้