แฟรนไชส์โรงหนัง “Kantana Movie Mall” โรงหนังชุมชนราคาถูก ค่าตั๋ว 30 บาท!!
แฟรนไชส์โรงหนัง “Kantana Movie Mall” โรงหนังชุมชนราคาถูก ค่าตั๋ว 30 บาท!!

แฟรนไชส์โรงหนัง “Kantana Movie Mall” โรงหนังชุมชนราคาถูก ค่าตั๋ว 30 บาท!!

แฟรนไชส์โรงหนัง “Kantana Movie Mall” โรงหนังชุมชนราคาถูก ค่าตั๋ว 30 บาท!!
แฟรนไชส์โรงหนัง “Kantana Movie Mall”โรงหนังชุมชนราคาถูก
ค่าตั๋ว 30 บาท!!

เมื่อความเจริญทางวัตถุได้ก้าวเข้าสู่ประเทศไทยมากยิ่งขึ้นทำให้ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไปทั้งเรื่องงาน เรื่องสังคม หรือการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งสำหรับโรงภาพยนตร์เองก็ได้รับผลกระทบนี้เช่นกัน จะสังเกตได้จากสมัยก่อนจะมีโรงภาพยนตร์หรือโรงหนังตามต่างจังหวัดในหลายจังหวัดของประเทศไทย ชาวบ้านระดับรากหญ้าก็สามารถชมภาพยนตร์ในโรงได้ แต่ในปัจจุบันนี้โรงหนังจะเป็นโรงขนาดใหญ่และมีเฉพาะในตัวเมืองหรือละแวกใกล้เคียงเท่านั้น อีกทั้งราคาตั๋วยังสูงมากเมื่อเทียบกับรายได้ของประชาชนระดับชุมชน

แฟรนไชส์โรงหนัง “Kantana Movie Mall” โรงหนังชุมชนราคาถูก ค่าตั๋ว 30 บาท!!

จากสาเหตุดังกล่าวมานั้นทำให้ “คุณจาฤก กัลย์จาฤก” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นคนที่รักภาพยนตร์มาก โดยเฉพาะภาพยนตร์ไทยหรือหนังไทยที่เรียกขานกันอย่างติดปาก เขามีความต้องการที่จะให้โรงภาพยนตร์กลับมาคึกคักอีกครั้งในประเทศไทย จึงได้ก่อตั้ง “Kantana Movie Mall หรือ KMM” เป็นแฟรนไชส์โรงหนังที่ตอบโจทย์ลูกค้าระดับชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งอยู่ภายใต้ “บริษัท เอเชีย ซีนีม่า เน็ตเวิร์ค จำกัด” ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดย “คุณภรวรรณ โกมลารชุน”

แฟรนไชส์โรงหนัง “Kantana Movie Mall” โรงหนังชุมชนราคาถูก ค่าตั๋ว 30 บาท!!

เพื่อลดต้นทุนและตอบโจทย์ความเรียบง่ายให้ได้มากที่สุด ทางแฟรนไชส์โรงหนัง KMM ได้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการต่างๆให้ง่ายและสะดวกมากขึ้น การส่งหนังไปยังโรงหนังสาขาต่างๆจะส่งเป็นสัญญาณดิจิตอลผ่านดาวเทียม ซึ่งครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยจะมีการเก็บเข้าอุปกรณ์เก็บข้อมูลล่วงหน้าก่อนระยะเวลาฉายหนัง 1 สัปดาห์ เพื่อป้องกันเหตุขัดข้องสุดวิสัยต่างๆ

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบ Kantana Intelligent One Touch ซึ่งใช้พนักงานในการควบคุมดูแลเพียง 1 คนเท่านั้น ระบบนี้จะครอบคลุมถึงการจองตั๋ว การขายตั๋ว การจัดตารางเวลาฉายหนัง การเก็บเงิน ฯลฯ ทำให้ผู้เป็นเจ้าของได้รับความสะดวกและสามารถตรวจสอบได้อย่างใกล้ชิดผ่านระบบการตรวจสอบออนไลน์

แฟรนไชส์โรงหนัง “Kantana Movie Mall” โรงหนังชุมชนราคาถูก ค่าตั๋ว 30 บาท!!

ในส่วนของระบบการอำนวยความสะดวกพื้นฐาน เช่น ระบบภาพและเสียง เก้าอี้ จอหนัง ฯลฯ จะมีมาตรฐานเทียบเท่ากับโรงหนังใหญ่ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป สามารถรองรับผู้ชมได้ประมาณ 80-120 คน ต่อรอบฉายหนัง และยังสามารถรองรับการฉายหนังแบบ 3 มิติได้ ด้วยการนำระบบเข้ามาบริหารจัดการให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้นทำให้ราคาตั๋วหนังมีราคาเพียง 30-45 บาทเท่านั้น

สำหรับหนังที่นำมาฉายจะฉายเหมือนโรงหนังใหญ่ทั่วไป แต่ในกรณีที่เป็นหนังฟอร์มยักษ์จากค่ายใหญ่ ต้องฉายหนังช้ากว่าโรงหนังทั่วไปประมาณ 1-2 อาทิตย์ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้สร้างภาพยนตร์นั้นๆ และทาง KMM ได้การันตีว่าในแต่ละเดือนจะมีหนังใหม่แบบชนโรงฉายอย่างน้อย 1 เรื่อง และมีหนังใหม่ฉายอย่างน้อย 2 เรื่อง

แฟรนไชส์โรงหนัง “Kantana Movie Mall” โรงหนังชุมชนราคาถูก ค่าตั๋ว 30 บาท!!

นอกจากการเป็นโรงหนังตอบโจทย์ต้นทุนต่ำแล้วยังมีการเปิดเป็นมอลล์ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจสามารถมาเช่าพื้นที่เพื่อขอเปิดร้านค้าต่างๆได้ เพราะรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการขายตั๋วสามารถแบ่งได้เป็น 30 เปอร์เซ็นต์ และ 70 เปอร์เซ็นต์มาจากรายได้อื่น เช่น การฉายภาพถ่ายทอดคอนเสิร์ต งานสัมมนา ฯลฯ เนื่องจากตั๋วหนังมีราคาถูกมาก การดูหนังจึงเหมือนเป็นการดึงคนมาทำกิจกรรมต่างๆในบริเวณนี้

สำหรับผู้ที่สนใจเป็นส่วนหนึ่งในการนำบรรยากาศโรงหนังที่คึกคักแบบเก่ากลับมาสามารถร่วมธุรกิจแฟรนไชส์โรงหนัง KMM ได้ เพราะโรงหนัง KMM มีทั้งแบบบริษัทเปิดกิจการเองและขายแฟรนไชส์ ผู้ซื้อแฟรนไชส์ต้องเป็นผู้ประกอบการนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย ทุนจดทะเบียนมากกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งทางบริษัทฯได้มีการร่วมมือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้กู้ยืมเงินในดอกเบี้ยอัตราพิเศษ โดยมีอายุสัญญา 5 ปี ต่อสัญญาทุกๆ 5 ปี มีเงื่อนไขคือต้องมีที่ดินขนาดกว้างกว่า 100 ตารางวาแต่ไม่เกิน 1 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณนอกตัวเมือง มีประชากรในพื้นที่มากกว่า 40,000 คน ครอบคลุมประมาณ 10 หมู่บ้านขึ้นไป เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 4.5-10 ล้าน (ไม่รวมที่ดิน) หลังเซ็นสัญญาสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ภายใน 90 วัน ระยะเวลาการคืนทุนประมาณไม่เกิน 20 เดือนในกรณีที่มีผู้เข้าชมเฉลี่ย 200 คนต่อวัน

แฟรนไชส์โรงหนัง “Kantana Movie Mall” โรงหนังชุมชนราคาถูก ค่าตั๋ว 30 บาท!!

สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจเปิดร้านค้าในบริเวณชอปปิ้งมอลล์สามารถติดต่อที่บริษัทโดยตรงหรือติดต่อกับแฟรนไชส์โรงหนังแต่ละสาขาก็ได้ ขณะนี้มีโรงหนัง KMM ที่บริษัทเปิดเอง 40 สาขา และแบบแฟรนไชส์ 40 สาขาทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีนักลงทุนจากต่างประเทศซื้อแฟรนไชส์เพื่อนำไปเปิดกิจการในประเทศตนเอง เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย กัมพูชา เมียนม่าร์

เป้าหมายสำหรับสิ้นปี 2558 นี้ คาดว่าจะมี KMM ประมาณ 300 แห่งทั่วประเทศ ใน 5 ปีข้างหน้ามีทั้งหมด 1,000 แห่ง ซึ่งเปิดโดยบริษัท 30 เปอร์เซ็นต์ และเป็นแฟรนไชส์ 70 เปอร์เซ็นต์

แฟรนไชส์โรงหนัง “Kantana Movie Mall” โรงหนังชุมชนราคาถูก ค่าตั๋ว 30 บาท!!

ข้อมูลติดต่อแฟรนไชส์โรงหนัง
ที่อยู่ : บริษัท เอเชีย ซีนีม่า เน็ตเวิร์ค จำกัด 333/3 รัชดานิเวศน์ ซอย 19 ถนนประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เว็ปไซต์ : www.kantanamoviemall.com
เบอร์โทรศัพท์ : 06-1384-7888, 06-1384-7333, 06-1384-7555
E-mail : servicecenter.kmm@gmail.com

หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น