แฟรนไชส์ กวดวิชา HIGH-SPEED MATHS. ปรับแผนการลงทุนใหม่หมด
แฟรนไชส์ กวดวิชา HIGH-SPEED MATHS. ปรับแผนการลงทุนใหม่หมด

แฟรนไชส์ กวดวิชา HIGH-SPEED MATHS. ปรับแผนการลงทุนใหม่หมด

แฟรนไชส์ กวดวิชา HIGH-SPEED MATHS. ปรับแผนการลงทุนใหม่หมด
แฟรนไชส์ กวดวิชา HIGH-SPEED MATHS. ปรับแผนการลงทุนใหม่หมด

แฟรนไชส์ กวดวิชา HIGH-SPEED MATHS.CENTER 

แบ่งเป็น 2 ประเภท
แบบที่ 1(ซื้อขาด) : ซื้อขาดคือเลือกซื้อหลักสูตรตามที่ท่านต้องการตามตารางข้างล่าง โดยรายได้ 100% จะเป็นของท่านไม่ต้องหักค่าส่วนแบ่งของรายได้ให้ผู้ให้สิทธิเลย (PROMOTION พิเศษสำหรับ 10 สาขาแรกสำหรับท่านที่ซื้อตั้งแต่ 2 หลักสูตรขึ้นไปจะเพิ่มระยะเวลาเป็น 2 ปี)

หลักสูตร

จำนวนชั่วโมงโดยประมาณ

ราคาขายต่อคอร์ส

ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ต่อปี

1.คอร์สตะลุยโจทย์ป.6 กวดเข้า ม.1  มี 5 หลักสูตร

รวม 210 ชม.

รวม 16,600 บาท

490,000 บาทต่อปี

1.1) คณิตศาสตร์ 1001 ข้อ

50 ชม.

4,900 บาท

 
1.2) คณิตศาสตร์ GIFTED ป.6 เข้า ม.1

35 ชม.

3,900 บาท

 
1.3) วิทยาศาสตร์ 1001 ข้อ

45 ชม.

3,900 บาท

 
1.4) ภาษาไทย 1001 ข้อ

40 ชม.

3,900 บาท

 
1.5) สังคมศึกษา 1001 ข้อ

40 ชม.

3,900 บาท

 
2.คอร์สตะลุยโจทย์ คณิต-วิทย์ สสวท. ระดับ ป.6

รวม 75 ชม.

รวม 7,800  บาท

199,000 บาทต่อปี

2.1) คณิตศาสตร์ สสวท.

40 ชม.

3,900 บาท

 
2.2) วิทยาศาสตร์ สสวท.

35 ชม.

3,900 บาท

 
3.คอร์สภาษาอังกฤษ ป.6 + ม.ต้น  ประกอบด้วย

รวม 171 ชม.

รวม 17,500 บาท

299,000 บาทต่อปี

3.1) ภาษาอังกฤษประถม 5-6 อย่างละเอียด

30 ชม.

3,500 บาท

 
3.2) ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษ ป.6 เข้า ม.1

36 ชม.

3,500 บาท

 
3.3)  TOP ภาษาอังกฤษ ม.1 เข้มข้น

37 ชม.

3,500 บาท

 
3.4)  TOP ภาษาอังกฤษ ม.2-3 เข้มข้น

38 ชม.

3,500 บาท

 
3.5) ตะลุยโจทย์อังกฤษ ม.3 เข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา

30 ชม.

3,500 บาท

 
4.คอร์สคณิต ม.ต้นทั้งหมด  ประกอบด้วย

รวม 451 ชม.

รวม 43,820 บาท

499,000 บาทต่อปี

4.1) คณิต ม.1 เทอม 1 อย่างละเอียด

30 ชม.

2,600 บาท

 
4.2) คณิต ม.1 เทอม 2 อย่างละเอียด

30 ชม.

2,600 บาท

 
4.3) คณิต ม.2 เทอม 1 อย่างละเอียด

25 ชม.

2,200 บาท

 
4.4) คณิต ม.2 เทอม 2 อย่างละเอียด

35 ชม.

3,200 บาท

 
4.5) คณิต ม.3 เทอม 1 อย่างละเอียด

35 ชม.

3,200 บาท

 
4.6) คณิต ม.3 เทอม 2 อย่างละเอียด

35 ชม.

3,200 บาท

 
4.7)  คณิต ม.1-3 แยกเป็นบท (45 บท)

180 ชม.

18,120 บาท

 
4.8) คณิตกวดเข้าเตรียมอุดม และมหิดลวิทย์

32 ชม.

3,500 บาท

 
4.9)  ตะลุยโจทย์คณิตกวดเข้าเตรียมอุดมและมหิดลวิทย์

22 ชม.

2,500 บาท

 
4.10)ตะลุยโจทย์คณิตเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

27 ชม.

2,700 บาท

 
5.คอร์สฟิสิกส์ ม.ต้น ประกอบด้วย

รวม 125 ชม.

รวม 17,500 บาท

299,000 บาทต่อปี

5.1) ฟิสิกส์ ม.ต้น(รวม ม.1-3) อย่างละเอียด (แยกเป็น 4 หมวด)

60 ชม.

5,900 บาท

 
5.2) ฟิสิกส์กวดเข้าเตรียมอุดม และมหิดลวิทย์  (แยกเป็น 4 หมวด)

50 ชม.

4,900 บาท

 
5.3)  ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์โอลิมปิก ม.ต้น

15 ชม.

1,900 บาท

 
6.คอร์สเคมี และชีววิทยา ม.ต้นประกอบด้วย

รวม 131 ชม.

รวม 17,500 บาท

290,000 บาทต่อปี

6.1) เคมี รวม ม.1-3 อย่างละเอียด

36 ชม.

3,900 บาท

 
6.2) ชีววิทยารวม ม.1-3 อย่างละเอียด (5 เล่ม)

65 ชม.

6,900 บาท

 
6.3)  ตะลุยโจทย์ชีววิทยาโอลิมปิก ม.ต้น สอวน.

30 ชม.

3,500 บาท

 
หลักสูตรจำนวนชั่วโมงโดยประมาณราคาขายต่อคอร์สค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ต่อปี
7.คอร์สคณิต ม.ปลายทั้งหมด  ประกอบด้วย

รวม 854 ชม.

รวม 81,800 บาท

559,000 บาทต่อปี

7.1) คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1

45 ชม.

3,900 บาท

 
7.2) คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2

40 ชม.

3,900 บาท

 
7.3) คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1

55 ชม.

3,900 บาท

 
7.4) คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2

40 ชม.

3,900 บาท

 
7.5) คณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 1-2

40 ชม.

3,900 บาท

 
7.6) คณิตศาสตร์ ม.ปลายแยกบท (26 บท)

220 ชม.

24,210 บาท

 
7.7) คณิต O-NET อย่างละเอียด(มี 2 เล่ม)

50 ชม.

3,900 บาท

 
7.8) คณิตศาสตร์ PAT 1 และ ADMISSION (มี 3 เล่ม)

120 ชม.

6,900 บาท

 
7.9) ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ONET+PAT1

45 ชม.

4,500 บาท

 
7.10) ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์แยกบท ม.ปลาย(15 เล่ม)

60 ชม.

6,300 บาท

 
7.11) ตะลุยข้อสอบเก่าคณิตศาสตร์ ONET+PAT 1

25 ชม.

2,500 บาท

 
7.12) โจทย์เก็งคณิตศาสตร์ ONET

10 ชม.

1,200 บาท

 
7.13) โจทย์เก็งคณิตศาสตร์ PAT 1

20 ชม.

2,500 บาท

 
7.14) ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์แพทย์ กสพท.

35 ชม.

3,900 บาท

 
7.15) คณิตศาสตร์ SMART 1

27 ชม.

2,900 บาท

 
7.16) ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์โควต้า 3 ภาค

22 ชม.

2,500 บาท

 
8.คอร์สฟิสิกส์ ม.ปลายทั้งหมด  ประกอบด้วย

รวม 253 ชม.

รวม 249,000 บาท

459,000 บาทต่อปี

8.1) หมวดกลศาสตร์ 1 (มี 4 บท)

48 ชม.

4,800 บาท

 
8.2) หมวดกลศาสตร์ 2 (มี 6 บท)

55 ชม.

5,400 บาท

 
8.3) หมดสมบัติเชิงกลของสสาร (มี 6 บท)

47 ชม.

4,500 บาท

 
8.4) หมวดคลื่นทั้งหมด (มี 4 บท)

31 ชม.

3,000 บาท

 
8.5) หมวดไฟฟ้าทั้งหมด (มี 7 บท)

44 ชม.

4,400 บาท

 
8.6) หมวดอะตอมและนิวเคลียร์ (มี 3 บท)

 28 ชม.

2,800 บาท

 
9.คอร์สตะลุยโจทย์ GAT+PAT2-3โดยหมอเล็ก

รวม 114 ชม.

รวม 11,600  บาท

259,000 บาทต่อปี

9.1) GAT การเชื่อมโยง

13 ชม.

1,500 บาท

 
9.1) ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT 2

31 ชม.

3,100 บาท

 
9.1) ตะลุยโจทย์ชีววิทยาPAT 2

38 ชม.

3,800 บาท

 
9.2) ตะลุยโจทย์พื้นฐานวิศวกรรม PAT 3

32 ชม.

3,200 บาท

 

คอร์สที่คาดว่าจะเปิดในปี 2557     

หลักสูตร

จำนวนชั่วโมงโดยประมาณราคาขายต่อคอร์ส

ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ต่อปี

10.คอร์สปรับพื้นฐาน ป.6 กวดเข้า ม.1

รวม 120 ชม.

รวม 12,000 บาท

290,000 บาทต่อปี

10.1) คณิตศาสตร์

30 ชม.

3,000 บาท

 
10.2) วิทยาศาสตร์

30 ชม.

3,000 บาท

 
10.3) ภาษาไทย

30 ชม.

3,000 บาท

 
10.4) สังคมศึกษา

30 ชม.

3,000 บาท

 
11.คอร์สภาษาไทย และสังคมศึกษา ม.ต้น

รวม 100 ชม.

รวม 10,000 บาท

199,000 บาทต่อปี

12.คอร์สภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

รวม 211.5 ชม.

รวม 25,400 บาท

390,000 บาทต่อปี

12.1) ADVANCE GRAMMA  ม.4-6

30 ชม.

3,500 บาท

 
12.2) ตะลุยโจทย์ GRAMMA

16.5 ชม.

1,900 บาท

 
12.3) ตะลุยโจทย์ READING+CLOZE

20 ชม.

2,500 บาท

 
12.4) ตะลุยโจทย์ VOCABULARY

25 ชม.

3,000 บาท

 
12.5) ตะลุยโจทย์ ERROR

30 ชม.

3,500 บาท

 
12.6) ตะลุยโจทย์ ข้อสอบภาษาอังกฤษชิงทุน และสอบตรง

20 ชม.

2,500 บาท

 
12.7) ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าภาษาอังกฤษ ONET

20 ชม.

2,500 บาท

 
12.8) ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าภาษาอังกฤษ GAT

30 ชม.

3,500 บาท

 
12.9) ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าโควต้าสอบตรง

20 ชม.

2,500 บาท

 
13.คอร์สเคมี ม.ปลาย

รวม 200 ชม.

รวม 20,900 บาท

390,000 บาทต่อปี

13.1) เคมี ม.ปลายอย่างละเอียด

185 ชม.

19,000 บาท

 
13.2) ตะลุยโจทย์เคมี สอวน. โอลิมปิก

15 ชม.

1,900 บาท

 
14.คอร์สชีววิทยา ม.ปลาย

รวม 200 ชม.

รวม 20,000 บาท

390,000 บาทต่อปี

แฟรนไชส์ กวดวิชา HIGH-SPEED MATHS. ปรับแผนการลงทุนใหม่หมด
แบบที่ 2 (ร่วมลงทุน) : จ่ายค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ 1,500,000 บาทต่อสัญญา 5 ปี ท่านจะได้หลักสูตรครบทุกหลักสูตรทั้งหมด 14 หลักสูตรตามแบบที่ 1 (รวม 5,012,000 บาท/ปี ) ด้วยชั่วโมงการสอนกว่า 3,200 ชั่วโมงและหลักสูตรที่จะมีในอนาคตอีกมากมายโดยไม่เสียค่าแฟรนไชส์เพิ่มเติม ในปีที่ 1 ท่านจะเสียค่าส่วนแบ่งให้ผู้ให้สิทธิ 5% ของรายได้ปีที่ 2-5 เสียส่วนแบ่งผู้ให้สิทธิประมาณ 19 % ของรายได้

(PROMOTION ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ 1,500,000 บาทต่อสัญญา 5 ปีนี้เฉพาะ 5 สาขาแรกเท่านั้น) 

เงื่อนไขการลงทุนแบบที่ 2

รายละเอียด

การลงทุนแบบที่ 2 (ร่วมทุน)

1.หลักสูตรที่ได้รับได้ทั้งหมด  14 หลักสูตรตามการลงทุนแบบที่ 1  ทุกวิชาตั้งแต่ระดับ ป.6 ถึง ม.6 ด้วยชั่วโมงการสอนกว่า 3200 ชั่วโมง และหลักสูตรจะมีการ UPDATE โจทย์อยู่เรื่อยๆ
2.ค่าแฟรนไชส์ 1,500,000 บาท ต่อ 5 ปี แบ่งจ่ายได้ 3 งวด1.งวดที่ 1 จำนวน 500,000 สำหรับการวางมัดจำ2.งวดที่ 2 จำนวน 500,000 สำหรับวันทำสัญญา3.งวดที่ 3 จำนวน 500,000 สำหรับวันก่อนติดตั้ง SERVER
3.ส่วนแบ่งของรายได้ที่แบ่งให้ผู้ให้สิทธิปีที่ 1 แค่ 5 % ของรายได้ปีที่ 2-5  แค่ 19 % ของรายได้

 

แฟรนไชส์ กวดวิชา HIGH-SPEED MATHS. ปรับแผนการลงทุนใหม่หมด
แฟรนไชส์ กวดวิชา HIGH-SPEED MATHS. ปรับแผนการลงทุนใหม่หมด
แฟรนไชส์ กวดวิชา HIGH-SPEED MATHS. ปรับแผนการลงทุนใหม่หมด
แฟรนไชส์ กวดวิชา HIGH-SPEED MATHS. ปรับแผนการลงทุนใหม่หมด

 

ไฟล์ข้อมูล  แฟรนไชส์ กวดวิชา HIGH-SPEED MATHS  (.pdf)

ข้อมูลติดต่อ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อ.บุ๋ม 089-1195013
www.highspeedmaths.com
https://www.facebook.com/HighSpeedMathsCenter

 

แสดงความคิดเห็น