แฟรนไชส์ ขนมปัง คักแฮง
แฟรนไชส์ ขนมปัง คักแฮง

แฟรนไชส์ ขนมปัง “คักแฮง”

แฟรนไชส์ ขนมปัง คักแฮง
แฟรนไชส์ ขนมปัง คักแฮง

แฟรนไชส์ ขนมปัง “คักแฮง”

คั ก แ ฮ ง ..
คือผู้ผลิตแป้งขนมปังสำเร็จรูปพรีเมี่ยมเกรด , จัดจำหน่ายอุปกรณ์-วัตถุดิบครบวงจร , สอน และวางระบบบริหาร สำหรับผู้สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจขนมปัง
” เราสามารถสร้างผลตอบแทนหลักล้านจากการลงทุนหลักแสน “

 

แฟรนไชส์ ขนมปัง คักแฮง
แฟรนไชส์ ขนมปัง คักแฮง
แฟรนไชส์ ขนมปัง คักแฮง
แฟรนไชส์ ขนมปัง คักแฮง
แฟรนไชส์ ขนมปัง คักแฮง
แฟรนไชส์ ขนมปัง คักแฮง

ข้อมูลติดต่อ
คุณกันตินันท์
ที่อยู่ ที่อยู่ 483,485 ถ.อุปลีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000
โทร. 081-8349011
อีเมล์ kantinunsri@hotmail.co.th , kantinunsri@gmail.com
เว็บไซต์ www.kuckhang.in.th 
LINE : 0818349011
Facebook : www.facebook.com/kuckhang

แสดงความคิดเห็น