แฟรนไชส์ "ควิก เซอร์วิส"ร้านสารพัดบริการชุมชน
แฟรนไชส์ "ควิก เซอร์วิส"ร้านสารพัดบริการชุมชน

แฟรนไชส์ “ควิก เซอร์วิส”ร้านสารพัดบริการชุมชน

แฟรนไชส์ ควิก เซอร์วิสร้านสารพัดบริการชุมชน
แฟรนไชส์ ควิก เซอร์วิสร้านสารพัดบริการชุมชน

แฟรนไชส์ “ควิก เซอร์วิส”ร้านสารพัดบริการชุมชน

แนวคิดและที่มาของธุรกิจ
ร้าน ควิก เซอร์วิส(Quick Service)เกิดจากการมองเห็นถึงความไม่สะดวกและไม่มีเวลาของผู้คนในชุมชนที่จะไปจัดการทำธุรกรรมต่างๆได้ด้วยตัวเอง รวมถึงความไม่สะดวกที่จะไปทำหลายๆธุรกรรมในหลายๆสถานที่ได้ในเวลาที่จำกัด โดยเฉพาะชุมชนขนาดใหญ่ที่การจราจรติดขัด อย่างเช่น กรุงเทพมหานคร หรือหัวเมืองขนาดใหญ่หรือแม้แต่ชุมชนที่อยู่ห่างไกลจากหน่วยงานให้ บริการของรัฐเช่นที่ทำการไปรษณีย์ ธนาคาร กรมขนส่ง ทางบก จุดชำระค่าบริการต่างๆ เช่น ค่างวดรถ ค่าไฟฟ้า ค่าบัตรเครดิต สินเชื่อต่างๆ ศูนย์บริการทำพรบ. ต่อทะเบียนประกันภัยรถยนต์,บริการถ่ายเอกสาร,รับ-ส่งแฟ็กซ์

ด้วยเหตุนี้ทีมงานผู้ก่อตั้งจึงมีแนวคิดในการเปิดร้าน ควิก เซอร์วิส ขึ้นมาเพื่อเป็นจุดให้บริการรับฝากทำธุรกรรมต่างๆแทนผู้คนในชุมชน ณ จุดๆเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกให้คนในชุมชนภายใต้การให้บริการแบบ One Stop Service

ร้าน ควิก เซอร์วิส คือ อะไร??
ร้าน ควิก เซอร์วิส (Quick Service) คือ ร้านสารพัดบริการ ที่รวบรวมเอาบริการหลายๆอย่างที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของผู้คนในชุมชน มาเปิดให้บริการในร้านเดียวกัน ภายใต้แนวคิด ONE STOP SERVICES ได้แก่บริการดังต่อไปนี้

แฟรนไชส์ ควิก เซอร์วิสร้านสารพัดบริการชุมชน
แฟรนไชส์ ควิก เซอร์วิสร้านสารพัดบริการชุมชน

1) บริการฝากส่งเอกสารและพัสดุด่วน (ไปรษณีย์เอกชน)
2) จุดชำระบิลค่าบริการต่างๆ เช่น ค่า น้ำ-ไฟ-โทรศัพท์-บัตรเครดิต
3) ศูนย์ประกันภัย จำหน่าย พ.ร.บ. ต่อทะเบียนรถ, ประกันภัยรถยนต์
4) ศูนย์ถ่ายเอกสาร, รับ-ส่งแฟ็กซ์
5) บริการโอนเงิน
6) ศูนย์ถ่ายรูปด่วนติดบัตร
7) จุดเติมเงินออนไลน์ (เติมเงินมือถือ)
8) จุดจองตั๋วเดินทาง(รถทัวร์ รถไฟ เครื่องบิน)

แฟรนไชส์ Quick Service มี 2 รูปแบบ

งบลงทุน 214,000 บาท
ได้สิทธิในการใช้ชื่อ/รูปแบบร้าน “ควิก เซอร์วิส”
**ไม่มีเรียกเก็บค่าธรรมเนียม(ค่ารายเดือน,รายปี,ส่วนแบ่งการขาย)ใดๆทั้งสิ้น
**รับประกันระบบซอฟแวร์ 2 ปี
ได้ระบบงาน 7 บริการ (ระยะเวลาจัดตั้งร้าน : 2 สัปดาห์)

บริการไปรษณีย์
จุดชำระบิลออนไลน์
งานทำ พ.ร.บ. , ต่อภาษีรถและประกันภัย
บริการโอนเงินธนาคาร
บริการถ่ายเอกสาร
รับ-ส่งแฟ็กซ์
เติมเงินมือถือ
สิ่งที่ผู้ลงทุนต้องจัดเตรียม

ขนาดพื้นที่สำหรับเปิดร้าน : 8-20 ตารางเมตร
อัตราค่าเช่าพื้นที่ : ต่างจังหวัด ควรอยู่ระหว่าง 3,000-6,000 บาท , กรุงเทพ-ปริมณฑล ควรอยู่ระหว่าง 5,000-12,000 บาท
สัญญาเช่าพื้นที่ : อย่างน้อย 3 ปี (กรณีเช้าพื้นที่เปิดร้าน)
พนักงาน 2 คน (ประจำร้าน 1 คน , พนักงานส่งเอกสาร 1 คน)
สิ่งที่ผู้ลงทุนได้รับ

ป้ายชื่อร้าน “Quick Service” (ป้ายไฟ) 1 ป้าย
เคาเตอร์บริการ
บอร์ดโชว์สินค้าจำหน่าย
โต๊ะรองเขียน
เก้าอี้แถวลูกค้า 3 ที่นั่ง
ฉากหลัง
เครื่องมือและอุปกรณ์ทำงาน

ซอฟแวร์การทำงาน
เครื่องคอมพิเวตอร์ 1 ชุด
เครื่องชั่งดิจิตอล 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 1 เครื่อง
เครื่องแสกนบาร์โค๊ต 1 เครื่อง
คู่มือการทำงาน 3 เล่ม
ตรายางงานไปรษณีย์ 1 ชุด
แสตมป์ 3 บาท 10 ดวง , แสตมป์ 5 บาท 10 ดวง
ซองจดหมายทุกขนาด อย่างละ 10 ซอง
กล่องไปรษณีย์ทุกขนาด อย่างละ 10 กล่อง
เทปกาวปิดกล่องพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
เชือกสำหรับผูกกล่อง 2 ม้วน
กันกระแทก 1 ม้วนเล็ก
ปากกา 5 ด้าม
กระปุกใส่น้ำสำหรับติดแสตมป์ 1 อัน
แท่นหมึกประทับตรายาง แดง , น้ำเงิน อย่างละ 1 ชุด
ปากกาเคมี แดง , น้ำเงิน อย่างละ 1 ด้าม
แฟ้มใส่เอกสาร 31 อัน
ใบปลิว 1,500 ใบ
ป้ายไวนิลแจ้งเอปดบริการแล้ว 1 ป้าย
ส่งพนักงาน(พี่เลี้ยง)ไปประจำวันเปิดร้าน 2 วัน

งบลงทุน 267,500 บาท
ได้สิทธิในการใช้ชื่อ/รูปแบบร้าน “ควิก เซอร์วิส”
**ไม่มีเรียกเก็บค่าธรรมเนียม(ค่ารายเดือน,รายปี,ส่วนแบ่งการขาย)ใดๆทั้งสิ้น
**รับประกันระบบซอฟแวร์ 2 ปี
ได้ระบบงาน 9 บริการ (ระยะเวลาจัดตั้งร้าน : 3 สัปดาห์)

บริการไปรษณีย์
จุดชำระบิลออนไลน์
งานทำ พ.ร.บ. , ต่อภาษีรถและประกันภัย
บริการโอนเงินธนาคาร
บริการถ่ายเอกสาร
บริการรับ-ส่งแฟ็กซ์
เติมเงินมือถือ
ศูนย์ถ่ายเอกสารครบวงจร
ศูนย์ถ่ายรูปด่วน ติดบัตร
สิ่งที่ผู้ลงทุนต้องจัดเตรียม

ขนาดพื้นที่สำหรับเปิดร้าน : 15-30 ตารางเมตร
อัตราค่าเช่าพื้นที่ : ต่างจังหวัด ควรอยู่ระหว่าง 3,000-8,000 บาท , กรุงเทพ-ปริมณฑล ควรอยู่ระหว่าง 5,000-15,000 บาท
สัญญาเช่าพื้นที่ : อย่างน้อย 3 ปี (กรณีเช้าพื้นที่เปิดร้าน)
พนักงาน 2-3 คน (ประจำร้าน 1-2 คน , พนักงานส่งเอกสาร 1 คน)
สิ่งที่ผู้ลงทุนได้รับ

ป้ายชื่อร้าน “Quick Service” (ป้ายไฟ) 1 ป้าย
ป้ายตู้ไฟล้อเลื่อน ตั้งหน้าร้าน 1 ป้าย
เคาเตอร์บริการ 1 ตัว
บอร์ดโชว์สินค้าจำหน่าย
โต๊ะรองเขียน
ฉากหลัง
เครื่องมือและอุปกรณ์ทำงาน

ซอฟแวร์การทำงาน
เครื่องคอมพิเวตอร์ 1 ชุด
เครื่องชั่งดิจิตอล 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 1 เครื่อง
เครื่องแสกนบาร์โค๊ต 1 เครื่อง
เครื่องปริ๊นรูป , กระดาษพร้อมหมึก(งานถ่ายรูปด่วน) 1 เครื่อง
คู่มือการทำงาน 3 เล่ม
ตรายางงานไปรษณีย์ 1 ชุด
แสตมป์ 3 บาท 10 ดวง , แสตมป์ 5 บาท 10 ดวง
ซองจดหมายทุกขนาด อย่างละ 10 ซอง
กล่องไปรษณีย์ทุกขนาด อย่างละ 10 กล่อง
เทปกาวปิดกล่องพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
เชือกสำหรับผูกกล่อง 2 ม้วน
กันกระแทก 1 ม้วนเล็ก
ปากกา 5 ด้าม
กระปุกใส่น้ำสำหรับติดแสตมป์ 1 อัน
แท่นหมึกประทับตรายาง แดง , น้ำเงิน อย่างละ 1 ชุด
ปากกาเคมี แดง , น้ำเงิน อย่างละ 1 ด้าม
แฟ้มใส่เอกสาร 31 อัน
ใบปลิว 3,000 ใบ
ป้ายไวนิลแจ้งเปิดบริการแล้ว 1 ป้าย
เสื้อยูนิฟอร์ม จำนวน 5 ตัว
ส่งพนักงาน(พี่เลี้ยง)ไปประจำวันเปิดร้าน 2 วัน
มีให้เพิ่มเติม

ศูนย์ถ่ายเอกสาร , งานเข้าเล่ม , งานเคลือบบัตร
– เครื่องถ่ายเอกสารขนาดใหญ่(ใหม่แกะกล่อง) จำนวน 1 เครื่อง
– เครื่องเข้าเล่มแบบห่วง จำนวน 1 เครื่อง
– เครื่องเคลือบบัตร จำนวน 1 เครื่อง
– สินค้าจำหน่าย เช่นกระดาษถ่ายเอกสาร,ห่วงเข้าเล่ม,พลาสติกเคลือบบัตร ฯลฯ
ศูนย์ถ่ายรูปด่วนติดบัตร (เจ้าของร้านจัดเตรียมกล้องดิจิตอลเอง)
– เครื่องปริ๊นรูปด่วน 1 นาที/1โหล
– กระดาษพร้อมหมึก (ปริ๊นส์รูปขนาด 1 นิ้ว ได้จำนวน 50 โหล)
– ฉากสีฟ้า
– ป้ายแสดงจุดถ่ายรูปติดบัตร
– เครื่องตัดรูป

 

ใคร เหมาะสม กับธุรกิจนี้ ??
ร้าน ควิก เซอร์วิส เป็นธุรกิจที่เจ้าของธุรกิจหรือผู้ลงทุนต้องมีความชอบ และใจรักในงานด้านบริการเป็นทุนเดิม และพนักงานที่จะนำมา ร่วมงานก็ต้องมี บุคคลิกที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ใจเย็น มีความชอบ และถนัดที่จะเอาใจและใส่ใจ ในการที่จะให้บริการผู้อื่นที่เป็นลูกค้าผู้มาใช้บริการ ซึ่งพอจะสรุปคร่าวๆเรื่องคุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ที่จะทำธุรกิจนี้ดังนี้

แฟรนไชส์ ควิก เซอร์วิสร้านสารพัดบริการชุมชน
แฟรนไชส์ ควิก เซอร์วิสร้านสารพัดบริการชุมชน

1) มีใจรักในงานบริการ
2) มีบุคคลิก ยิ้มแย้มแจ่มใส
3) ชอบงานที่ต้องพูดคุยกับผู้อื่น
4) มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
5) มีความรับผิดชอบสูง
6) มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
7) อยากมีธุรกิจส่วนตัว

ทำเล แบบไหนเหมาะสมสำหรับเปิดธุรกิจนี้??
1)ชุมชนขนาดใหญ่ๆ มีประชากรอาศัยหนาแน่น เช่น หมู่บ้านจัดสรร หมู่บ้านเอื้ออาทร,เคหะชุมชน,คอนโดมิเนียมที่มีหลายตึก
2)ปากซอยทางเข้าหมู่บ้าน ตลาดสด จุดต่อรถ ป้ายรถเมล์ ฯลฯ
3)ทำเลที่อยู่ในย่านธุรกิจ ที่มีคนทำงานออฟฟิศเยอะๆ
4)ทำเลที่อยู่ใกล้หน่วยงานราชการ สถานการศึกษา มหาวิทยาลัย
5)ทำเลที่อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม หรือในนิคมอุตสาหกรรม
6)ทำเลที่อยู่ห่างไกลจากจุดให้บริการของรัฐ เช่น ไปรษณีย์, ธนาคาร

แฟรนไชส์ ควิก เซอร์วิสร้านสารพัดบริการชุมชน
แฟรนไชส์ ควิก เซอร์วิสร้านสารพัดบริการชุมชน

ทำร่วมกับธุรกิจได้หรือไม่?
สามารถเปิดร้านร่วมกับธุรกิจอื่นได้ อาทิเช่น
– ร้านขายหนังสือ
– ร้านถ่ายเอกสาร ทำนามบัตร ตรายาง
– ร้านอินเตอร์เน็ท
– ร้านมินิมาร์ท
– ร้านกาแฟ เบเกอรี่ ขนมปัง
– สำนักงานตัวแทนขายประกัน
– ร้านธุรกิจขายตรง MLM
– ร้านขายเครื่องเขียน
– ร้านซักอบรีด ซักแห้ง
– ร้านเช่าวีดีโอVDO,VCD

สนใจแฟรนไชส์ติดต่อ : ควิก เซอร์วิส
89/20 ม.6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
คุณชาตรี 08-1866-9837(กทม./ปริมณฑล),คุณชัยนนท์ 08-6091-6872 (ตจว.)
E- Mail:quickserviceshop@gmail.com
www.quickserviceshop.com

แสดงความคิดเห็น