แฟรนไชส์ศูนย์ดูแลสุขภาพ
image : chhca.co.uk

แฟรนไชส์ศูนย์ดูแลสุขภาพ “บ้านธาราวดี เนอร์สซิ่งโฮม” ดูแลผู้สูงอายุมาตรฐานโรงพยาบาล

แฟรนไชส์ศูนย์ดูแลสุขภาพ “บ้านธาราวดี เนอร์สซิ่งโฮม” ดูแลผู้สูงอายุมาตรฐานโรงพยาบาล

แฟรนไชส์ศูนย์ดูแลสุขภาพ “บ้านธาราวดี เนอร์สซิ่งโฮม”
ดูแลผู้สูงอายุมาตรฐานโรงพยาบาล

แฟรนไชส์ศูนย์ดูแลสุขภาพ อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนรุ่นใหม่ ที่หันมาใส่ใจตนเองในเรื่องของสุขภาพกันอย่างมาก ไม่เฉพาะแต่ตัวเองเท่านั้น เพราะปัจจุบันการดูแลเอาใจใส่สุขภาพผู้สูงอายุในครอบครัวก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน ทำให้ปัจจุบันมีสินค้าและบริการเกี่ยวกับสุขภาพเกิดขึ้นหลากหลาย และได้รับการยอมรับที่ดีมีความน่าสนใจให้เราได้เห็นอยู่อย่างสม่ำเสมอ วันนี้เราก็มีแฟรนไชส์ศูนย์ดูแลสุขภาพมาฝากสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

แฟรนไชส์ศูนย์ดูแลสุขภาพ ในบทความนี้มีชื่อว่า บ้านธาราวดี เนอร์สซิ่งโฮม” เกิดขึ้นจาก “กฤษณ์กมล แพงศรี” อดีตพยาบาลที่เคยทำงานในโรงพยาบาล สั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนาน เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยทั้งช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุ ที่ญาติมักพามาพักรักษาตัว แต่เมื่อหมอสั่งให้กลับบ้านได้ กลับอยากให้ผู้สูงอายุพักต่อในโรงพยาบาลมากกว่า เนื่องจากเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์มีความรองรับกับโรคภัยไข้เจ็บของผู้ป่วยมากกว่า อีกทั้งยังมีในเรื่องของเวลาที่คนปัจจุบันมักไม่ค่อยว่างดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวด้วยตัวเอง จึงอยากให้พักอยู่โรงพยาบาล เพื่อให้พยาบาลเป็นผู้ดูแลแทน ทำให้คุณกฤษณ์กมลเล็งเห็นโอกาสในการสร้างเป็นธุรกิจขึ้น เกิดเป็นบ้านธาราวดี เนอร์สซิ่งโฮมในที่สุด รองรับการดูแลผู้สูงอายุมาตรฐานเดียวกันกับโรงพยาบาล ในอัตราค่าบริการที่ถูกกว่า

แฟรนไชส์ศูนย์ดูแลสุขภาพ “บ้านธาราวดี เนอร์สซิ่งโฮม” ดูแลผู้สูงอายุมาตรฐานโรงพยาบาล

บ้านธาราวดี เนอร์สซิ่งโฮม ก่อตั้งโดยคุณกฤษณ์กมล ได้หันมาทำที่ดินบริเวณบ้านขนาด 70 ตารางเมตรมาปรับเปลี่ยนเป็นบ้านพักผู้สูงอายุ ลงทุนประมาณ 1.7 ล้านบาท กระทั่งเปิดให้บริการเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เริ่มต้นมีคนเข้าพักแค่รายเดียวเท่านั้น ก่อนจะมีการบอกต่อปากต่อปาก และมีคนเข้าพักเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง กระทั่งปัจจุบันต้องขยับขยายพื้นที่เป็น 2 ไร่ รองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด 40 ท่านด้วยกัน โดยเมื่อเร็วๆ นี้ยังขยายสาขาที่ 2 ในพื้นที่ขนาด 4 ไร่ รับได้อีก 40 คน

ต่อมาคุณกฤษณ์กมลก็ได้ขยายสาขาในรูปแบบแฟรนไชส์ เพราะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ลงทุนค่อนข้างสูงบวกกับต้องมีสถานที่เป็นของตัวเอง จึงคิดว่าการขยายสาขาในรูปแบบแฟรนไชส์จะขยายได้ง่ายกว่า และที่น่าสนใจคือปัจจุบันแฟรนไชส์ศูนย์ดูแลสุขภาพ บ้านธาราวดี เนอร์สซิ่งโฮมผ่านการรับรองมาตรฐานแฟรนไชส์จากกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งยังได้รับคัดเลือกเป็น Best Practice บริการสุขภาพอีกด้วย

แฟรนไชส์ศูนย์ดูแลสุขภาพ “บ้านธาราวดี เนอร์สซิ่งโฮม” ดูแลผู้สูงอายุมาตรฐานโรงพยาบาล

ค่าบริการของบ้านธาราวดี เนอร์สซิ่งโฮม มีทั้งหมด 3 ราคาแตกต่างกันไปตามอาการป่วยของผู้ป่วย ได้แก่

  1. ผู้สูงอายุพอจะดูแลตัวเองได้ อัตราค่าบริการอยู่ที่ 18,000 บาทต่อเดือน มีผู้ดูแล 1ต่อผู้สูงอายุ 3 คน
  2. ผู้สูงอายุป่วยอาการคงที่ นอนอยู่กับเตียง เจาะคอ อัตราค่าบริการอยู่ที่ 20,000-22,000 บาทต่อเดือน (ตามแต่อาการ) ผู้ดูแล 1 ต่อผู้สูงอายุ 2 คน
  3. ผู้สูงอายุป่วยระยะสุดท้าย อัตราค่าบริการอยู่ที่ 25,000-30,000 บาทต่อเดือน (ตามแต่อาการ) โดยมีผู้ดูแล 1 ต่อผู้สูงอายุ 1.5 คน
แฟรนไชส์ศูนย์ดูแลสุขภาพ “บ้านธาราวดี เนอร์สซิ่งโฮม” ดูแลผู้สูงอายุมาตรฐานโรงพยาบาล
รายละเอียดแฟรนไชส์ศูนย์ดูแลสุขภาพ บ้านธาราวดี เนอร์สซิ่งโฮม
  • ใช้เงินทุนประมาณ 1.5-3 ล้านบาท (ตามขนาดพื้นที่)
  • ผู้ลงทุนต้องมีสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน ขนาด 1 ไร่ขึ้นไป โดยจะได้รับการตกแต่งและปรับปรุงให้เป็นสถานที่สำหรับบ้านพักผู้สูงอายุ พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน
  • ส่วนกลางจะส่งทีมงานมาให้ ประกอบไปด้วยพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งจะให้ทำงานตามตารางเวลากำหนดเท่านั้น
  • ส่วนบุคลากรเสริมอย่างแม่บ้านและแม่ครัว จะต้องส่งไปให้ส่วนกลางอบรมก่อน เพื่อให้การบริการเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันหมด
  • เงินเดือนพนักงานทั้งหมด ผู้ร่วมลงทุนแฟรนไชส์เป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด
  • ส่วนกลางจะหาผู้สูงอายุส่งมาเข้าพัก ควบคู่ไปกับผู้ลงทุนที่ต้องหาเองด้วยเช่นกัน
  • รายได้ที่เกิดขึ้นจากการบริการ ทั้งผู้ร่วมลงทุนในแฟรนไชส์จะต้องแบ่งกับทางส่วนกลางตามสัดส่วนที่ตกลงไว้
คุณสมบัติของผู้ลงทุนแฟรนไชส์ศูนย์ดูแลสุขภาพ บ้านธาราวดี เนอร์สซิ่งโฮม
  • ผู้สนใจร่วมลงทุนจะต้องมีสถานที่เป็นของตัวเอง และตั้งอยู่ในทำเลที่เดินทางได้สะดวก
  • อายุผู้ลงทุนควรอยู่ในระหว่าง 40-50 ปี
  • ผู้ร่วมลงุทนควรมีสภาพการเงินคล่องตัว เนื่องจากเป็นการลงทุนระยะยาว คืนทุนได้ใน 2 ปี
  • ต้องมีใจเมตตารักงานบริการ มีความพร้อมที่จะดูแลผู้สูงอายุ เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

แฟรนไชส์ศูนย์ดูแลสุขภาพ “บ้านธาราวดี เนอร์สซิ่งโฮม” ดูแลผู้สูงอายุมาตรฐานโรงพยาบาล

ข้อมูลแฟรนไชส์ศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ บ้านธาราวดี เนอร์สซิ่งโฮม
ที่อยู่ : 179 หมู่ 4 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (ที่เดียวกับสระว่ายนำธาราวดี)
โทรศัพท์ : 0892349218, 0811612335, 037-276172
Email : krid1307@hotmail.com
Facebook : @BanTharaWdiNexRSingHom

หมายเหตุ : ขอขอบคุณรูปภาพจาก บ้านธาราวดี เนอร์สซิ่งโฮม

แสดงความคิดเห็น