แฟรนไชส์ เซเว่น อีเลฟเว่น(7-Eleven) อิ่มสะดวก24ชั่วโมง
แฟรนไชส์ เซเว่น อีเลฟเว่น(7-Eleven) อิ่มสะดวก24ชั่วโมง

แฟรนไชส์ เซเว่น อีเลฟเว่น(7-Eleven) อิ่มสะดวก24ชั่วโมง

แฟรนไชส์ เซเว่น อีเลฟเว่น(7-Eleven) อิ่มสะดวก24ชั่วโมง

แฟรนไชส์ เซเว่น อีเลฟเว่น(7-Eleven)

เซเว่น อีเลฟเว่น  7-Eleven ร้านสะดวกซื้อเพื่อนคู่ใจยามหิว 24 ชั่วโมง ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเวลาไหน หรืออยากได้อะไร ก็เพียงแค่เดินไปที่เซเว่น เราก็จะพบกันสินค้าแทบทุกอย่างที่ต้องเราต้องการเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของใช้ หนังสือ เครื่องเขียน สินค้าไอที ยาสามัญประจำบ้านก็มีขาย แถมยังมีบริการเค้าท์เตอร์เซอร์วิส บริการจ่ายบิลง่ายๆ รวดเร็วทันใจ ทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เซเว่นเค้าก็รับชำระให้หมดเลยละคะ เรียกได้ว่ามาที่เดียวได้ของครบ ที่สำคัญยังเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย สะดวกซื้อสมชื่อเลยจริงๆคะ

 

รวมแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ อัพเดทล่าสุด คลิ๊ก>>

 

สำหรับ ร้านสะดวกซื้อในบ้านเรา โดยเฉพาะ เซเว่น อิเลฟเว่น นั้นมีแทบทุกหัวระแหง ในหนึ่งซอยอาจจะมีทั้งหัวซอย ท้ายซอย ปากซอย ไม่ว่าจะอยู่ในมุมไหนรับรองว่าจะต้องเจอ เซเว่น อิเลฟเว่น อย่างน้อยสักสาขาหนึ่งอย่างแน่นอน เพราะทุกวันนี้ เซเว่น อิเลฟเว่น มีจำนวนสาขามากกว่า 7,000 สาขา ทั่วประเทศ

เซเว่น อีเลฟเว่น 7-Eleven ก่อตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2470 ต่อมามีการขยายสาขาออกไปทั่วโลก สำหรับเมืองไทยนั้น ทำการเปิดสาขาแรกขึ้นเมื่อปี 2532 โดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซื้อแฟรนไชส์เข้ามาเปิดสาขา

แฟรนไชส์ เซเว่น อีเลฟเว่น(7-Eleven) อิ่มสะดวก24ชั่วโมง
แฟรนไชส์ เซเว่น อีเลฟเว่น(7-Eleven) อิ่มสะดวก24ชั่วโมง

เซเว่น อีเลฟเว่น 7-Eleven เป็นกิจการค้าปลีกในลักษณะร้านอิ่มสะดวก ซึ่งดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และการให้บริการต่างๆเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุด จนถึงปัจจุบัน 7-Eleven ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมาก สามารถให้บริการลูกค้า 9 ล้านคนต่อวัน โดยจะเน้นอาหารและเครื่อง ดื่มเป็นหลัก อีกทั้งเวลาของการเปิดให้บริการที่เปิดตลอด 24 ชม. จึงสนองความต้องการของกลุ่มผู้ บริโภคได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ทำการขยายกิจการให้กว้างขึ้นโดยใช้ระบบแฟรนไชส์ หรือการให้อนุญาตสิทธิช่วง ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ สามารถเข้ามาบริหารกิจการ ที่คุ้มค่าต่อการลงทุน ภายใต้ระบบอันทันสมัย โดยบริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด ให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารงาน หลักการคัดเลือกสินค้า ระบบการเงิน มีแผนส่งเสริมการขายและแผนการโฆษณาทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการไปช่วยแนะนำและแก้ปัญหาต่างๆ

แฟรนไชส์ เซเว่น อีเลฟเว่น(7-Eleven) อิ่มสะดวก24ชั่วโมง แฟรนไชส์ เซเว่น อีเลฟเว่น(7-Eleven) อิ่มสะดวก24ชั่วโมง

ข้อมูลแฟรนไชส์
ค่าแฟรนไชส์ 1,500,000 บาท
จำนวนสาขา 7,000 สาขา

 

รวมแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ อัพเดทล่าสุด คลิ๊ก>>

 

สิ่งที่จะได้รับ
– บริษัทฯ จะลงทุนสินค้ารวมทั้งให้ยืมอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่ใช้ประกอบการทำธุรกิจ ตลอดอายุสัญญาโดยที่ผู้เข้า ร่วมแฟรนไชส์จะต้อง รับผิดชอบค่าบำรุงรักษา พร้อมทั้งติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ 7-Eleven โดยบริษัทฯ เป็นผู้ชำระค่าภาษีป้าย
– บริษัทฯ จะช่วยออกแบบร้านและการจัดวาง Lay Out สินค้าในร้าน โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการ ตกแต่งร้าน
– บริษัทฯ จะจัดอบรมผู้บริหารร้านให้เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติอย่างครบถ้วน และจัดอบรมหลักสูตร แก่พนักงานใหม่ด้วย รวมทั้งยังมีหลักสูตรเสริมตามความเหมาะสมในระหว่างการดำเนินการ
– บริษัทฯ มีแผนการส่งเสริมการขาย และแผนการโฆษณาทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอ
– จัดส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการไปช่วยแนะนำแก้ปัญหา และพัฒนาร้านค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดสัญญา เป็นต้น

แฟรนไชส์ เซเว่น อีเลฟเว่น(7-Eleven) อิ่มสะดวก24ชั่วโมง แฟรนไชส์ เซเว่น อีเลฟเว่น(7-Eleven) อิ่มสะดวก24ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมสมัคร
เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทยได้
บริหารร้านโดยตนเองพร้อมกับมีบุคลากรที่มีความสามารถ
บุคลากรสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
มีความพร้อมของเงินลงทุน

หลักฐานการขอสมัคร
สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาบัญชีเงินฝากประจำย้อนหลัง 6 เดือน หรือสำเนา Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
ใบรับรองแพทย์
รูปถ่าย 1 ใบ

การสมัครเข้าร่วมลงทุน/ขอรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่นอีเลฟเว่น โทร 0-2711-7800 ขอเข้ารับฟังข้อมูลการเข้าร่วมโครงการตามวันเวลาที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อทำความเข้าใจในเบื้องต้น หรือนัดวันเวลา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯเข้าพบเพื่อชี้แจงรายละเอียด ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์ม พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาตามที่ระบุ

แฟรนไชส์ เซเว่น อีเลฟเว่น(7-Eleven) อิ่มสะดวก24ชั่วโมง
แฟรนไชส์ เซเว่น อีเลฟเว่น(7-Eleven) อิ่มสะดวก24ชั่วโมง

ข้อมูลติดต่อแฟรนไชส์
สำนักงานแฟรนไชส์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อาคาร CP Tower ชั้น 25 เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทร 0-2711-7744
ต่างจังหวัดโทรฟรี 1800-226-671 ตลอด 24 ชั่วโมง
อีเมล์ FAQ@7eleven.co.th
เว็บไซต์ www.cpall.co.th/franchise/home
Facebook: www.facebook.com/cpall7

รวมแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ อัพเดทล่าสุด คลิ๊ก>>

แสดงความคิดเห็น