แฟรนไชส์ ATDI Plus สถาบันสอนอาชีพสายการบิน Workshop สัมผัสบรรยากาศจริง
แฟรนไชส์ ATDI Plus สถาบันสอนอาชีพสายการบิน Workshop สัมผัสบรรยากาศจริง

แฟรนไชส์ “ATDI Plus” สถาบันสอนอาชีพสายการบิน Workshop สัมผัสบรรยากาศจริง

แฟรนไชส์ “ATDI Plus” สถาบันสอนอาชีพสายการบิน Workshop สัมผัสบรรยากาศจริง

แฟรนไชส์ “ATDI Plus
สถาบันสอนอาชีพสายการบิน Workshop
สัมผัสบรรยากาศจริง

เมื่อกล่าวถึงอาชีพในสายงานบริการที่สามารถสร้างรายได้จำนวนมาก ทุกคนต่างนึกถึงอาชีพที่เกี่ยวกับสายการบิน ทั้งแอร์โฮสเตส กราวน์โฮสเตส สจ๊วต ฯลฯ ซึ่งการที่จะเข้ามาทำงานในสายงานนี้ได้นั้นต้องมีคุณสมบัติเพียงพอ ครบตามที่สายการบินได้กำหนดทั้งรูปร่าง ส่วนสูง บุคลิก และภาษา ในสมัยก่อนการจะเข้าสอบสัมภาษณ์งานบริการนี้ตามสายการบินต่างๆ ผู้สมัครต้องมีการขวนขวายหาความรู้และเตรียมตัวด้วยตนเองทั้งหมด แต่ในปัจจุบันนี้ได้มีแฟรนไชส์การศึกษาสถาบันหนึ่ง เปิดตัวอย่างเป็นทางการเพื่อติวเข้ม ให้คำแนะนำ และการจำลองเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจริงในวันสอบสัมภาษณ์ได้

แฟรนไชส์ “ATDI Plus” สถาบันสอนอาชีพสายการบิน Workshop สัมผัสบรรยากาศจริง

สถาบัน “ATDI Plus” ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 ภายใต้บริษัท อะชีพ เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งให้บริการสอนภาษาและฝึกอบรมเตรียมตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์และเข้าทำงานในสายการบิน และพนักงานต้อนรับบนสายการบินชั้นนำ โดยผู้เรียนสามารถมั่นใจได้ในหลักสูตรที่มีการจดลิขสิทธิ์รับรองจากสหรัฐอเมริกา ในนาม Achieve Training & Development Institute คอร์สการอบรมของทางสถาบันนั้นมีหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่สนใจจะทำงานในสายอาชีพนี้ได้อย่างครบถ้วน เช่น คอร์สTOEIC การันตี 700+ คอร์สFlight Attendant Preparation

แฟรนไชส์ “ATDI Plus” สถาบันสอนอาชีพสายการบิน Workshop สัมผัสบรรยากาศจริง

จุดเด่นของการเรียนการสอนสถาบัน ATDI Plus นั้นคือ ทุกหลักสูตรเป็นการสอนสดทุกชั่วโมง ผู้เรียนสามารถสัมผัสบรรยากาศการฝึกอบรมได้อย่างแท้จริง มีการฝึกภาคปฏิบัติและทำ Workshop เสมือนจริงในทุกหลักสูตรการสอน ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยหรือคุณสมบัติการรับสมัครงานของสายอาชีพนี้ที่เปลี่ยนไปตามพัฒนาการการเดินทางติดต่อระหว่างประเทศ อีกทั้งทางสถาบันยังการันตีว่ากว่า 90 เปอร์เซ็นต์ที่ได้เข้าอบรมกับสถาบันสามารถผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าสู่รอบสุดท้าย และได้ทำงานตามที่ตนได้ฝันไว้

แฟรนไชส์ “ATDI Plus” สถาบันสอนอาชีพสายการบิน Workshop สัมผัสบรรยากาศจริง

นอกจากนี้ สถาบัน ATDI Plus สำนักงานใหญ่ยังมีข้อได้เปรียบในการเลือกทำเลที่ตั้งได้ดีมาก เพราะตั้งอยู่ติดกับรถไฟฟ้า  บริเวณสถานีอารีย์ ซึ่งสะดวกต่อนักเรียนในการเดินทางมาเรียน ทำให้มีผู้สมัครเข้าเรียนอย่างต่อเนื่อง เพราะหนึ่งในปัจจัยการเลือกสถาบันการเรียนที่สำคัญคือสามารถเดินทางได้สะดวก และทางสถาบันยังมีอาจารย์และบุคลากรมากกว่า 30 คน สามารถรองรับผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง

แฟรนไชส์ “ATDI Plus” สถาบันสอนอาชีพสายการบิน Workshop สัมผัสบรรยากาศจริง

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนซื้อแฟรนไชส์กับสถาบัน ATDI Plus มีให้เลือกทั้งหมด 2 รูปแบบ ได้แก่

  1. โปรแกรมธุรกิจการบิน (ATDI Airline Program) เพื่อเตรียมเข้าทำงานในสายการบิน ใช้เงินลงทุนจำนวน 2,500,000 บาทต่ออายุสัญญา 6 ปี โดยสามารถแจกแจงได้ดังนี้ ค่าแรกเข้า (Entrance Fee) จำนวน 600,000 บาท ค่าแฟรนไชส์(Franchise Fee) จำนวน 300,000 บาท ค่าตกแต่งและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน 1,000,000 บาท ค่าเปิดหลักสูตร Flight Attendant Preparation English for Airline Interview & Personality Development จำนวน 240,000 บาท และค่าบริหารสาขาเดือนละ 5,000 บาทตลอด 6 ปีจำนวนรวมเท่ากับ 360,000 บาท
  2. โปรแกรมภาษาอังกฤษแบบครบวงจร (English Program Full Version) เงินลงทุนจำนวน 2,950,000 บาท โดยมาจากค่าแรกเข้า (Entrance Fee) จำนวน 500,000 บาท ค่าแฟรนไชส์ (Franchise Fee) จำนวน 750,000 บาท ค่าตกแต่งและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน 1,190,000 บาท ค่าเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งหมดของสถาบันจำนวน 150,000 บาท แถมฟรีหลักสูตร การันตี TOEIC 700+ (4 ระดับ) และค่าบริหารสาขาเดือนละ 5,000 บาท ตลอด 6 ปีจำนวนรวมเท่ากับ 360,000 บาท

แฟรนไชส์ “ATDI Plus” สถาบันสอนอาชีพสายการบิน Workshop สัมผัสบรรยากาศจริง

สิ่งที่ผู้ซื้อแฟรนไชส์จะได้รับคือ สิทธิ์ในการดำเนินกิจกาภายใต้ชื่อสถาบัน ATDI Plus มีการอบรมคณาจารย์และครูฝึกให้จากสำนักงานใหญ่อย่างต่อเนื่อง ให้คำปรึกษาและดูแลเรื่องการตกแต่งภายในเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ได้รับการโฆษณาโดยสำนักงานใหญ่ผ่านสื่อ ได้แก่ วิทยุ เว็ปไซต์ และRoad Show Event ได้รับโบรชัวร์สำหรับโฆษณาสาขาเปิดใหม่ 10,000 แผ่น ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผลการเรียนของนักเรียนทุกคน อีกทั้งยังได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมการจัดกิจกรรม Summer Camp, Campus Seminar and University Road Show

แฟรนไชส์ “ATDI Plus” สถาบันสอนอาชีพสายการบิน Workshop สัมผัสบรรยากาศจริง

ข้อมูลติดต่อแฟรนไชส์ATDI Plus
ที่ตั้ง : Floor 3/6/23 อาคารปียวรรณ ทาวเวอร์ เลขที่ 1199 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 (ติดกับ BTS Station อารีย์ ทางออก 3 )
เว็ปไซต์: www.atdi.in.th/
Facebook :www.facebook.com/atdifan, www.facebook.com/atdiplus
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2619-6700, 081-3545302
Line ID :atdipremiumplus

หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น