แฟรนไชส์ อสังหาริมทรัพย์ เริ่มต้นธุรกิจอย่างมืออาชีพกับ “Estate Corner”
แฟรนไชส์ อสังหาริมทรัพย์ เริ่มต้นธุรกิจอย่างมืออาชีพกับ “Estate Corner”

แฟรนไชส์ อสังหาริมทรัพย์ เริ่มต้นธุรกิจอย่างมืออาชีพกับ “Estate Corner”

แฟรนไชส์ อสังหาริมทรัพย์ เริ่มต้นธุรกิจอย่างมืออาชีพกับ “Estate Corner”
รูปภาพจาก : www.didsburyproperty.com

แฟรนไชส์ อสังหาริมทรัพย์ เริ่มต้นธุรกิจอย่างมืออาชีพกับ “Estate Corner”

แฟรนไชส์ คืออีกหนึ่งรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ในตราสินค้าซึ่งเป็นที่รู้จัก ทั้งยังพร้อมด้วยแนวคิดแบบสำเร็จรูป ที่ทางเจ้าของแบรนด์ได้วางรากฐานเอาไว้แล้ว ปัจจุบันมีแฟรนไชส์เกิดขึ้นมากมายในธุรกิจต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ตอนนี้มีการขยายสาขาในรูปแบบแฟรนไชส์เช่นกัน แบ่งปันช่องทางการสร้างอาชีพให้กับนักลงทุนที่มีความสนใจ ทั้งนี้ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิในการใช้ตราสินค้าและอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ

แฟรนไชส์ “Estate Corner” เป็นธุรกิจตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์ อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนานกว่า 10 ปี บริหารงานด้วยความเชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับอย่างดี ทั้งนี้ล่าสุดยังเปิดขยายในส่วนของแฟรนไชส์ เพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนที่มีความสนใจ สามารถเข้าร่วมธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ได้ โดยทางแบรนด์  Estate Corner จะถ่ายทอดวิชาความรู้เพื่อการบริหารงานให้โดยการอบรม

แฟรนไชส์ อสังหาริมทรัพย์ เริ่มต้นธุรกิจอย่างมืออาชีพกับ “Estate Corner”
รูปภาพจาก : www.libertyhotelslara.com

Estate Corner ได้เปิดให้บริการในฐานะตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์ ทั้งตัวแทนการซื้อขาย ตัวแทนการเช่า รวมไปถึงการเข้าไปบริหารงานขายอสังหาริมทรัพย์ และการตลาด ด้วยความเป็นมืออาชีพจากประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 10 ปี ทำให้เกิดความเชี่ยวชาญ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้เข้าร่วมลงทุนในการประกอบการที่สามารถสร้างกำไร ทั้งนี้ Estate Corner ได้เปิดให้บริการตั้งแต่ ค้นหาอสังหาริมทรัพย์ ตรวจสอบบ้าน อาคาร ที่ดิน ทั้งยังเป็นที่ปรึกษาเรื่องซื้อขาย รวมไปถึงตัวแทนซื้อขายและเช่า บริหารงานด้านการตลาดและการขาย บริการจัดหาสินเชื่อ ดูแลหลังการขาย ปรับปรุงต่อเติม ซ่อมแซม ฯลฯ แบบครบวงจร

Estate Corner ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ขยับขยายสาขาในรูปแบบแฟรนไชส์ เปิดโอกาสให้นักลงทุนทั้งหลายได้เข้าร่วมเพื่อดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์ไปด้วยกัน ทั้งนี้ธุรกิจดังกล่าวถือเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ เมื่อที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญต่อชีวิต และในการดำเนินการแต่ละครั้งก็นำมาซึ่งผลกำไรจำนวนมากต่อผู้ลงทุน นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจในการสร้างอาชีพ โดย Estate Corner คือผูู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือ เหมาะแก่การเข้าร่วมเพื่อลงทุนในธุรกิจ

แฟรนไชส์ อสังหาริมทรัพย์ เริ่มต้นธุรกิจอย่างมืออาชีพกับ “Estate Corner”
รูปภาพจาก : www.telegraph.co.uk

สำหรับผู้สนใจจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ทั้งหมด 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ EC Agent Franchise fee 5,500 บาท สัญญา 2 ปี, EC Business Franchise fee 50,000 บาท สัญญา 2 ปี และEC Corporate Franchise fee 250,000 บาท สัญญา 4 ปี นอกจากนี้ยังมีในส่วนของMarketing fee 5,000 บาท/เดือน และต่อสัญญา 50,000 บาท

เงื่อนไขการเป็นสมาชิกแฟรนไชส์
 • EC Agent Franchise fee 5,500 บาท สัญญา 2 ปี
 • EC Business Franchise fee 50,000 บาท สัญญา 2 ปี
 • EC Corporate Franchise fee 250,000 บาท สัญญา 4 ปี
 • Marketing fee 5,000 บาท/เดือน
 • ต่อสัญญา 50,000 บาท
แฟรนไชส์ อสังหาริมทรัพย์ เริ่มต้นธุรกิจอย่างมืออาชีพกับ “Estate Corner”
รูปภาพจาก : assessor.lakecountyil.gov
สิ่งที่จะได้รับ
 • สิทธ์ในการใช้แบรนด์ Estate Corner สัญลักษณ์แห่งพันธมิตรทางธุรกิจ
 • ส่วนร่วมในแผนการตลาดเพื่อการขายตลอดอายุสัญญา
 • ลิขสิทธิ์ในเขตพื้นที่ รวมถึงให้คำแนะนำในการเลือกสถานที่ และออกแบบสำนักงาน
 • ได้รับการถ่ายทอดระบบธุรกิจ การค้าอสังหาริมทรัพย์ ที่มีรายได้ไม่จำกัด
 • ได้รับการอบรมผ่านคู่มือแฟรนไชส์ แนวทางในการดำเนินธุรกิจ และเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ
 • ชุด Start Up Kits พร้อม CD แบบฟอร์ม เอกสาร สัญญาต่างๆ
 • อบรมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ประสานงาน
 • อบรมตัวแทนขายในหลักสูตร “How to be a Successful Real Estate Agent?”ก่อนสู่ภาคสนาม จำนวน 10 ท่าน
 • ใช้ข้อมูลเครือข่ายธุรกิจ และทรัพย์สินส่วนกลางผ่าน www.estatecorner.co.th
 • เข้าร่วมโปรแกรมสนับสนุนการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
 • ทีมที่ปรึกษาตลอดอายุสัญญา
 • Sales Tools & Sales Kits
แฟรนไชส์ อสังหาริมทรัพย์ เริ่มต้นธุรกิจอย่างมืออาชีพกับ “Estate Corner”
รูปภาพจาก : www.rent.com

ข้อมูลติดต่อธุรกิจแฟรนไชส์ Estate Corner
ที่อยู่ : 9/197 อาคารGOT ซอยรัชดา 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-586-9911, 098-247-9041
Fax : 02-586-9735
Email : estatecorner@hotmail.com
Website : www.estatecorner.co.th

หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น