แฟรนไชส์ “HIGH SPEED MATHS.CENTER” สถาบันกวดวิชาติดอันดับท็อป 5 ชั้นนำของไทย
แฟรนไชส์ “HIGH SPEED MATHS.CENTER” สถาบันกวดวิชาติดอันดับท็อป 5 ชั้นนำของไทย

แฟรนไชส์ “HIGH SPEED MATHS.CENTER” สถาบันกวดวิชาติดอันดับท็อป 5 ของไทย

แฟรนไชส์ “HIGH SPEED MATHS.CENTER” สถาบันกวดวิชาติดอันดับท็อป 5 ชั้นนำของไทย

แฟรนไชส์ “HIGH SPEED MATHS.CENTER
สถาบันกวดวิชาติดอันดับท็อป 5
ของไทย

การศึกษาสำหรับเด็กไทยในปัจจุบันนี้มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างมาก ทำให้มีสถาบันการศึกษากวดวิชาเปิดกิจการหลายร้อยแห่งในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นวิชาพื้นฐานอย่างภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิชาเรียนเฉพาะทาง เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ กวดวิชา TOEIC ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตะลุยโจทย์ GAT PAT ฯลฯ ซึ่งแนวโน้มของธุรกิจการศึกษายังสามารถเติบโตได้อีกมาก เพราะการศึกษามีความสำคัญในชีวิตเป็นอันดับต้นๆ นอกจากนี้ ธุรกิจการศึกษายังมีความเสี่ยงต่อการล้มเหลวน้อย เนื่องจากพ่อแม่ทุกคนต่างต้องการให้บุตรหลานมีการศึกษาที่ดี ทั้งการศึกษาตามระดับพื้นฐานหรือวิชาความรู้เพิ่มเติมอื่น

ด้วยแนวโน้มที่กำลังเจริญเติบโตของธุรกิจการศึกษา ทำให้สถาบันกวดวิชา “HIGH SPEED MATHS.CENTER”ได้เปิดให้บริการมาจำนวนนับสิบปีแล้ว จนปัจจุบันได้มีการพัฒนาต่อยอดสำหรับผู้ที่สนใจซื้อแฟรนไชส์ สามารถร่วมลงทุนในธุรกิจการศึกษานี้ได้ ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ในคุณภาพที่การันตีได้ ว่าเป็นสถาบันกวดวิชาที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ นับเป็น 1 ใน 5 สถาบันกวดวิชาชั้นนำของประเทศไทย และได้รางวัลกวดวิชาอันดับ 1 ติดต่อกันถึง 8 ปีอีกทั้งยังได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้สามารถดำเนินการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

แฟรนไชส์ “HIGH SPEED MATHS.CENTER” สถาบันกวดวิชาติดอันดับท็อป 5 ชั้นนำของไทย

ผู้อำนวยการแฟรนไชส์สถาบันกวดวิชานี้คือ “อาจารย์เชาวพัฒน์ อัจฉริยกุล” หรือ “พี่บุ๋ม” ซึ่งอดีตเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเหล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีประสบการณ์สอนวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐานวิศวกรรมระดับ Entrance เชี่ยวชาญการสอนมากกว่า 20 ปี และยังเป็นผู้คิดค้น 179 สูตรลัดคณิตศาสตร์ Entrance (PB Law) และระบบการสอนแบบ On demand คือการเรียนจากคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ทำให้นักเรียนสามารถเลือกบทเรียนและเวลาได้ตามสะดวก  สามารถรีเพลย์ในจุดที่ไม่เข้าใจได้ ถ้ามีคำถามสามารถบันทึกภาพหน้าจอเพื่อถามอาจารย์ผู้สอนและจะได้รับคำตอบภายใน 3 วัน

โดยจุดเริ่มต้นของแฟรนไชส์นี้มาจากพี่บุ๋มรู้สึกสนุกเวลาที่ได้สอนการบ้านให้เพื่อน เพราะได้พัฒนาเทคนิควิธีคิดต่างๆ ทำให้เพียงเห็นโจทย์สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ทันที อีกทั้งตนเองยังมีความฝันที่อยากให้เด็กไทยได้มีการเรียนรู้ที่ถูกทาง จึงเปิดสถาบันกวดวิชา HIGH SPEED MATHS.CENTER ขึ้น

แฟรนไชส์ “HIGH SPEED MATHS.CENTER” สถาบันกวดวิชาติดอันดับท็อป 5 ชั้นนำของไทย

ในช่วงแรกนั้นมีการเรียนการสอนเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ต่อมาได้พัฒนาหลักสูตรให้มีความครอบคลุมตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จุดเด่นของการเรียนการสอนแบบ HIGH SPEED MATHS.CENTER คือ มีการเริ่มต้นจากการสอนพื้นฐานให้นักเรียนเข้าใจอย่างถ่องแท้ แล้วสอนเทคนิคคิดวิธีลัด ทำให้นักเรียนใช้เวลาในการทำข้อสอบน้อยลง สามารถทำข้อสอบได้ทันเวลา ซึ่งเทคนิคที่ได้นั้นมาจากการพัฒนาให้มีความเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นผู้เรียนสามารถสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน ทั้งมีผลการเรียนดีขึ้น สามารถเข้ามหาวิทยาลัยอันดับ1 ได้ เป็นต้น

แฟรนไชส์ “HIGH SPEED MATHS.CENTER” สถาบันกวดวิชาติดอันดับท็อป 5 ชั้นนำของไทย

สำหรับผู้ที่สนใจซื้อแฟรนไชส์มีให้เลือกลงทุน 2 แบบ ได้แก่

1.แบบซื้อขาด โดยเลือกเฉพาะหลักสูตรที่ต้องการ แต่ละหลักสูตรมีราคาที่ปีละ 199,000-559,000 บาท ซึ่งทั้งหมดมี 14 หลักสูตรใหญ่ เช่น คอร์สตะลุยโจทย์ ป.6 กวดเข้า ม.1 คอร์สคณิตศาสตร์ม.ต้น คอร์สเคมีม.ปลาย คอร์สตะลุย GAT+PAT2-3 โดยผู้ซื้อแฟรนไชส์รับรายได้ 100 เปอร์เซ็นต์โดยไมมีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

2.แบบร่วมลงทุน ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ 1,500,000 บาทต่อสัญญา 5 ปี ได้ทั้งหมด 14 หลักสูตรการสอนมูลค่ารวม 5,012,000 บาท กว่า 3,200 ชั่วโมง รวมถึงหลักสูตรที่จะมีในอนาคตโดยไม่ต้องเสียค่าแฟรนไชส์เพิ่มเติม มีการแบ่งรายได้โดยมีสัดส่วนปีที่ 1 แบ่งให้แก่สำนักงานใหญ่ 5 เปอร์เซ็นต์ ปีที่ 2-5 จำนวน 19 เปอร์เซ็นต์

แฟรนไชส์ “HIGH SPEED MATHS.CENTER” สถาบันกวดวิชาติดอันดับท็อป 5 ชั้นนำของไทย

ในเรื่องของระยะเวลาคืนทุนนั้นสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ข้อดีของการซื้อแฟรนไชส์สถาบันกวดวิชา HIGH SPEED MATHS.CENTER คือ ผู้ซื้อไม่ต้องทำการตลาดมาก เพราะสถาบันนั้นมีชื่อเสียงในตัวเองอยู่แล้ว

แฟรนไชส์ “HIGH SPEED MATHS.CENTER” สถาบันกวดวิชาติดอันดับท็อป 5 ชั้นนำของไทย

ข้อมูลติดต่อแฟรนไชส์HIGH SPEED MATHS.CENTER
ที่ตั้ง : เลขที่ 52/75-76 ติดถนนลาดพร้าว ระหว่างซอย 101/2-3
เขตบางกะปิ คลองจั่น กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ : 02-731-0147, 089-119-5013
เว็ปไซต์: www.highspeedmaths.com
Facebook :www.facebook.com/HighSpeedMathsCenter
E-mail :highspeedmaths@gmail.com

หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น