แฟรนไชส์ “Spin Martial Arts Academy” เทควันโดเพิ่มทักษะลูกหลาน กีฬาสุดฮิต ธุรกิจติดดาว

แฟรนไชส์ “Spin Martial Arts Academy” เทควันโดเพิ่มทักษะลูกหลาน กีฬาสุดฮิต ธุรกิจติดดาว

แฟรนไชส์ “Spin Martial Arts Academy” เทควันโดเพิ่มทักษะลูกหลาน กีฬาสุดฮิต ธุรกิจติดดาว

แฟรนไชส์ “Spin Martial Arts Academy”
เทควันโดเพิ่มทักษะลูกหลาน กีฬาสุดฮิต ธุรกิจติดดาว

หากลูกได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะตน ก็ถือเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนอยากที่จะส่งเสริมอย่างแน่นอน ด้วยเหตุนี้ผู้ปกครองจึงนิยมส่งบุตรหลานของตนเข้าเรียนเพิ่มพูนทักษะในด้านต่างๆ ที่นอกเหนือจากด้านวิชาการ ทำให้ในปัจจุบันสถาบันและโรงเรียนที่ส่งเสริมทักษะเด็กในด้านต่างๆ ก็ผุดออกมากันอย่างมากมายราวกับดอกเห็ด แต่ “แฟรนไชส์” สถาบันเพื่อเสริมสร้างความสามารถพิเศษที่จะนำมาเสนอในวันนี้นั้น ไม่ได้เพียงแต่เฉพาะให้เด็กฝึกทักษะตนเท่านั้น แต่ยังสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

แฟรนไชส์สถาบันเพื่อเสริมสร้างความสามารถพิเศษดังกล่าวคือ “บริษัท สปินไทย จำกัด” เจ้าของสิทธิ์แฟรนไชส์ Spin Martial Arts Academy  สถาบันสอนศิลปะป้องกันตัวชื่อดังส่งตรงจากสาธารณรัฐเกาหลีอย่างกีฬาสุดฮิตไปทั่วโลกอย่างเทควันโดนั่นเอง โดยสถาบันดังกล่าวดำเนินการเรียนการสอนมาแล้วกว่า 20 ปี ด้วยกัน

แฟรนไชส์ “Spin Martial Arts Academy” เทควันโดเพิ่มทักษะลูกหลาน กีฬาสุดฮิต ธุรกิจติดดาว แฟรนไชส์ “Spin Martial Arts Academy” เทควันโดเพิ่มทักษะลูกหลาน กีฬาสุดฮิต ธุรกิจติดดาว

กีฬาเทควันโดนอกจากจะเป็นศิลปะป้องกันตัวดังชื่อที่เรียกกันแล้วนั้น ยังถือเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้เล่นอีก้วย นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกให้เด็กๆ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นอกเหนือเสียจากการนั่งเล่นคอมพิวเตอร์ที่บ้านเฉยๆ หรือการไปมั่วสุมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

แฟรนไชส์ “Spin Martial Arts Academy” เทควันโดเพิ่มทักษะลูกหลาน กีฬาสุดฮิต ธุรกิจติดดาว

สถาบันสอนศิลปะป้องกันตัวSpin Martial Arts Academy  มีผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาขอคำปรึกษาในการจัดตั้งสถาบันสอนศิลปะป้องกันตัวเป็นจำนวนหลายราย เพราะอย่างที่รู้ๆ กันว่า ปัจจุบันศิลปะป้องกันตัวแขนงต่างๆ ได้รับความนิยมและมีอิทธิพลอย่างมากในประเทศต่างๆ ทั่วโลก Spin Martial Arts Academy  เล็งเห็นความสำคัญนี้เป็นอย่างดีจึงจัดตั้งแฟรนไชส์สถาบันสอนศิลปะป้องกันตัวSpin Martial Arts Academy  ขึ้นมานั่นเอง แฟรนไชส์สถาบันสอนศิลปะป้องกันตัวSpin Martial Arts Academy  ดังกล่าวมีสาขาขยายออกไปยังจังหวัดต่างๆ หลายจังหวัด โดยมีกุญแจหลักอยู่ที่การเรียนการสอนในโรงเรียนนั้นจะมีความเป็นระบบระเบียบและได้มาตรฐาน ผู้เรียนสามารถสนุกสนานไปพร้อมกับการฝึกทักษะตนเองไปพร้อมกัน

แฟรนไชส์ “Spin Martial Arts Academy” เทควันโดเพิ่มทักษะลูกหลาน กีฬาสุดฮิต ธุรกิจติดดาว แฟรนไชส์ “Spin Martial Arts Academy” เทควันโดเพิ่มทักษะลูกหลาน กีฬาสุดฮิต ธุรกิจติดดาว

Spin Martial Arts Academy ทำการตลาดผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก เช่น การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ เป็นต้น นอกจากนี้หากผู้ประกอบการมีปัญหาในการทำธุรกิจ ต้องการคำแนะนำใดๆ ก็สามารถมาปรึกษากับทางบริษัทได้ตลอดเวลา นอกจากจะเปิดเป็นแฟรนไชส์ให้ผู้ประการที่สนใจร่วมลงทุนแล้ว บริษัท Spin Martial Arts Academy  ยังขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการเรียนเทควันโดอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น ถุงมือ ชุดเกราะ ชุดเทควันโด หรือหมวกเทควันโด เป็นต้น อีกทั้งผู้เรียนคนใดต้องการอยากที่จะเข้าร่วมการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในประเทศหรือระดับนานประเทศ ทางนริษัทก็จะมีการเปิดรับสมัครเช่นกัน

ข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์สถาบันสอนศิลปะป้องกันตัว Spin Martial Arts Academy
ชื่อร้าน : Spin Martial Arts Academy
ที่อยู่ : 182/49 หมู่ 13 ซ.เขาน้อย ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
เบอร์ : 033-641-367, 092-537-3154, 089-908-9680
เว็บไซต์ : http://www.spinthai.com/th
อีเมล์ :spinthai80@gmail.com