แหล่งเงินทุนของ SMEs

ปัจจุบันแม้ประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนอย่างเต็มตัวแล้วก็ตาม แต่สำหรับภาคธุรกิจผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ของไทยยังมีปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่แตกต่างไปจากเดิม ทั้งๆ ที่ SMEs มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเข้มแข็งและเติบโต สามารถเข้าแข่งขันในตลาดอาเซียนได้ก็ตาม แต่ทุนในการประกอบการอันเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับ SMEs ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่มากเช่นเดิม

เหตุผลที่ผู้ประกอบการกิจการขนาดเล็กหรือ SMEs ไทยมีอุปสรรคในการเข้าถึงสินเชื่อในระบบของกิจการตน มาจากปัจจัยหลายประการทั้งการขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน ขาดประวัติการชำระเงินหรือประวัติการเปิดกิจการใหม่ และการไม่มีแผนธุรกิจที่ดี ถ้าจะกล่าวถึงส่วนของความยากในการกู้เงินจากสถาบันการเงินก็ต้องบอกว่าเงื่อนไขของสถาบันการเงินมีมากเกินไป สถาบันการเงินมีความเข้มงวดมาก ซึ่งปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบของ SMEs เป็นผลมาจากทั้งสองส่วนคือข้อจำกัดทั้งในส่วนของกิจการเองและข้อจำกัดในส่วนของสถาบันการเงิน ในส่วนของการเลือกที่จะกู้ยืมในกรณีที่กิจการมีความต้องการเงินทุนถ้าเป็นกิจการขนาดใหญ่และขนาดกลางร้อยทั้งร้อยก็จะเลือกที่จะกู้ยืมเงินในระบบ ขณะที่กิจการขนาดเล็กแม้ส่วนใหญ่จะเลือกกู้เงินในระบบแต่ก็มีไม่น้อยทีเดียวเลือกที่จะกู้เงินนอกระบบ เนื่องจากผู้ประกอบการมีความเห็นว่าเป็นแหล่งเงินทุนที่มีความรวดเร็วและกู้ง่าย ถ้าคุณเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการ SMEs ขอนำเสนอแหล่งเงินทุนที่น่าสนใจให้คุณดังนี้

1.แหล่งเงินทุนแบบบ้านๆ
แหล่งเงินทุนนี้สมชื้อจริงๆ เพราะไม่ห่างจากบ้านเลย แหล่งเงินทุนจุดแรกก็ไม่ใช่ทีไหน มาจากเงินออมส่วนตัวทั้งของคุณและของหุ้นส่วน แหล่งเงินทุนเพื่อใช้เริ่มต้นธุรกิจซึ่งเป็นแหล่งที่ดีที่สุดและนิยมใช้กันมากที่สุดคือ เงินออมของเจ้าของกิจการนี้เอง ผู้ประกอบการของธุรกิจขนาดย่อมควรจะจัดหาเงินทุนเริ่มแรกอย่างน้อยที่สุด 50 เปอร์เซ็นต์ เงินทุนส่วนที่เหลือผู้ประกอบการอาจจะมาจากการกู้ยืมเงินก็ได้ ซึ่งการกู้ยืมแหล่งเงินทุนแบบบ้านๆ จุดที่สองก็คือครอบครัว ญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงนี่เอง จัดว่าเป็นแหล่งเงินทุนที่ดีอีกส่วนหนึ่ง เพราะด้วยความสนิทสนมคุ้นเคยจึงทำให้ไม่มีอุปสรรคเรื่องความเชื่อใจ คุณจึงไม่ต้องวิ่งวุ่นหาหลักประกันหรือคนคำสัญญาให้วุ่นวาย ระยะเวลาดำเนินการในกู้ยืมก็สั้นไม่ต้องพิจารณาอะไรนาน เรื่องดอกเบี้ยที่ต้องเสียก็อาจจะน้อยกว่าการกู้จากแหล่งอื่นๆ หรือบางทีสนิทกันมากเชื่อใจกันมากอาจไม่ต้องเสียเลยก็มี อีกทั้งคุณยังสามารถขอยืดระยะเวลาในการชำระหนี้ไปได้นานกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการกู้เงินลงทุนจากที่อื่น

2.บัตรเครดิต
นี่คือประโยชน์ประการหนึ่งของบัตรเครดิตที่หลายคนมองข้าม มีไม่น้อยที่เข้าใจว่าบัตรเครดิตคือทางเลือกที่สะดวกในการซื้อสินค้าเท่านั้น แต่ไม่ได้คิดถึงในแง่แหล่งเงินทุนทางธุรกิจ บัตรเครดิตจะมีประโยชน์มากโดยเฉพาะในเรื่องการจัดการกระแสเงินสด หรือ Cash Flow Management ในในช่วงระหว่างที่คุณกำลังติดต่อดำเนินธุรกิจ อย่างถ้าคุณสั่งซื้อสินค้ามาเพื่อจำหน่าย แล้วใช้บัตรเครดิตในการชำระเงิน คุณก็จะสามารถยืดระยะเวลาชำระเงินสดในส่วนของบัตรเครดิตไปได้อีกประมาณ 30-55 วัน (อันขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ตกลงไว้ในการทำบัตรเครดิตนั้นๆด้วย) และถ้าวงเงินที่ต้องชำระไม่พอคุณก็สามารถใช้วิธีเปิดบัตรเครดิตมากกว่าหนึ่งใบก็ได้ถ้าช่วงนั้นคุณจำหน่ายสินค้าแล้วได้เงินมาเป็นที่เรียบร้อย คุณก็นำเงินทยอยจ่ายให้ครบจำนวนตามเวลาที่กำหนด จุดเด่นของการใช้เงินทุนจากบัตรเครดิตคือไม่ต้องเสียเงินค่าดอกเบี้ย (อันนี้เฉพาะในกรณีที่คุณชำระเงินเต็มจำนวนและไม่เลยระยะเวลาที่กำหนด) แถมคุณยังมีสิทธิได้ลุ้นรางวัลจากการสะสมแต้มซึ่งเป็นโปรโมชั่นเสริมสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารต่างๆอีกด้วย

3.ธนาคารพาณิชย์
เป็นแหล่งเงินกู้ระยะสั้นยอดนิยมที่ให้กู้ยืมเงินทุนระยะสั้นมากกว่าสถาบันการเงินประเภทอื่นๆ ทุกประเภทเพราะนอกจากจะให้วงเงินในการกู้ยืมที่ค่อนข้างสูง และมีอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมกว่าแหล่งอื่น ๆแล้ว แต่ละธนาคารต่างก็สนใจระบายเงินฝากที่มีมากจนล้นออกมาในรูปแบบสินเชื่อต่างๆเต็มที่ โดยเฉพาะสินเชื่อที่กำลังมีบทบาทมากในวงการธุรกิจไทยอย่างสินเชื่อ SMEs ธนาคารพาณิชย์มักจะไม่ให้ผู้ประกอบการธุรกิจกู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้ในการซื้อทรัพย์สินถาวรที่มีอายุการใช้งานเป็นเวลานาน เช่น อาคารและที่ดิน แต่ธนาคารมักจะให้ธุรกิจกู้ยืมเงินเพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์และสินค้าอีกทั้งธนาคารพาณิชย์ยังมีนโยบายช่วยเหลือธุรกิจในการจัดหาเงินทุนโดยใช้บัญชีลูกหนี้

4.ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้า
ก็คือบริษัทที่เราไปรับสินค้ามาจากเขานั่นเอง นี่ก็เป็นแหล่งเงินทุนอีกแห่งแต่การได้มาซึ่งทุนในแหล่งนี้จะไม่ใช่เงินสด แต่จะได้มาเป็นสินค้าและจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินเมื่อผู้ประกอบการต้องการซื้ออุปกรณ์ต่างๆ แต่ยังไม่มีเงินทุนพอ บริษัทเหล่านี้จะให้สินค้ามาก่อนเพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการเป็นลูกค้ากันไปยาวๆเงินกู้ประเภทนี้จะอยู่ในรูปของสัญญาการขายผ่อนชำระค่าสินค้าคืนเมื่อผู้ประกอบการนำสินค้าไปจำหน่ายได้

5.กองทุนต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ
ทางภาครัฐก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาครัฐจึงมีนโยบายที่จะช่วยเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็มีการเปิดกองทุน SMEs สำหรับธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นกรมการค้าต่างประเทศก็มีกองทุน FTA สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็มีโครงการหุ้นกู้ SME อีกด้วย นี่จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจทีเดียว

ทั้งหมดนี้เป็นแหล่งเงินทุนที่น่าสนใจของผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งผู้ประกอบการแต่ละรายก็คงต้องไปพิจารณาความพร้อมของตนเองก่อนจะตัดสินใจเดินเข้าสู่แหล่งเงินทุนต่างๆเหล่านี้ อีกวิธีหนึ่งถึงแม้จะไม่ใช่วิธีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยตรงแต่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้การการดำเนินธุรกิจของคุณเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องนั่นก็คือ ลิสซิ่ง(Leasing) หรือการเช่าสินค้าและอุปกรณ์มาก่อน วิธีนี้มีประโยชน์มากในกรณีที่คุณต้องการอุปกรณ์มาดำเนินธุรกิจต่างๆ ก่อน เช่น ยานพาหนะ เครื่องมือประกอบการ รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างคอมพิวเตอร์เพื่อมาใช้สอยในการดำเนินกิจการ

ข้อดีของลิสซิ่งจึงอยู่ที่คุณไม่ต้องลงทุนจ่ายเงินก้อนใหญ่ในการซื้ออุปกรณ์ ไม่ต้องหาหลักทรัพย์อื่นๆมาคำประกัน ทั้งค่าใช้จ่ายในการเช่าซื้อยังสามารถปัดไปเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนได้ ซึ่งการดำเนินการตรงจุดนี้จะทำให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องเงินหมุนเวียนเพราะไม่ซื้อก็เท่ากับยังไม่ได้เสียเงินลงทุน แต่ทั้งนี้คุณก็ควรพิจารณาข้อเสียของลิสซิ่งไว้ด้วย ซึ่งข้อเสียของลิสซิ่ง คือ หากคุณยกเลิกสัญญาเช่าซื้อก่อนเวลาคุณจะเสียค่าปรับ ถ้าคุณรีบยกเลิกค่าปรับก็มากตามไปด้วย หรือเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วคุณไม่ได้ติดสินใจซื้ออุปกรณ์นั้นๆ และคุณนำสินค้าและอุปกรณ์ไปคืนคุณก็จะต้องจ่ายค่าเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ด้วย แต่อย่างไรก็ตามยังมีแหล่งเงินกู้อีกหนึ่งแหล่งนั่นคือเงินกู้นอกระบบ แต่ถ้าเป็นไปได้คุณอย่าเลิกเข้าถึงแหล่งทุนแห่งนี้จะดีกว่า เพราะโอกาสที่คุณจะปลดหนี้กิจการของคุณนั้นมีช่องทางน้อยมาก

ดังนั้นก่อนจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆคุณควรกลับมาพิจารณาก่อนว่าคุณพร้อมที่จะก้าวไปสู่ผู้ประกอบการ SMEs จริงๆแล้วหรือยังถ้าคุณพร้อมจริงก็ขอให้คุณพิจารณาให้ดีว่าแหล่งเงินทุนใดที่จะเหมาะสมกับธุรกิจของคุณมากที่สุด เพราะการตัดสินใจเลือกแหล่งเงินทุนย่อมมีผลในอนาคตต่อการทำธุรกิจของคุณอย่างแน่นอน