โปรตีนบาร์สำหรับสายดื่ม! ลดแอลกอฮอล์ได้ถึง 50 %

หลายครั้งที่คนเรามักจะไปดื่มแอลกอฮอล์ โดยที่ท้องยังว่าง ไม่ได้ทานอะไรรองท้องก่อน ซึ่งการที่ท้องว่างนั้นจะทำให้ระดับแอลกฮอล์ในเลือดพุ่งสูงขึ้นได้มากกว่าการดื่มแอลกฮอล์หลังจากรับประทานอาหารแล้ว ด้วยการเห็นช่องว่างของตลาดสินค้าที่ลดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด จึงทำให้เกิดไอเดียโปรตีนบาร์แท่งอย่าง Sobar ขึ้นมา

Sobar โปรตีนบาร์ชิ้นแรกของโลก ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดการดูดซึมแฮลกอฮล์ภายในร่างกายโดยเฉพาะ ความพิเศษของ Sobar คือ การที่ทานบาร์แท่งนี้ก่อนดื่มแอลกอฮอล์ จะช่วยลดการดูดซึมแอลกอฮอล์ภายในร่างกายได้ถึง 50 % ถ้าเทียบกับไม่ได้กินอะไรเลย

การทดสอบ Sobar

จากการทดสอบจากกลุ่มผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพที่ดี แบ่งเป็นผู้ชายจำนวน 10 คน และผู้หญิงจำนวน 11 คน  โดยแต่ละคนจะต้องทำการทดสอบทั้งหมด 4 ครั้ง และในแต่ละครั้ง จะต้องดื่มแอลกอฮอล์จำนวน 2 แก้ว

  • โดยครั้งแรก คือการทดสอบไม่ทานอาหาร ปล่อยให้ท้องว่าง แล้วดื่มแอลกอฮอล์
  • ครั้งที่ 2 ทาน SobarL ซึ่งมี 210 แคลเลอรี่ แล้วดื่มแอลกอฮอล์
  • ครั้งที่ 3 ทานขนมขบเคี้ยว 210 แคลเลอรี่ แล้วดื่มแอลกอฮอล์
  • ครั้งที่ 4 ทานอาหารมื้อหลัก 635 แคลเลอรี่ แล้วดื่มแอลกอฮอล์

ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าหากทาน Sobar ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดสูงสุด ในเวลา 90 นาทีจะลดลงถึง 50% ถ้าเปรียบเทียบกับการทดสอบครั้งที่ไม่ได้ทานอาหาร และเมื่อเปรียบเทียบกับการทานขนมขบเคี้ยว แอลกอฮอล์ในเลือดจะลดลง 25%  แต่ถ้าหากคุณทานอาหารก่อนดื่มแอลกอฮอล์ จะสามารถช่วยลดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดได้ถึง 68%

ราคาของ Sobar 

ราคา Sobar อยู่ที่กล่องละ 28.95 ดอลล่าห์สหรัฐ หรือประมาณ 915 บาท โดย 1 กล่อง มี 12 ชิ้น เฉลี่ยชิ้นละ 76 บาท  Sobar มี 3 รสชาติ คือ White Chocolate Almond, Honey Peanut และ Caramel Macchiato

ส่วนช่องทางการขายของ Sobar ยังมีจัดจำหน่ายเพียงในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่ทาง Sobar กำลังเตรียมตัวที่จะขยายตลาดสินค้ามายังเอเชีย ออสเตรเลีย และยุโรป

แสดงความคิดเห็น